Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hinduismen

No description
by

Jon Nyström

on 9 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hinduismen

Hinduismen

Att leva som
asket
är att göra sig oberoende av sin kropp och dess behov.

Askes och Sadhus

Ishvaras
eller
Devas
är de hinduistiska gudarna.
Människolika, ofta med flera armar – för att symbolisera deras
mångfacetterade karaktär
och
domäner
.

En färgstark Monoteism!
Heligaste staden och stort vallfärds mål.
Varanasi

Den dagliga dyrkan av gudar som alla troende hinduer ska göra.
Puja – Offer till gudarna

Karma och Reinkarnation och Samsara
Kastsystemet idag
Systemet kallas Varna vilket betyder färg.
Alla de olika kasten betecknas av färgerna Vit för Brahminer, röd för Kshatriya och gul för Vaisha.

Shudra saknar helt färg.

En gammal arisk legend berättar hur gudarna offrade en ”ur-människa” och från hans kropp skapades fyra olika samhällsklasser.

Munnen blir Brahmina – Prästerskapet
Armarna blir Kshatriya – Krigarna
Låren blir Vaisha – jordbrukare och hantverkare
Fötterna blir Shudra - Tjänarna

Stratifierad samhällsform

Norra Indien ca 1200- f.kr.

Folket kommer att kallas Ārya – arierna, ”de ädla”
Tempeln är de allra heligaste platsen för en Hindu.

Tempel

Ariernas
uråldriga religion och kultur är vad som kommer utvecklas till
hinduismen
allt eftersom tiden går.
Från uråldrig polyteism till dagens hinduism

Ordet yoga betyder typ "vägen" (till moksha).
Yoga

Shaktis mörka baksida

"Brahman" och "Ātman"
Kraften som håller ihop världen. ”Den kosmiska balansen”

Det rätta sättet att leva.

Uppfyllandet av det personliga uppdraget.

Dharma

Shakti
- kraften!
Shivas
kvinnliga sida, kraften som han behöver för att förgöra.

Saraswati
– Kunskapens gudinna
Brahma
behöver kunskap för att kunna skapa!

Lakshmi
– Tur, och välgångens gudinna
Vishnu
behöver välgång för att bevara!

Trideva – Trimurtis Balans


Shakti – Den kosmiska kraft som håller ihop och enar universum

Kali
- Shakti utan kontroll
Blodtörstig och våldsam

Parvati
– kärlekens gudinna
Moderlig och kärleksfull

Den trehövdade eldguden Agni

Indra i strid med demonen Vrtra

Ariernas religion var polyteistisk och deras gudar representerade olika aspekter av deras samhälle.

Under den tidiga erövringstiden var
Indra
– krigsguden en av de största. När man sedan börjar bli mer bofast märks en övergång till
Agni
– eldens gud.

En annan viktig gud var
Rudra
. En vildsint förgörare som representerar den okända och otämjda naturen.

Kumbh Melah
- Reningshögtiden
Holi
– vårhögtiden, färgfestivalen
Högtider och festivaler
330 miljoner aspekter av Brahman

Syns ofta dansande
Dreadlocks, Ormar, Treudd


Vilar på den månghövdade ormen
Shesa
.
Klubba, snäcka, lotus.

Sittandes på en lotus
Flera ansikten

Shiva - Förgöraren

Vishnu - Bevararen

Brahma - Skaparen

Trimurti – Skapelsens tre gudar

Shaktism

Vishnuiter menar att tillbedjan av Vishnu och hans
Avatarer
Krishna
och
Rama
leder dem till tillvarons högsta mål

Vissa Vishnuiter tänker sig sin religion som
en monoteistisk tradition
där de många gudarna i själva verket är olika sätt att hylla den enda gudomliga verkligheten

Vishnuism
Man beräknar att 70% (ca 700 miljoner) av dagens hinduer är vishnuiter

Vishnuism är beteckningen på en samling av flera religiösa traditioner, ex:

Tillbedjan av
devin

Vishnu
Tillbedjan av hans
avatar

Krishna
Tillbedjan av hans
avatar

Rama

Reaktion mot den präst-ledda religiositeten.

Menar att religiositet inte ska tyglas av auktoriteter och riter.

Tar avstånd från kastväsendet. Menar att alla, oberoende av klass, kan nå frälsning.

Genom underkastelse och ovillkorlig kärlek till guden når man frälsning. Ofta Shiva, Vishnu eller Shakti men kan också handla om andra
Devis
.

Idag erkänner de flesta av världens hinduer Bhaktifromhet som vägen till frälsning.

Bhakti
Hinduistiska ”grenar”
Inom hinduismen en stor öppenhet för många olika frälsningsvägar

Hinduismen innefattar flera olika religiösa mönster, dessa har dock en gemensam övergripande teologi

Några stora grenar är
Shaivanism
(shivaism),
Vaishnavism
(Vishnuism),
Shaktism
och
Bhakti
-fromhet.Hinduistiska ”grenar”

Tantrism
Tantrism är en frälsningsväg där utövaren försöker förena Gud och Gudinna i sin egen kropp med hjälp av yoga och olika ritualer.

Ritualer för att uppnå detta är exempelvis yoga ( i form av andningskontroll, mantran, mental koncentration)


Shivaism
Ca 28% av dagens hinduer är shivaiter

Dessa tillber Shiva och medlemmarna av hans familj: frun
Parvati
och sönerna
Ganesha
och
Skanda.

Shivaismen är särskilt utbredd i södra Indien samt i områden i norr som gränsar till Himalaya

Vishnu har genom historien haft 12 ”
avatarer
” – representationer av honom själv på jorden.

Dessa avatarer har blivit stora hjältar och otroligt viktiga inom hinduismen.

11 avatarer har hittills hjälpt mänskligheten. Den 12:e ska komma när den behövs.

De har alla på något sätt räddat människor när det har varit som mörkast.

Berättelserna om Vishnus avatarer är bland hinduismens populäraste texter.
Ramayana
och
Bahagavad Gita

Vishnu och Avatarer
Bhakti-fromhet i det extrema – Allt i dit liv ska ägnas Vishnu. Då kommer du snabbare nå moksha.

Lever väldigt asketiskt i egna samhällen.

Sång, dans och mantra för att hedra guden och avataren.ISKcon - Hare Krishna
- the international society for Krishna consciousness

Kama Sutra
Sexualitet har inte tabubelagts inom hinduismen utan ses istället som en av fyra
Puruṣārthas
– mål som är eftersträvansvärda i livet.

En form av
tantrism
är det som kallas ”Kama Sutra”. En text som beskriver hur man ska älska för att få ta del av en så stor del av shakti som möjligt.

Kama Sutra ska inte ses som ”sex-tips” utan snarare en sorts yoga som fokuserar på så mycket mer än själva sexet.Shaktism är namnet på en samling traditioner som tror på och tillber den högsta gudomliga principen som kvinnlig kraft, Shakti

Dessa traditioner ser Shakti som skapare, upprätthållare och ödeläggare av universum.

Shaktismen har knutit alla modergudinnor till sig och menar att allihop är olika uttryck för samma Gudinna.
Shaktism
Hinduismen en rik gudinnetradition, en av få religioner med starka berättartraditioner om kvinnor och kvinnliga gudar.

Många gudinnor tillbes tillsammans med sin make, som de ofta hamnar i skuggan av

Mahadevi:
I vissa hinduiska traditioner ser man Devi som den yttersta verkligheten (brahman i kvinnlig form).


”Ganesh Chaturthi” festivalen

Shiva som ”Mahayogi”

Shivastatyn i Murdeshwara

Shivastatyn i Bangalore

Den väldiga Muruganastatyn utanför Kuala Lumpur.

Skanda / Murugana och hans riddjur påfågeln.

En nomadiserad folkgrupp börjar förflytta sig från någonstans i kaukasus, genom dagens Afghanistan och Hindu Kush och ner i Norra Indien.
Folket är skickliga krigare och lägger de inhemska folken under sig.

Med tiden övergår man från att leva nomadiskt till att bli bofasta.
Rudra - Förgöraren

Indien idag är långt från ett enhetligt land med en enhetlig kultur.

Hindusim
är snarare ett samlingsnamn på en myriad kulturer.
Idag ska
kastsystemet
vara avskaffat i Indien.

Det har dock varit en så central del av det indiska samhället under en så lång tid att det är otroligt svårt att få bort.
De fyra ursprungliga
ariska kasterna
har i sin tur alltid varit indelade och rangordnade i hundratals
Jati
vilka är representerade av olika yrken.

Och denna uppdelning och rangordning syns tydligt trotts att kasterna nu ska vara avskaffade.
Mest märkbart är det hos de som kallas
daliter

de kastlösa
. De tillhör de som ligger längst ner i samhället.
Fattiga, tiggare, kloakarbetare och liknande yrken.

Daliter
har väldigt lågt människovärde och kallas ofta för
”de orörbara”.
Ahimsa - läran om ickevåld
Ahimsa
är namnet på en filosofi inom hinduismen som förespråkar ”icke-våld”.

Våld är aldrig berättigat. Alla konflikter går att lösa på alternativa sätt.

I vissa fall innefattar ahimsa också ett förbud mot att skada och döda djur. Något som gör att många hinduer är vegetarianer.
Hela världen och all existens delar på en ”världssjäl”. Detta är
Brahman
!

Brahman
är grunden i allt. Såväl gudarna som naturen och människorna.

Ett viktigt mål för människan är att inse att man är en del av denna världssjäl.

En människa är kopplad till
Brahman
genom
Ātman
– den mänskliga anden och livskraften.
Denna
Ātman
/ livskraften kan förlängas och till och med förevigas genom rituella handlingar –
karma.

Detta är grunden till
återfödelse.
Allt gott som man gör, säger och tänker resulterar i att goda saker kommer att komma tillbaka till personen.
Samma sak gäller allt ont man gör, säger och tänker.
En själ återföds som något nytt beroende på hur mycket
karma
man samlat på sig under sitt liv.
Karma bidrar också till att du återföds högre i
kastsystemet.
Manifesteras
i allt kvinnligt -
Kvinnorna är shakti
.
Den kraft som är skapelsen och förändringen. Fertilitet och kreativitet.
Shakti
kan bara användas och kontrolleras av en man, däri ligger balansen.
Alla ska därför leva i par för att kunna utnyttja kraften och bevara balansen.
Durga
– krigets gudinna
En arsenal vapen och ett lejon
Shakti
representeras i gudavärlden av Shivas kvinnliga tredelade sida.
Eftersom en kvinna måste leva med en man ligger stor fokus i hennes liv på att bli bortgift.
Det är ett dyrt ekonomiskt åtagande att ta en fru och därför får mannens familj en så kallad hemgift.
Detta gör att föräldrar väljer att ”ta bort” flickebarn för att slippa betala hemgiften. Många familjer har helt enkelt inte råd.
Devadasi – Gifta med guden
Kvinnor som viger sina liv till en gud och dess tempel. Erbjuder tjänster som i vissa fall gränsar till prostitution.
I mindre monderna delar av Indien anser man att ligga med en Devadasi kan likställas med att komma nära sin favoritgud.

Jogini
Flickor som säljs till
Yelloma
- de kastlösas gud.
En jogini "dansar och visar upp sig" på festivaler som en av Yellomas utvalda.
Valvport in till det heliga.
Shiva Lingam
- shivas egen puja, symbol för fruktbarhet.
Den vediska tiden
Första ursprungliga texterna om gudar och riter
Uppanishaderna
Förklarar alla "flummiga" riter och gudar.
Berättar om meningen med livet och universums hemligheter och

världssjälen
Mahabaratha
Enormt
hjälte-epos
med detaljerade berättelser.

Religiösa budskap och sagor.

Viktigast är
Bahagavad-Gita
som förklarar krig.
Man ber dagligen till sin
Deva
och lockar den till samvaro genom offer, tända ljus och ringande i klockor. När man gör sin
Puja
kommer devan tillfällig till gudabilderna!
Man har ofta ett hus-altare där man utför dessa riter. Detta kallas "att göra en Puja".
Samhällen, familjer och personer kan ha olika favoritgudar eller vända sig till den gud de behöver hjälp från i olika situationer.
Kan vara allt från en liten hydda till enorma
citadell
.
Här möts alla världar i en harmoni.
En hindu vill besöka sitt tempel så ofta som möjligt och deltar i alla ceremonier som hålls där.

I templen arbetar
Pujaris
, hinduismens präster.
Mål är att bada i den renande floden
Ganges

och att få sin aska spridd i floden.
Här sker en rad ceremonier varje dag.

Samlingsplats för
gurus
och
sadhus
.

Ett led i sin strävan efter ett inre lugn och insikt. Man vill förstå och bli ett med världssjälen.
De kroppsliga behoven ses som ett hinder som går att öva bort.

De kroppsliga behoven går att träna bort genom
meditation
, fysiska utmaningar och
självspäkning
.

En asket ska också ta avstånd från samhället och leva som
eremit
.

Att leva som asket ses som det sista av fyra
ashrama

– stadier i livet.

Dessa

Sadhus

ses som heliga män som sitter inne på stor vishet. En sadhu som lär ut av sin vishet kallas för en

Guru
.

Ofta handlar Yoga om kroppsliga övningar som ämnar till total kontroll över kroppen. -
hatha Yoga
Men det inrymmer också meditation och eftertanke. -
jnana Yoga

Yoga är ett sätt att fokusera sitt väsen mot ett mål.
Yogan kom till västvärlden på 1890-talet och fick enorm genomslagskraft som tränings- och avslappningsform.
Den otroligt populära
devin

Vishnu
med all hans symbolik och vännen
Shesa
, kung över alla
naga
(ormvarelser)
Könsdualitet
: i Shiva finns också
Shakti
, den kvinnliga kraften.
Shivas son
Ganesha
är omåtligt populär och tillbes över hela Indien, många ritualer inleds med en bön till honom.
Shivas krigarson
Skanda
är särskilt populär i södra Indien.
Shiva är alla
yogis
och
asketers
favoritgud.
Shaktism
Man kan återfödas som 8,4 miljoner olika livsformer med människan är det sista i ledet. Den livsform som är närmast att ta sig ur cykeln av återfödelse.
Att ta sig ur denna cykel –
Samsara
, ses som målet med ens existens. Man uppgår då i något som kallas
Moksha.
Detta begrepp blir sedan något som indierna sjävla tar fasta på när de senare skapar sin nationella identitet.
Denna filosofi kallas
Advaita Vedanta
och sammanfattas av teologen
Shankara
.
Det man offrar till gudarna är oftast
Prasad
- mat som blir välsignad av gudarna.
Diwali
– Ljushögtiden
Ganeshafestivalen
Full transcript