Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adil Dünya İnancı

No description
by

Yasemin Abayhan

on 25 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adil Dünya İnancı

Adil Dünya İnancı
Bir gün bir sabah uyandığımızda...
Lerner-Adalet Güdüsü Kuramı
-Adalet evrensel bir güdüdür.
Dünyanın adil bir yer olduğu inancının birey açısından önemli bir uyum sağlayıcı işlevi vardır.
-Insanlar temelde yaşadıkları dünyanın adil bir yer olduğuna inanma ihtiyacındadırlar.


"Ne hak ediyorsam elde edebilirim!"
*
"Adil dünya inancı"
Yaşamım kontrol edilebilir ve tahmin edilebilir.
Yılbaşı planınızı

yazınız!
"Alkollü sürücü"
"Emniyet kemerini takmamıştır."
"Alkollü araba kullanmıştır."
"Kesin kuyruk sallamıştır."
"Evine davet etmeseymiş."
"Içki içmeyi istemeleri kaşındıkları anlamına gelir."
Adil dünya inancı--> kişinin hak ettiğini elde ettiği anlamına gelir.
a) Kişinin davranışları
b) Kişiye atfedilen özellikler
a) Kişinin davranışları--> Olumsuz sonuçların ortaya çıkmasıyla uyumlu öncül davranışlar olarak kabul edilebilir. Olumsuz sonuca maruz kalan kişi hazırlanmamışsa, sonuçlara karşı önlem almamışsa olumsuz başarısızlık, tükenme, acı çekebilir.
b) Kişiye atfedilen özellikler--> Bir gruba üye olmak, sosyal standartları karşılamıyor olmak (kişinin kibar olmaması vs. )
Bireyler günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları bu inanca uyacak şekilde yapılandırırlar!
Bireyin kendi algıları ve bilişlerini nasıl organize ettiği ile ilgilidir.
OLAY
Nesnel yorumlama
"Mübadele sürecinde bireyler evlerinden sürülmektedir."
Nesnel Yorumlama
"Bu insanlar bu acıları hak etmemişlerdi!"
Olayların yapılandırılması
Bireylerin kaderinin durumu yapılandırıldığı düşünülür.
"Bu insanlar acı çekmektedir!"
Bu bizim için rahatsız edicidir!!!
KURBANIN ATFEDİLEN ÖZELLİKLERİ!
"Onlar zaten buralı degildi."
Olayların yapılandırılmasına 3 sebep olabilir.

1) Kişisel gözlem-->Güzel olanların, iyi olanların iyiyi hak ettiğini pekiştirebilir.
2) Kültürel bilgelik ve Ölümsüzlük Hikayeleri-->
3) Zihnimizin çalışma şekli--> Denge!
Heider (1958), denge kurulabilmesi için tüm olumlu ve olumsuz özellikleri ve olayları zihin birarada tutar.
güzel olma
terfi alma
başarı
kibar olma
aşk
kahvaltı...:)
kaba olma
çirkinlik
trafik kazası
ölüm
intihar
hastalık
-Adil dünya inancı küçük yaşlardan itibaren bireyde oluşmaktadır.
-Piaget "hatalı davranışın cezalandırılması" kavramı küçüklükte kabul edilen ilk kuraldır!
Adil dünya inancının adaptif işlevi söz konusudur-->

-Kişinin yaşamında gerçekleşen süreçlerin kontrol edilebilir olduğuna dair bir güveni mevcuttur.
-Kişinin yaşamındaki olayları anlamlı bir zemine oturtmasını sağlayan bir çerçeve sağlar.
O yüzden adaletsiz bir durumla karşılaşıldığında birey adil dünya inancını korumaya kalkar!
Adil dünya inancı, adalet güdüsünün gücüne işaret eder!
Yüksek adil dünya inancı olan bireyler; daha adil davranırlar ve daha adil davrandıklarında kendilerini daha iyi hissederler.
Öz bildirim ölçeği ile yapılan çalışmalar--> masum kurbanların değerinin azaltıldığı, küçümsendiği bir treyt olduğunu gösterir! Bu durum adil dünya inancının işlevini belirsiz hale getirmektedir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar--> bireyin akıl sağlığını koruyan ve strese karşı tampon görevi gören bireysel bir kaynak olarak gösterir!
Adil dünya inancı puanı yüksek olan bireyler kendi kaderlerini daha adil değerlendirmektedir. Bu araştırma bulgusu işsiz mavi yakalılar ve engelli çocuk annelerinde de elde edilmiştir.
Lipkus ve Siegler (1993)--> Orta yetişkin ve
yaşlı bireylerde yüksek adil dünya inancına sahip bireyler düşük adil dünya inancına sahip bireylere kıyasla kendilerini daha az ayrımcılığa maruz kaldıklarını rapor etmişlerdir.
Hafer ve Correy (1999)--> Yüksek adil dünya inancına sahip öğrenciler düşük adil dünya inancına sahip öğrencilere kıyasla olumsuz bir sonuç karşısında daha fazla içsel yükleme gerçekleştirmektedirler.
daha az olumsuz duygu!
Adil dünya inancının belirli özgül durumlarla ilgili olduğu araştırmalarda adil dünya inancının yardım etme davranışı ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Araştırmaların iki ayrı boyutta olması!
Kişisel adil dünya inancı
Genel adil dünya inancı
Genel
Kişisel
-Kişisel adil dünya inancı puanı bireylerin psikolojik sağlıklılığını vurgularken, genel adil dünya inancı puanları bireylerin suçlu olmayan kurbanları küçümsemelerini sağlamaktadır!
Neden???
Adil dünya inancından günlük örnekleri bulup geliyoruz....
Full transcript