Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szabad tanulás

Szabad tanulás
by

Nóra Szabó

on 27 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szabad tanulás

„Hinni tanítsd magában, biztasd, segítsd bajában
Védd mind a két karoddal, útját mutasd utaddal,
És ha felnőtt, engedd el, és ha elhagy, szenvedd el.
Tanítsd meg a gyerekeket!
Mondd el milyen az élet!”

Darvas Iván: Tanítsd meg a gyerekeket!
Projektterv

1. Témaválasztás
2. Célok meghatározása
3. Brainstorming folyamat
4. Módszerek megválasztása, fogalmi háló készítése
5. Interjúkérdések strukturálása
6. Intézmény felkeresése, megegyezés, feltételek megvitatása
7. Háttér irodalmi feldolgozás
8. Iskolai dokumentumok áttekintése
9. Iskolai látogatások
10. Adatfeldolgozás
11. Konklúzió megállapítása
12. Poszter elkészítése
fogalmi térkép készítése
fogalmi tisztázások
iskola bemutatása
tapasztalatok
javaslatok fejlesztésre, innovációra
HIPOTÉZISEINK


1.Az iskolában a frontális oktatási forma jellemz.

2.A tanárok között kis számú pályakezdö pedagógus található.

3.Az iskolában számos lehetöség van szabadidös tevékenységek igénybe vételére, fejlesztö foglalkozások azonban kis számban fordulnak el, vagy nincsenek.

4.Az iskola foglalkoztat gyógypedagógust a speciális igények kielégítése érdekében.

5.Az iskola nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek és az informatika oktatására, az egyéb készségtárgyak, müvészeti tevékenységek azonban nem kapnak hangsúlyos szerepet.
Vámbéry Ármin Általános Iskola
•Csetény község központjában jól megközelíthetö helyen
•Régi, belülröl nem rég felújított épület
•Az épülethez tartozik egy nagy udvar, füves és betonos pályával, és egy konyhakert
•Az udvar mellett található az óvodához tartozó játszótér


•Hagyományos iskolai épület folyosókon tanulók által elért eredmények oklevelei, tanulók által készített alkotások
•Iskola folyosói világosak, sok ablak található az épületben
•12 osztályterem, technika terem, informatika terem, tornaterem
•Tantermi elrendezés a frontális oktatásnak megfelelö padok egymás mögött helyezkednek el, kivétel az informatika terem, ahol körben vannak az asztalok a falak mellett, és a tanulók egymásnak háttal ülnek


•2010 szeptemberétől 8 csoporttal működik
•Alsóban 4 osztály van, felsőben 8 (a és b)
•150-160 fvel működő iskola
•Alapítványuk a Szivárvány Alapítvány


•Fontos, hogy a gyerek a gyakorlatban is azt tapasztalja, amit az iskolában megtanult nagy hangsúlyt fektetnek a gyakoroltatásra és az ismeretek hétköznapi alkalmazásának bemutatására

•Tananyag differenciálása tanulók egyéni és társadalmi különbségeik miatt képességeik és érdekeik nem egyformák DE! az oktató szabadsága, hogy milyen módszerekkel valósítja meg mindezt

•Tanulás módszerét is oktatni kell gyerekek maguktól nehezen találnak rá a tanulás eredményes módszerére

•Céljuk: testileg és lelkileg kiegyensúlyozott és az együttélés szabályait elfogadó gyerekek nevelése
-Nevelés egy érték, mert az egyén magatartását, életvitelét határozza meg egész életre

-A település lakói értékelik az egész intézményt „nevelés szempontjából” az eredmény alapján messziröl látszik a gyerekek neveltségi szintje, hogy viselkednek a felnöttekkel, tanuló társaikkal szemben, hogy vigyáznak az iskola felszerelésére…

-Családi nevelést semmi sem helyettesíti de a kettö aktív összehangolása megsokszorozza az eredményességet fontos a jó kapcsolat kialakítása (programok szülökkel)

-Minél több olyan pedagógus biztosítása, akik személyes példamutatásukkal egy reális értékrend kialakulásában utat mutatnak a tanulóknak
-Valóság megismerésére való hajlandóság kialakítása a tanulókban
-Szóbeli és írásbeli kifejezöképesség fejlesztése
-Müvészetek támogatása
-A gyermekek fizikai képességének megfelelö szintre emelése
-Személyiségformálás a társadalomba való beilleszkedéshez
-Helyet adni a különbözö összejöveteleknek
-Önálló müsorral készülni a külsö ünnepségekre
•Csökkenö létszám miatt különösen fontos a gyermekközpontúság képes a gyerekeket megtartani vagy más körzetböl odacsábítani ehhez igazodik a légkör és az oktatási program

•nívócsoportok müködése 6. és 8. osztályban emelt szint matek, magyar, angol, informatika
•Idegen nyelv fontossága Európai Unió miatt iskolában angol a kötelezö nyelv, a németet szakkör formájában tanulhatják
•Énekkar és sport csapatok müködése (foci, röplabda, szertorna)
•Délutáni szabadidös tevékenységek, szakkörök biztosítása azoknak a tanulóknak, akik nem tudnak mit kezdeni a szabad idejükkel + devianciák kialakulásának megelözése céljából
•Nyári napközis táborok egyhetes turnusok
-Evezötúra
-Kézmüves tábor
-Kalandtúra
•Iskolai programok
-Iskolai ünnepségek
-Csetény-napok
-Sportnap
-Egészség-hét
-Projekt-hét
Felhasznált irodalom

-Falus Iván: Didaktika
-Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája
-Golnhofer Erzsébet – Szekszárdi Júlia: Az iskolák bels világa. Jelentés a magyar közoktatásról 2003. 6. fejezet
-Kerber Zoltán (Szerk.): Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában. Budapest, 2004, OKI. Knausz Imre: A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. 2005.
http://www.knauszi.hu/">http://www.knauszi.hu/
-M. Nádasi Mária: Oktatási módszerek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, 1999.
-Molnár Edit Katalin: Iskolai teljesítmény, nem és társadalmi-gazdasági háttér: két vizsgálat adatainak továbbelemzése. Kézirat. 2002, Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.
-Molnár Gyöngyvér: A probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra. XV. évf. 2005. 10. sz.
-Nahalka István: Konstruktív pedagógia – egy új paradigma a láthatáron I. II. III. Iskolakultúra, VII. évf. 1997. 2., 3., 4. sz.
-Simon Mária: Intézményi változások a közoktatásban. Gyorsjelentés. Kézirat. 2002, Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.
Hasznos linkek

http://konferenciakalauz.hu/files/conference/3384/2008-10-09-15-29-19-zold_rovid3-1.pdf
http://konferenciakalauz.hu/files/conference/3384/zktartalom.pdf
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Hidak-Milyen
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=Jelentes2006
http://kooperativ.hu/szoveg.php?id=43
Interjú Németh Vilmos intézményvezetővel -2009 óta látja el az intézményvezetői munkát
-Rendkívül fontosnak tartja az idegen nyelvek és az informatika-oktatás hatékonyabbá tételét tanulók felkészítése a multikulturális életformára, hatékonyabb együttélésük szorgalmazása a nyelvi kisebbségekkel, nyelvvizsgákra való felkészítés
-Logikus, problémamegoldó gondolkodás elősegítése
-Természeti értékek megőrzése
-Helyes életmód kialakítása
-Kompetenciamérések sikeressége, tehát az iskola jó úton halad, az oktatás színvonala magas, és ezt meg kell őrizni alap és emelt szintű oktatás fenntartása
-Érdekesség! a logopédiai oktatásra/fejlesztő foglalkozásra járók a normál tanítási órákon folytassák a munkájukat
-Fontosnak tartja az akadálymentesítés megoldását
-Együttműködés a Diákönkormányzattal
-Külföldi kapcsolatok építése (Dunaszerdahely)
-Vámbéry Napok
-Apáczai Kiadóval kapcsolat fenntartása
Iskola feladatai Tanítási elvek Működés Belső elrendezés Környezet és külső jellemzők Specialitás Hagyományos oktatás módszerei Hagyományos oktatás szervezési módjai Tanulási környezet előadás magyarázat megbeszélés szemléltetés kiselőadások elbeszélés házi feladat frontális egyéni páros csoportos "Modern" tanulásszervezési módok projekt kooperatív tanulás média Pedagógiai Program Személyiség fejlesztése: külsö és belső világ harmóniája

Készségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
- célok érdekében fejlesztendő területek
- közösséggel szembeni követelmények

Magatartásproblémás gyermekek

Tehetséggondozás

Felzárkóztatás ill. differenciálás

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

Szociális hátrányok enyhítését segítő program

Nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési- és minőségbiztosítási rendszere

Szülők és az iskola kapcsolata

Kompetencia alapú oktatás

Eszközös, felszerelések
Kérdőív Kérdőív kiértékelése
Full transcript