Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kakayahang Diskorsal

No description
by

Stephanie Grace Hinoguin

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kakayahang Diskorsal

Kakayahang Diskorsal: Pagtiyak sa kahulugang ipinahahayag ng mga teksto o sitwasyon ayon sa konteksto
Diskurso
Kahulugan at Kalikasan ng Diskurso
Nagmula ito sa
Middle English
na
discours
at sa
late Latin
na
discursus
na nangangahulugang

argumento
” at "
kumbersayson
"
na maiiugnay sa pagsalita at pagsulat na komunikasyon.
Ang
pasulat na diskurso
naman ay ang palitan ng liham at korespondensiyang nangangailangan ng tugon. (De Vera 2010)
Komunikatibong kakayahan ng isang indibidwal ay ang Kakayahang Diskorsal (discourse comptence) .
Ito ay nagbibigay-pansin sa kakayahang bigyan ng interpretasyon ang isang serye ng mga napakinggang pangungusap upang makagawa ng isang makabuluhang kahulugan.
Ang
pasalitang diskurso
ay pag-uusap tulad ng pagkukuwentuhan, debate at kamustahan.
Inilalarawang wika o ideyang itinatawid o pinagpapalitan sa diskurso.
Ang kahulugang (berbal o di-berbal)
MGA TEORYA NG DISKURSO
SPEECH ACT THEORY
Tumutukoy sa paniniwalang anuman ang ating sabihin, lagi na itong may kaakibat na kilos maging ito man ay paghingi ng paumanhin, pagbibigay-babala, paghihimok at iba pa.
ETHNOGRAPHY OF COMMUNICATION
Nauukol sa pag-aaral ng mga sitwasyon, gamit, patern at tungkulin ng pagsasalita.
Ang pinakasusi ng teoryang ito ay ang pamamaraang partisipant-obserbasyon na nangangailangan ng imersyon sa isang partikular na komunidad.
Variationist Theory
Pragmatic Theory
Pokus ng teoryang ito ang kaangkupan ng gamit ng wika sa isang partikular na sitwasyon; ito ay kinapapalooban ng tatlong pangkalahatang kakayahan sa komunikasyon:
Gamit ng wika sa iba’t-ibang layunin
Paghiram o pagbabago ng wikang gagamitin batay sa pangangailangan o inaasahan ng tagapakinig at sitwasyon
Paggamit ng mga tuntunin sa isang kombersasyon at mga naratibong dulog gaya ng pagkukwento, pagbibigay ng report at iba pa.

Nakapokus sa baryasyon ng wikang ginagamit ng mga taong sangkot sa isang diskurso; kinapapalooban ito ng pagkakaiba sa tono, intonasyon, gamit ng salita gayon din ang estrukturang panggramatika ng isang ispiker.
Tatlong Gawi ng Speech Act Theory
Naglalarawan sa mga tao bilang mga storytelling animals. Ito ay nagpapanukala ng naratibong lohika bilang pamalit sa tradisynal na lohika ng argumento
Lokusyunaryo
Ilokusyunaryo
Perlokusyunaryo
Sinusuri ang mga motibasyon at konsikwens ng pangyayari kung ang dalawang ispiker ay nagbabago ng istilo ng komunikasyon
Teksto at Konteksto ng Diskurso
- Salamat sa pakikinig -

Stephanie Grace Mantilla
Sinclair at Coulthard (1970)

Inisasyon (I), Responde (R) at Follow-up (F)
Larangan ng Diskurso
Tenor ng Diskurso
Modo ng Diskurso
Kontekstong Interpersonal
Kontekstong Pampangkatan
Kontekstong Pang-Organisasyon
Kontekstong Interkultural
Ang estrukturang gramatika naman sa pasulat na diskurso
Full transcript