Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reformkor és irodalom

No description
by

Gergely Rédai

on 13 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reformkor és irodalom

a nemzeti eszme jegyében
Feladatok
A liturgikus drámáktól a kőszínházig
„Nemzeti színház eredeti dráma nélkül alig képzelhető. Eredeti dráma nélkül a színház félig bitorolja, vagy legalább előlegezi a nemzeti nevet; test, mely idegen lélektől mozgattatik,
álarc, mely megett valódi képet hiába keresünk. S ki elégednék meg a színházat nyelviskolául tekinteni csupán, midőn arra nem elég alkalmas s másfelől sokkal célszerűbb intézetek vannak?
Ki ne várna tőle nemzeti érzelmet, okulást, lelkesedést erényeken, melyek iránt nemzeti rokonszenvünk van. Ezeket idegen drámákból bármi jelesek, oly könnyen vérré válhatóiag nem merítheti.
Az eredeti dráma a nemzeti színház lelke. A nemzeti színház értéke együtt jár az eredeti dráma értékével: ennek emelkedése s virágzása, a nemzeti színháznak is: egyik a másikat feltételezi."
V.M.

Irodalmi mérföldkövek
A magyar színjátszás kezdetei
színház - dráma
A 18. század utolsó harmadáig hivatalos színjátszás nem volt,
a magyar drámaírás is elmaradt
16. század: hitvitázó drámák

(+Szophoklész fordítás 1558; Balassi- Szép magyar komédia 1588)
17.-18.század: iskoladrámák
18. sz második fele
:
Bessenyei György - a színház fontosságát hirdeti (1777: A filozófus)
Csokonai vígjátékok
fellendül a drámaírás
mostoha körülmények
, anyagi gondok, cenzúra, német nyelv
1770-es évektől rendszeres német színjátszás
1790: Első magyar színtársulat Budán ('96-ig)
október 25-én
a budai Várszínházban mutatták be Simai Kristóf piarista szerző Igazházi című németből magyarított színművét - magyar színjátszás megszületése
1807: Második magyar színésztársoság a fővárosban (1815ig)
gyér számú közönség
heti két alkalom - új darabok
német színházaktól kölcsönzött darabok - átköltések (Lear király - Szabolcs vezér)
1815 után vidáki színjátszás
1819: Pesten a Székesfehérvári társulat előadja Kisfaludy Károly: Tatárok Magyarországban; Ilka; Stíbor vajda; A kérők c. drámáit - hatalmas siker

1837: Pesti Magyar Színház -(Nemzeti) - Vörösmarty: Árpád ébredése

1. Milyennek kell lennie egy Nemzeti szíháznak?
Hozzatok össze egy min. 5 pontból álló listát, amit célul kell kitűznie egy nemzeti színháznak!
2. Készíts listát pozitív színházi élményeidről és az irodalomórákon megismert drámai művekről!
3. Mi kell egy jó drámához?
4. A frissen tanultak a korszakról való korábbi ismereteid alapján írj néhány lehetséges fókuszproblémát, konfliktushelyzetet!
A klasszicizmusból a romantika felé
1825-1849
1819: Kisfaludy debütál
A reformkor
magyar színjátszás hőskorának egyik szervezője
Katona József
1825: Az első reformországgyűlés
-
M
agyar
T
udós
T
ársaság alapítása
(ma: MTA)
1844: A magyar államnyelv lesz
- a
nemesség reformpolitikája
(jobbágyfelszabadítás, sajtószabadság, közteherviselés, nemzeti függetlenség, a magyar nyelv elfogadtatása, törvény előtti egyenlőség kivívása a cél)

Kiselőadás
Reformkor és irodalom
Reform = újítás
1819: Kisfaludy Károly - A tatárok Magyarországon (1809-ben íródott)
1821(-1837): Auróra zsebkönyv
(évenként)
Auróra kör
1825: Vörösmarty - Zalán futása
1830:
Kisfaludy halála után -
romantikus triász (Vörösmarty Mihály, Bajza József, Toldy Ferenc)
Auróra kör
Kisfaludy társaság
1837: Pesti Magyar Színház
1840-es évek Vörösmarty melett Petőfi is feltűnik
Úgy is mondhatjuk, hogy a joghallgató – színész – drámaíró néhány év alatt járta be azt az utat, amihez a hazai drámairodalomnak két és fél évtized kellett. 1811 a fordítások éve volt, 1812 már a dramatizálásoké, ami a színpadi tapasztalatok gyors gyarapodását jelzi. 1813-ban már eredeti és történelmi drámákat ír – ez mutatja a fiatal szerző érzékenységét az igazi drámák, a történelem éles konfliktuslehetőségei iránt.
Full transcript