Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pintakilta oppimisympäristö

Pulmaperustainen oppiminen osana Pintakilta-opetusta
by

Jari Välkkynen

on 8 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pintakilta oppimisympäristö


lehtori Jari Välkkynen

Pintakilta, projektin seurantablogista oppimisympäristöksi
Miten mobiililaitteet muuttavat oppimista?
BYOD, bring your own device, käytä omaa mobiililaitettasi
Pintakilta.fi
Pintakillan Facebook-sivu toimii opettajan tiedotus- ja markkinointikanavana. Opiskelijat kommentoivat ja palauttavat osan etätehtävistä Facebook-sivuston kautta. Etuna oppilaiden nopea tavoitettavuus ja käytön helppous.
Wikisivusto toimii opettajan nopeasti muuttuvan opetusmateriaalin aineistopankkina, oppilaiden työsalin työsuunnitelmien ja toteutuksien ilmoitustauluna. Wikiä muokkaavat Pintakillassa vain opettajat.
Oppilaan reflektointia varten perustettu avoin "vihko". Blogi toimii myös oppilaan portfoliona, jonka tarkoitus on helpottaa tulevaa työnhakua tai jatko-opintoihin pyrkimistä. Oppilaita kannustetaan yhteisölliseen oppimiseen sekä tutustumaan muidenkin oppilaiden blogeihin.
Pintakillan moodle-ympäristöstä päätettiin tehdä täysin avoin. Moodleen on tallennettu opetussuunnitelma moduloituna viikon mittaisiin jaksoihin. Tämä helpottaa jo nyt perustutkintoa suorittavien aikuisten henkilökohtaistamista.
Opettajan osaamisen haasteet
Opettajan oma osaaminen ja sen kehittäminen
Laitteistot ja erilaiset palvelut kehittyvät ja päivittyvät huimaa vauhtia. Opettajan tuleekin päivittää omaa osaamistaan kokoaikaisesti. Kannattaa valita ne palvelut ja laitteet, jotka ovat oman opetustehtävän kannalta soveltuvimpia.

Monesti vanhasta omasta mallista on vaikeaa lähteä uutta kokeilemaan, joten tietynlainen avarakatseisuus on opettajan ominaisuuksista yksi tärkeimpiä - tai sitten voi kouluttautua käyttämään muiden kehittämiä malleja.
Lähes jokaisella toisen asteen opiskelijalla on oma älypuhelin tai muu mobiililaite
Suosimme omien laitteiden käyttöä opetuksen reflektoinnissa, koska opiskelija pääsääntöisesti on opetellut oman laitteensa käytön.
Pitää muistaa, että vaikka nuoret käyttävät paljon mobiililaitteita, kaikki eivät osaa kuitenkaan tehdä laitteellaan opiskelua hyödyntäviä asioita.

Mobiililaitteiden käytössä opetuksen apuna pätevät samat lainalaisuudet kuin muussakin opetuksessa: Opettaja määrittelee laitteiden käytölle rajat oppitunneilla, itse suosin valokuvien ja videoklippien ottamista sekä oman blogin kirjoittamista. Vapaa-ajan ohjelmien käyttäminen on kiellettyä oppitunneilla.
Kiltakoulut-hankkeen tavoitteena on luoda eri ammattialoille soveltuvia sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen toimintamalli, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys ja vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen ja vertaiskehittäminen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun.
Tiedustelut projektipäällikkö Anu Konkarikoskelle, anu.konkarikoski@kktavastia.fi
tai
www.kiltakoulut.fi
Opettajan verkostot oman kehittymisen ja oppimisympäristökehittämisen apuna
Pintakilta-oppimisympäristön kehittäminen ei ole yhden ihmisen varassa; Pedagogiset pulmat jaetaan rikastavan vuorovaikuksen keinoin asiantuntijaringin kanssa.

Pintakiltaa on kehittämässä kulissien takana on monia yhteistyötahoja. Lehtori Keijo Hakala HAMK opettajakoulutuksesta ohjaa ja neuvoo pedagogisissa käytänteissä käymiemme viikottaisten keskustelujen avulla. Mukana pedagogiikan kehittämisessä on e-Oppimiskeskuksen Anne Rongas, joka niinikään antaa oman panoksensa viikoittain käymiemme keskustelujen kautta. Eri kiltojen vastuuopettajiin pidämme yhteyttä osaan lähes päivittäin(Pintakilta-vastuuopettajat soittelevat keskenään päivittäin, kuulumme "samaan tiimiin" vaikka vaikutammekin eri kaupungeissa.)

Pintakilta-työelämäyhteistyö on myös päivittäistä ja vilkasta. Pintakäsittelymestari-verkostomme kautta substanssiin liittyvät kysymykset selviävät parhaimmillaan minuuteissa. Osa yhteistyöyrityksistämme ottaa aktiivisesti osaa oppilaiden kouluttamiseen järjestämällä uusien tuotteiden ja menetelmien esittelyitä suoraan koullulle.

Kiltakoulut-hankkeen Anu Konkarikosken kanssa pidämme vähintään viikoittain yhteyttä Pintakillan kehittämisasioissa. Jokainen asiantuntijarinkimme jäsen tuo oman näkemyksensä ja asiantuntemuksensa kautta opetukseemme lisäarvoa. Itse toimin Pintakiltaan vaikuttavan tiedon kuratoijana, eli valitsen saamastani asiantuntijainformaatiosta ne tiedot ja neuvot, jotka soveltuvat sillä hetkellä parhaiten mietinnön kohteena olevan pulman ratkaisuun.

Yhteydenpito muiden kilta-toimijoiden kanssa tapahtuu yleisimmin Facebook-ryhmän kautta. Verkostomme toimii kellon ympäri, sillä pulmaan tulee yleensä ratkaisu tunnin parin sisään sen esittämisestä ryhmässämme.
Kiitos mielenkiinnostasi!
Mallinnus ja toimintamallin
levittäminen keskeisessä roolissa
Toiminnallinen loppuseminaari 19.9.2013 Tampereella
Kiltakoulut-kylvyt oppilaitoksissa (1 pv)
Kiltakoulut-valmennus (4 pv + etätyöskentely)

maksutonta täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle
kiltakoulut.wikispaces.com
kiltapeda.blogspot.fi
Pintakilta-oppimisympäristö
Pelillisyyden hyödyntäminen opetuksen apuna
Jari Välkkynen, lehtori
Ammattiopisto Tavastia
Hattelmalantie 8
13100 Hämeenlinna
www.kktavastia.fi
Pelillisyys terminä voi antaa väärän mielikuvan opetusmenetelmästä....
Puhuisin opetuksen elävöittämisestä ongelmanratkaisun keinoin.
Pelillisyys opetusmenetelmänä?
Kuvassa mallina Erika Välkkynen
Pelimäisen oppimistehtävän eri vaiheet
1. Tehtävän kuvaus
2. Ryhmäytyminen
3. Suoritus
4. Raportointi
5. Palkitseminen
Tehtävän kuvaus
Tehtävänkuvaus voi olla jo itsessään pulmatehtävä tai arvoitus. Esimerkkitehtävässämme annoin vihjeen ensin Pintakillan Facebook-sivulla, jonka perusteella opiskelijat alkoivat etsimään salaperäistä Herra X:ää.
Herra X:n nimikyltissä oli QR-koodi joka johti seuraavalle vihjesivulle.....
QR-koodi ohjasi oppilaat
Pintakillan HerraX-sivulle, joka
sisälsi tehtävänkuvauksen
valokuvineen. Tiimien tehtävänä
oli toimia annetun ohjeen
mukaan. Roska-astiat merkittiin
etukäteen sinisellä teipillä ja ne
piti omatoimisesti noutaa tehtävän
osoittamasta paikasta.
Suoritus
Pulmatehtävän suorituksen tulee olla riittävän
haasteellinen; Tehtävän tulee vaatia useampaa suorittajaa, heidän yhteistyötään ja mielellään uuden asian oppimista myös teoriassa.
Ryhmäytyminen
Oppilaat ryhmäytyvät sininen teippi-tehtävissä nopeasti.
He jakavat työtehtävät keskenään siten, että varsinainen kilpailusuoritus tulee tehtyä mahdollisimman laadukkaasti ja ripeästi.
Raportointi
Kun tehtävä on saatu kunnialla suoritettua, pitää onnistunut tehtävä raportoida. Käytämme Blogger-palvelua, jonka avulla ryhmät julkistavat tehtäviensä tulokset. Valmiit raportit linkitetään Pintakillan Facebook-sivulle. Tämän jälkeen pelin valvoja(opettaja) tarkastaa raportin ja tehdyn tehtävän.
Kuvankaappaus Meri-Tuulin blogista
http://mennipinnalla.blogspot.fi/
Palkitseminen
Tehtävästä saatavan palkkion tai palkinnon on oltava suhteessa tehtävän vaikeuteen. Opiskelijalle tärkeä vapaa-aika on yksi hyvä kannuste; Etäopiskelua tunti tai pari perjantaiksi. Myös yritysten antamat pienet tavaralahjat ovat olleet suosittuja, elokuvaliput poppareineen jne.
Full transcript