Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Humanidades - pag-unawa

No description
by

Jasmin Cortes

on 9 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Humanidades - pag-unawa

Humanidades
“Hindi kung ano ang gagawin ng tao, kundi kung paano maging tao.” Ito ang pangunahing layunin ng larangan ng Humanidades. Tao—ang kanyang kaisipan, kalagayan, at kultura—ang binibigyang-tuon sa pag-aaral ng larangang ito.
Panitikan
Pilosopiya
Sining
pag-aaral ng ekspresyon o aplikasyon ng malikhaing kasanayan at imahinasyon sa biswal na anyo upang mapahalagahan ang kagandahan at emosyonal na epekto nito.
Humanidades - pag-unawa
sa tao at mundo

musika
panitikan
sining
relihiyon
Binubuo ng mga sumusunod na disiplina ang larangan:
Panitikan
Pilosopiya
Sining
Fine Arts (Malayang Sining)
pag-aaral ng imahinatibo o malikhaing pagsulat, lalo na yaong may artistikong halaga.
pag-aaral sa mga paniniwala kaugnay ng kalikasan, dahilan, at layunin ng uniberso bilang nilikha ng isang makapangyarihang nilalang na itinuturing na Diyos.
Ang larangan ng Humanidades ay umusbong bilang reaksyon sa iskolastisismo sa panahon ng Griyego at Romano kung saan inihahanda ang tao na maging doctor, abogado, at sa mga kursong praktikal, propesyonal, at siyentipiko.
Reaksiyon sa Iskolatisismo
Metodolohiya at
Stratehiya
Gumagamit ng lapit na analitikal, kritikal, at ispekulatibo ang Humanidades. Sa mga ito nabibigyan ng pagkakataong suriin ang isang teksto sa paraang sistematiko at organisado.
Analitikal na lapit
ang ginagamit sa pag-organisa ng mga impormasyon sa mga kategorya, bahagi, grupo, uri at mga pag-uugnay-ugnay ng mga ito sa isa’t-isa.
Kritikal na lapit
naman kung ginagawan ng interpretasyon, argumento, ebalwasyon, at pagbibigay ng sariling opinion sa ideya.
Gayundin,
ispekulatibong lapit
naman ang pagkilala ng mga senaryo, mga estratehiya o pamamaraan ng pagsusuri, pag-iisip, at pagsulat.
Narito ang halimbawa ng mga pamamaraan at estratehiyang ginagamit sa mga lapit na ito:

Deskripsyon o Paglalarawan
Paglilista
Kronolohiya o pagkakasunod-sunod ng pangyayari
Sanhi at Bunga
Pagkokompara
Epekto

Pagsulat sa
Humanidades
May tatlong anyo ang pagsulat sa larangan ng Humanidades batay sa layunin (Quinn at Irvings 1991).
A. Impormasyonal
B. Imahinatibo
C. Pangungumbinse
Impormasyonal
• Paktuwal na impormasyon bilang background gaya ng talambuhay o maikling bionote tungkol sa may-akda o libro sa pabalat, artikulo tungkol sa kasaysayan ng mga bagay, at iba pa.
• Paglalarawan – Nagbibigay ito ng detalye, mga imahe na dinedetalye sa isipan ng mambabasa, sinsabayan ng kritikal na pagsusuri na karaniwan ay isinasagawa sa mga akdang pampanitikan gaya ng kritisismo, tula, kwento, nobela, at iba pa.
• Proseso – Binubuo ito ng paliwanag kaugnay ng teknik, paano isinagawa, at ang nagiging resulta na kadalasa’y ginagawa sa sining at musika.
Imahinatibo
Binubuo ito ng mga malikhaing akda gaya ng piksyon (nobela, dula, maikling kuwento) sa larangan ng panitikan, gayundin ang pagsusuri dito.
Ang pagsusuri ng malikhaing akda (piksyon) ay nagbibigay-tuon sa kung ano ang mensaheng ipinahahayag at paano nila ito ipinahahayag. Ang apela nito ay sa imahinasyon at emosyon ng nagbabasa o nakikinig. Gayundin, sinusuri ito ayon sa estilo, epekto, at maging lohika ng akda.
Sa larangan naman ng sining at musika, ang pagsusuri ay batay sa kakaibang katangian ng akda, kabuluhan, at katangian nito ayon sa ibinibigay nitong ginhawa, malalim na pag-unawa, at bagong kaisipan kaugnay ng karanasan at buhay ng sangkatauhan.
Pangungumbinse
Pangganyak ito upang mapaniwala o di-mapaniwala ang bumabasa, nakikinig, at nanonood sa teksto o akda. Subhetibo ito kaya’t mahalagang ang opinion ay kaakibat ng ebidensiya at katuwiran o argumento. Makikita ang ganitong anyo ng pagsulat sa mga kritisismo o rebyu ng libro, pelikula, dula, sining, musika, at iba pa.
Ang larangan ng Humanidades ay nagbibigay ng kasanayan sa masining na paggamit ng wika, ng karanasan sa pagatasa ng opinion ng ibang tao, ng kakayahang suriin hindi lamang ang mensahe ng akda kundi ang nakapailalim nitong kahulugan, at hindi lang kung ano ang sinasabi kundi bakit ito sinasabi.
Tunay na ang larangan ng Humanidades ay isang karunungang mag-aambag sa ikayayaman ng kaisipan at kasanayan anuman ang iyong piniling karera.
Full transcript