Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The strenght of weak ties, 06-09-12 DK

No description
by

ruudje kea

on 11 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The strenght of weak ties, 06-09-12 DK

Kansen ook voor kinderen met een beperking "The strength of weak ties"

Oplossingsgericht & systeem-versterkend Hoe verbinden we Verve aan Dod, andere projecten en de transitie?
Van inhoud(wat gunnen wij het kind.... naar strategie(hoe bereiken we dit en wat is hierin slim voor de transitie) Vragen voor DoD De kern van DoD
methodiek-ontwikkeling
Professionalisering
programma-integriteit
Veilig
Kortere ots
Substitutie inzet zorg
stut en steun Ambities Verve
Vragen aan Verve De kern van Verve
Inhoud
Delta/SoS/EK-c
Veiligheid en regie klant en professional
primair proces gezin is leidend voor organisaties
Strategie
Ketensamenwerking
wijkgericht op termijn
Ondersteund door: • Provincie Overijssel Samenwerking tussen: Omdat:

We de veiligheid van kinderen vooropstellen
We de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen zoveel mogelijk bij de ouders willen laten
We de ouders willen laten ondersteunen door hun eigen netwerk
We alle mensen daarbij willen betrekken die het belangrijk vinden dat het goed gaat met de kinderen
We de professionals in staat willen stellen om volgens deze principes te handelen Het voorkómen van onnodige afhankelijkheid van burgers van overheid en hulpverleningsinstanties
Versterken zelfregie en probleemoplossend vermogen van de cliënt en het netwerk: cliënt is eigenaar van zijn eigen plan
Vergroten en versterken van de veiligheid van kinderen
Voorkómen en verkorten van kinderbeschermingsmaatregelen Doelen project Veiligheid:
Veiligheid van kind staat voorop
Veiligheid van professional om volgens VERVE te handelen
Regie:
Bij cliënt, gezin, netwerk
Bij professional Centrale begrippen: Eigen Kracht Conferenties
Deltamethode gezinsvoogdij
Signs of Safety

Duidelijk beschreven werkwijzen
Wetenschappelijk onderzocht en ontwikkeld
Breed praktisch toegepast Bouwstenen van VERVE: biedt verbinding: Verbinding tussen 3 benaderingen
Verbinding tussen de wereld van de cliënt en het netwerk en de professionele wereld
Integrale aanpak van problemen in een gezin door de inzet van EK-c
Verbinding tussen preventie, gedwongen hulpverlening en vrijwillige hulpverlening Met gemeenten en lokale voorzieningen
Met kinderrechters
Met zorgaanbieders:
Verbinding met andere EKC-initiatieven
Verankering in reguliere manier van werken
Integrale/intersectorale aanpak
Met andere regio’s Verbreding Eerste versie handleiding voor professionals
Lijst van organisatorische consequenties van het werken volgens VERVE, op het gebied van:
Samenwerking tussen ketenpartners
Interne sturing en coaching op visie en methode
Organisatie van het primaire proces
Ondersteuning van professionals Resultaten tot nu toe: Samenwerking tussen ketenpartners
Primaire proces van de cliënt staat centraal, net de primaire processen van de ketenpartners
Samenwerking is erop gericht om cliënt/gezin/netwerk zoveel mogelijk de regie te laten voeren
Interne sturing en coaching op visie en methode
Leidinggevenden, managers, bestuurders moeten consequent de visie achter VERVE uitdragen
In de teams moet consequent de nadruk liggen op het werken volgens de “methode” VERVE
Organisatie van het primaire proces
Ondersteuning van professionals Belangrijkste organisatorische consequenties: Organisatie van het primaire proces
Primair proces van de cliënt is leidend: dit heeft gevolgen voor de huidige scheiding tussen de diverse afdelingen
Continuïteit van hulpverleners is belangrijk
Tijdsbesteding en caselaod professionals
Flexibele inzet professionals
Ondersteuning van professionals
VERVE vereist andere manier van leidinggeven (oplossingsgericht)
Vrijheid van de professional vereist een andere manier van verantwoording afleggen
Scholing, supervisie, intervisie Belangrijkste organisatorische consequenties: Pilotteam
WSG CB – Primair Proces Leergroep Verve en EKc JLVB Proces en Borging groep WSG Projectgroep Verve
PM en projectleiders
BJZO, RvdK, EKC, WSG EKc JLVB Stuurgroep Verve
PM, BJZO, RvdK, EKC, WSG Professionalisering & Onderzoek
Adri van Montfoort en Wim Slot Provincie Overijssel organisatiestructuur Verve Onderzoek Hogeschool
Windesheim Onderzoek Trimbos
Instituut Jeugdige Regulier Proces Interne projectorganisatie Projectleiders overleg
PM en projectleiders
WSG, EKC, MEE Twente, MEE IJsseloevers, Ambiq, Vitree, BJZO, Accare, Humanitas DMH, Frion Stuurgroep EKc JLVB
PM, WSG, EKC, MEE Twente, MEE IJsseloevers, Ambiq, Vitree, BJZO, Accare, HumanitasDMH, Frion, provincie Verve
Eigen Kracht in uitvoering
EKc binnen het CJG
Autisme en Eigen Kracht, Slimme Clusters e.a. Provincie Overijssel organisatiestructuur EKc JLVB Verbinding met projecten:
WSP: Drenthe en Overijssel
Krachtplan 18+(R'dam)
Interculturele praatwijzer
Werklastraad(3 teams?)
MTMK: efficiency(dms/umts, ciz,ifm)
Doorpakken en Meebewegen(R'dam)
gezinsgerichte JR
Methode voogdij
+ ? DE TRENDSETTERS
Welke inhoud?
Welke strategie?
Transitie en Transformatie
Eigen Kracht
Burgerschap
Civil Society
"recht eigen plan eerst"
niet residentieel/ (dicht bij) thuis wonen
Bezuinigingen
Repressie, controle, veiligheid, geen incidenten/misbruik
+ ? Geinspireerd door:
Jeugdzorg 3.0: Van Eigen Kracht naar Samen Kracht
The strength of weak ties Wat betekent dit nu voor lvb? Vragen / thema's
Bijdrage keten-samenwerking aan methodiekontwikkeling
Primair proces gezin leidend vs primair proces WSG
Belang intensivering contact lokaal maatschappelijk betrokken organisaties/verenigingen
Belang op zoek naar sterke krachten/vage kennissen in relatie tot arbeidstoeleiding Verbetering uitvoering OTS met als doel
Kortere OTS
Minder UHP
Minder dure UHP
Maar wel veilig!


Verbetering door Delta te verrijken met elementen uit Signs of Safety (SOS) en inzetten van de kracht van het systeem Doel voelen zich gehoord en erkend
ervaren een goede werkrelatie met gv
merken dat zorgen concreet, simpel en eerlijk met hen besproken worden
worden aangesproken op hun mogelijkheden
kunnen steunen op een netwerk
krijgen de hulp die (nu en straks) bij hen past
voelen zich betrokken en gerespecteerd bij beslissingen Inhoud
Resultaat voor kind en ouders… Veiligheid en ontwikkeling, kind in context, positieve factoren
versterken, planmatig, onderzoeken / uitgaan van feiten, ots is tijdelijk
Eigen Kracht

Gezin / netwerk doet
wat het zelf kan
Gezin / netwerk regie waar dat kan
Plan is van en met gezin / netwerk
Bodemeisen vanuit gezinsvoogd
Signs of Safety

Elke ouder / kind is
de moeite waard
Er gaat altijd ook iets goed
Oplossingsgericht
Systeemgericht
Gericht op veiligheid
Begin met kleine veranderingen Delta Waar ligt de prioriteit WSG en wat betekent dit voor werkers? Video: http://vimeo.com/42545821
KIJK Opbrengsten WSG
Inhoud
Notitie bodemeisen
Dezelfde taal/uitgangspunten
In ontwikkeling:
MyPowerTeamNL
Training Samenwerken met het netwerk
Strategie
Media-aandacht
Verbreding keten
Warme overdracht
Plan kort
Effectonderzoeken Trimbos en HL/VM INHOUD Strategie In De natuurlijke verbinding van Verve, Dod en de transitie!
Full transcript