Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uppdrag Service

No description
by

Fredrik Lestrup

on 7 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uppdrag Service

Uppdrag Service
V39-V45
Välkomna till årskurs två och vårt första uppdrag. Samlingsnamnet för uppdraget är service och utgångspunkten är i stort sett svensk bilprovnings kontrollista.
Ni kommer att jobba med boxar som innehåller olika praktiska övningar och teoretiska instuderingsfrågor. Boxarna innehåller också teoretiska och praktiska övningar inom historia.

När ni har jobbat klart med en box kommer ni att bli tilldelade ett jobb i verkstaden. Det kan vara vilket typ av jobb som helst och ni jobbar med det tills det är klart. Sen fortsätter ni med nästa box.

The case
BOX 1
BOX 2
BOX 3
BOX 4
BOX 5
BOX 6
Gemensam
Service 1
Service 2
Chassiekomponenter
Fordonskontroll
El och Service
CGN523 Citroen Berlingo
Servicelampan lyser
ABS-lampan lyser
Klonkande ljud i bakvagn
Klonkande ljud i framvagnen
Startar ibland
Kund: Hanna
Kommer: 08:00
Fordon - Praktiska uppgifter
Detta förbesiktningstest skall göras på varje bil ni jobbar med i verkstaden
OBS!
Kurserna i Uppdrag Service
Personbilsteknik Introduktion, PERPESO
• Personbilars och lätta transportfordons konstruktion i relation till användningsområden och teknik.
• Handhavande, vård och tillsyn av personbilar och lätta transportfordon, inklusive arbetsuppföljning, reklamations- och garantiärenden samt konsumentlagar.
• Konsekvenser av eftersatt underhåll, beträffande ekonomi, driftstörningar och trafiksäkerhet.
• Faktorer som påverkar miljö samt kostnader för drift och underhåll.
• Administrativa verkstadsfunktioner anpassade för fordonsbranschen, inklusive arbetsorder, reservdelsbeställning, offert och prisförslag.

Reparation av personbilar och lätta transportfordon, PERREA0
• Underhåll, reparation samt kostnadseffektivt arbetssätt och kundvänlig behandling vid arbete med personbilar och lätta transportfordon.
• Kundrelationer, inklusive vägledning av kunden utifrån en lagmässig, teknisk och ekonomisk värdering.
• Administrativa funktioner, kommunikationssystem, garantier samt dialog för felsökning och reparation, inklusive information i datormiljö.
• Yrkesmässig dokumentation av vanligt förekommande service och reparationer.

STFG
Bromsar kaross och chassie, PERBRO0
• Metoder för diagnos, service, underhåll, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation av bromsar och chassikomponenter.
• Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbete.

Historia, Historia 1a1
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
• Tolkning och användning av olika slags källmaterial.

1. Gör en förbesiktning på en bil i verkstaden
1. Isocyanater är en grupp ämnen som är en arbetsmiljörisk när man arbetar med vissa typer av reparationer. Det är viktigt att veta i vilka situationer isocyanater kan uppstå och hur du kan skydda dig.
Fordon - Teoretiska uppgifter
Min skola!!
Varför gör vi detta??
Uppgifter i historia
Praktiska uppgifter i fordon
Teoretiska uppgifter i fordon
Välj en bil i verkstaden
1. "Säkra" bilen och lyft upp den med en lyft

2. Gör en utförlig förbesiktning utifrån mall

3. Fyll i bilens arbetsorder med det du hittade
Prov
Skrivning Service
Du gör din skrivning i
ONENOTE
Du kan använda alla dina gamla boxar som hjälp om du vill!
Fordonsprov
Du har två timmar på dig!
Lycka till!
Kom ihåg att ju mer och djupare du kan förklara desto bättre betyg!
OBS!
1.
Isocyanater är en grupp ämnen som är en arbetsmiljörisk närman arbetar med vissa typer av reparationer. Det är viktigt att veta i vilka situationer isocyanater kan uppstå och hur du kan skydda dig.

a.
Ge exempel på några material som kan avsöndra isocyanater.

b.
Vad är det som gör att isocyanater frigörs?

c.
Hur kan du skydda dig från isocyanater?

2.
Vilka allvarliga olycksrisker finns på skolans fordonsavdelning?

3.
Dessa tre ämnen är skadliga för ögonen; bensin, batterisyra och alkaliska tvättmedel. Rangordna dem med den allra farligaste först.

4.
Varför är koloxid (kolmonoxid) så extremt farligt och hur reagerar kroppen på gasen?

Teoretiska frågor fordon
Kom ihåg!
Frågorna finns också inskrivna i ONENOTE där du skall skriva svaren.
1. Lukttest av vätskor som kan finnas i ett fordon.
Gemensamt
Individuellt
1.
På en bilverkstad dokumenteras kontakten med kunden
a. Vad är det som dokumenteras?
b. Vilken nytta kan kunden ha av dokumentationen?
c. Vilken nytta har verkstaden av dokumentationen?
d. Varför måste verkstadens dokumentation sparas på företaget?
2.
När du tar ansvar för en kundbil för att t.ex. göra en service på den, måste du tänka på vissa saker som du kan göra för att inte skada eller kladda ner den. Beskriv vad du kan göra.
3.
Beskriv med några ord hur du tycker att provkörning av en kundbil skall gå till.
4.
Om du råkar skada den bil som du arbetar med, hur skall du då bete dig?
5.
Många verkstäder arbetar hårt för att höja kvaliteten på sitt arbete, både vad gäller kundbemötande och själva reparationsarbetet. Känner du till något kvalitetssystem som används i bilverkstäder? (Forska)
6.
Vad fyller serviceboken som ligger i bilen för funktion?
7.
Var finner du som mekaniker information om vad som skall göras på bilen vid t.ex. en 12.000 mils service?
8.
Varför får man inte hälla ut spillolja eller andra kemikalier i avloppet?
9.
Om man känner vibrationer i ratten vid körning, vad kan orsaken till vibrationerna vara och hur bör det åtgärdas?
10.
Om det skriker från bromsarna vid inbromsning när du bytt till nya bromsbelägg, varför skriker det och kan du ha glömt något vid monteringen?
11.
Ge förklaring till hur miljön kan påverkas av att man inte gör regelbunden service på ett fordon.
ilka regler gäller för reklamation av reparationer? (Forska)
Teoretiska uppgifter fordon
12.
När en kund ska lämna in sin bil på verkstad vill han för det mesta veta vad reparationen kostar. Måste verkstaden lämna en prisuppgift före reparationen till kunden? (Forska)
13.
Om verkstaden måste lämna prisuppgift, räcker det då med en muntlig?
14.
Vilka nackdelar har en muntlig prisuppgift?
15.
Vilka besked förutom prisuppgift brukar kunden vilja ha när han lämnar in sin bil?
16.
Hur mycket får en prisuppgift överskridas?
17.
Vad måste verkstaden göra om prisuppgiften överskrids för mycket?
18.
När kan det hända att du som reparatör av en bil ska avråda kunden från att reparera den?
19.
Vad menas det med att en reservdel eller tjänst reklameras?
20.
Vem är ägare till utbytta delar?
21.
Vad gör du om bilen inte blir klar till den tid som utlovats?
22.
Beskriv vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med att ha arbetet organiserat på dessa olika sätt.
a. När någon annan tar emot bilen, mekanikern träffar aldrig kunden.
b. Kunden får direktkontakt med den mekaniker som skall reparera bilen.
23.
Hur stor del av det pris som kunden betalar är moms?
24.
Måste kunden betala när bilen hämtas eller finns det något annat alternativ?
25.
Hur lång är normalt garantitiden för en reparation (Forska)
26.
Om kunden är missnöjd med reparationen kan han reklamera tjänsten, V
Full transcript