Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teoryang Marxismo

No description
by

john argiel victor

on 17 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teoryang Marxismo

TEORYANG MARXISMO
Ano ang Teoryang Pangwika?
Ang teoryang pangwika o teoryang pampanitikan ay ang sistematikong pag-aaral ng panitikan at ang mga paraan sa pag-aaral ng panitikan. Ito ay may pangunahing layunin na sagutin ang katanungan na “Saan nagmula ang wika?” Maraming uri ng teoryang pampanitikan, at bawat teorya ay nagpapahiwatig ng iba’t ibang kasagutan para dito.
Ano ang Teoryang Marxismo?
Sino ang gumawa ng Teoryang Marxismo?
Friedrich Engels
Pangkalahatan
Karl Marx
Bilang Teoryang Pangwika
Layunin ng Teoryang Marxismo
Halimbawa
Walang Panginoon - Deogracias A. Rosario
- Dahil sa tunog ng animas, naalala ni Marcos kung paanong naging mahirap ang buhay nila sa pamamahala ni Don Teong at sa pagkamkam nito sa kanilang natitirang kabuhayan gayundin ang pagiibigan nila ni Anita na anak ni Don Teong at kung paanong ito ng naging sanhi ng pagkamatay ng dalaga. Ang lahat ng ito ay naging gatong sa poot na nararamdaman ni Marcos na nag−udyok na rin upang mabuo ang plano ng binata na patayin ang Don.
Si Karl Heinrich Marx (Mayo 5, 1818, Trier, Alemanya - Marso 14, 1883, London, Inglatera) ay isang Aleman na sosyologo, historyan, dyornalist, at rebolusyonaryong sosyalista. Ang kanyang mga ideya ay gumampan ng isang malaking papel sa pagkatatatag ng mga agham panlipunan at pagkakabuo ng kilusang sosyalista. Itinuturing rin siyang isa sa pinakadakilang mga ekonomista sa kasaysayan. Malapit siyang nakipagtrabaho sa kanyang kaibigan at kapwa rebolusyonaryong sosyalistang si Friedrich Engels.
Si Friedrich Engels (1825-1895) ay isang Alemang sosyalistang manunulat at matalik na kaibigan at kasama ng rebolusyonaryong si Karl Marx (1818-1883). Isa sa kanyang mga sinulat ang Condition of the Class in England. Ang kanyang Ant-DuhWorkingring ang nagsistematisa ng diyalektikong materyalismo. Nang mamatay si Marx, siya ang nag-edit ng Tomo II at III ng Das Kapital.
Mga Termino
PROLETARIAT
- Grupo ng mga manggagawa
BOURGEOISIE
- Grupo ng mga kapitalista
Ang Marxismo ay isang lipon ng mga doktrinang pinaunlad nina Karl Marx at Friedrich Engels noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Nagtataglay ito ng tatlong ideya; pilosopiya ng pagtingin sa tao, teorya ng kasaysayan at pampulitika’t pang-ekonomiyang programa. Ang mga teorya ni Marx tungkol sa lipunan, ekonomika at politika na sama-samang nakilala bilang Marxismo ay naniniwalang ang lahat ng mga lipunan ay sumusulong sa pamamagitan ng diyalektiko ng pakikibaka ng klase.
Ito ang alitan sa pagitan ng isang klaseng nag-aari na kumokontrol ng produksiyon at isang mas mababang klase na lumilikha ng paggawa para sa mga kalakal. Siya ay mabigat na bumatikos sa kasalukuyan ng kanyang panahong anyong sosyo-ekonomiko ng lipunan na KAPITALISMO na kanyang tinawag na "diktadurya ng bourgeoisie". Naniwala siyang ang kapitalismo ay pinapatakbo ng mga klaseng mayayaman para sa kanilang kapakinabangan at kanyang hinulaan na tulad ng mga nakaraang sistemang sosyo-ekonomiko, ang kapitalismo ay hindi maiiwasang lilikha ng mga alitang panloob na hahantong sa sarili nitong pagkawasak at pagpapalit ng isang bagong sistema na SOSYALISMO.
Sa ilalim ng sosyalismo, ang lipunan ay pamamahalaan ng klaseng manggagawa sa kanyang tinatawag na "diktadurya ng proletariat", "estado ng mga manggagawa" o "demokrasya ng mga manggagawa". Naniwala siya na ang sosyalismo ay papalitan ng lipunang walang estado na lipunang walang klase na tinatawag na KOMUNISMO. Kasama ng kanyang paniniwala na upang walang kalamangan sa lipunan ay parehong dapat magsagawa ng mga organisadong rebolusyonaryong aksyon upang pabagsakin ang kapitalismo at sosyalismo at magdulot ng pagbabagong sosyo-ekonomiko.
Mahalagang mapagtuunan ng pansin ang mga bahaging tiyakang nagpapakita ng paglabanan ng malakas at mahina; mayaman at mahirap . Makabuluhan rin kung paano natalo ng mahina ang malakas ; ng mahirap ang mayaman. Ginagamit ng mga oryentasyon na ito upang mabuksan ang mga isipan at ang mga mata ng tao sa pang-aapi at pananamantalang nagaganap sa lipunan. Ito'y sumibol sa Panahon ng Kastila at Hapon, at namayagpag naman sa makabagong panahon.
Nagagamit ang Marxistang pananaw sa pagsusuri sa kalagayang panlipunan, pag-uugali at motibasyon ng mga tauhan sa kwento. Bukod dito, binibigyang-pansin ng pananaw na ito ang mga umiiral na tunggalian: tauhan sa sarili niya, sa ibang tauhan, sa lipunan o sa kalikasan.

Kung iaangat pa ang magiging pagsusuri, maaaring umabot sa puntong masasagot ang tanong na: Para saan o kanino ang panitikang ito?
Sabi ni Mao Tse Tung tungkol sa paglalapat ng Marxismo sa panitikan:

"Mga Marxista tayo at nagtuturo ang Marxismo na sa paglalapat natin sa isang problema, di nararapat tayong magsimula buhat sa mga mahihirap unawaing depinisyon kundi sa mga katotohanang walang pinapanigan, at sa pagsusuri sa mga katotohanang ito, matiyak natin ang ating patutunguhan, ang ating mga patakaran at pamaraan. Ito rin ang dapat nating gawin sa ating kasalukuyang diskusyon sa sining at panitikan."
Para kay Mao, may kaugnay na mga katanungan ang usapin ng panitikan:

a.) Para kanino ang ating mga sining at panitikan? Sino ang pinaglilingkuran ng panitikan?

b.) Sa anong paraan nagaganap ang paglilingkod na ito?
Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao o sumasagisag sa tao ay may sariling kakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pang-ekononiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampulitika. Ang mga paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa adka ay nagsisilbing modelo para sa mga mambabasa.
Full transcript