Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oosterhout 3.0

Digitaal is het nieuwe normaal!
by

Esther Hufkens

on 12 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oosterhout 3.0

Waarom? Hoe? Toegevoegde waarde? Oosterhout 3.0
Digitaal = Nieuwe Normaal! Double click to crop it if necessary San Francisco Budapest (cc) photo by Metro Centric on Flickr (cc) photo by Franco Folini on Flickr (cc) photo by jimmyharris on Flickr Stockholm (cc) photo by Metro Centric on Flickr 2012
- Communiceren organisatievisie
- Uitwerken (hernieuwde) organiseer-
principes (organisatiefundament)
= leidraad voor org. breed beleid (HR,
Communicatie, ICT/Informatie, Facility,
Dienstverleningskaders, etc.)
- Concrete invoering zaakgericht- en
digitaal werken projecten businesscase en
bestuurlijk proces, gekoppeld aan kern-
waarden organisatievisie Externe ontwikkelingen Interne Ontwikkelingen Toekomstbestendige visie op organisatie en medewerkers Lopemde trajecten:
- Organisatievisie
- HR- visie
- Businesscase
- Pilot Het NIeuwe Werken
- Zaakgericht werken
- Regionale Samenwerking
- Digitalisering bestuurlijk proces
- Pilot Tablet (BYOD/CYOD)
- Equalit samenwerking Verbinding brengen in organisatie-
ontwikkeling en digitale ontwikkeling Wat gaan we doen? Wie gaan het begeleiden? Trekkers
Oosterhout 3.0 Oosterhout 3.0
= Toegevoegde waarde voor burgers en bedrijven:

- Diensten ontvangen op wijze die men
prettig vindt (persoonlijk contact, e-mail,
website, post)
- Goede kwaliteit dienstverlening (integraal
en eenduidig klantbeeld)
- Zelf voortgang van de zaak volgen
(www.mijnoverheid.nl)
- vereenvoudiging, geen dubbele informatie
meer verstrekken. Toegevoegde waarde voor de organisatie:

- Overzicht in status van zaken en te
behandelen werkvoorraad
- Integraal klantbeeld
- Volledig digitaal werken, dit maakt werken
eenvoudiger, sneller en duidelijker
(efficiency)
- Meer mogelijkheden om plaats- en
tijdonafhankelijk te werken
- Beter (digitaal) samenwerken, ook met
ketenpartners (in/extern
- Duidelijke ICT-architectuur Toegevoegde waarde voor medewerkers, management en directie:

- Meer resultaatgericht werken
- Makkelijke manier van kennisdeling
- Eigen verantwoordelijkheid voor de manier
waarop je je resultaten behaalt
(ondernemerschap)
- Aantrekkelijke werkgever-/werknemers
relatie Oosterhout 3.0 in schema: Medewerker 3.0 Beleid 3.0 Leiderschap 3.0 Systemen 3.0 =
(Samen) werken aan.... Organisatievisie uitwerken in (hernieuwde) organiseerprincipes (organisatiefundament) en de uitwerking hiervan op het technisch fundament Gefaseerd! Vanaf 2013 - 2016:
Organisatorische, veranderkundige- en technische ondersteuning en advisering voor deel van organisatie buiten de business-case die digitaal en zaakgericht willen gaan werken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van eerder opgedane kennis en expertise. Verleiden! Samen met uitvoerende leden!
- Werken vanuit bestaande budgetten, per
project een projectvoorstel door afdeling
met daaraan projectbudgettering
- Vanaf 2013 ICT-budget gerichter\ inzetten
om versnelling in digitaliseringstraject te
kunnen maken Beschikbare tijd:

Basis is reguliere werk van de trekkers, dit wordt gefocust op de ontwikkelingen van een nieuwe, procesgerichte, gedigitaliseerde organisatie. Acties op korte termijn: - Start communicatietraject
organisatievisie icm Oosterhout 3.0
- vaststellen criteria projectenkalender
- input in afdelingsplannen
- verdere ontwikkeling Organisatorisch- en
Technisch fundament Organisatiebrede aanjager om te werken aan toekomstbestendige organisatie UITGANGSPUNTEN OOSTERHOUT 3.0: Traject is verbindend, faciliterend en kaderstellend Afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering (ondernemerschap) maar worden ondersteund door de trekkers van Oosterhout 3.0 Kernwaarden zijn vast gegeven Traject wordt gerund op eigen kracht. Geen externen tenzij... Gericht op samenwerking
(in- en extern) Het moet inspirerend zijn en leuk!
Spelend leren! Verbinding leggen tussen projecten en werkzaamheden die bijdragen aan digitaal- en zaakgericht werken. Borgen opgebouwde kennis en ervaring Advisering aan directie, management, projectleiders en beleidsadviseurs Gericht op rollen & competenties
ipv functies Trekkers met kernteam
Start up komen tot plan van aanpak Stappenplan aanpak Voortraject:
- Afdelingsmanager neemt initiatief voor
digitaal en zaakgericht werken;
- Aankondiging in afdelingsplan 2013;
- Schrijven mini-businesscase;
- Stemt af met trekkers Oosterhout 3.0
tav gewenst advies en begeleiding;
- Toetsing criteria door stuurgroep;
- Opnemen in planning projectenkalender Start traject:
- Aanstelling projectleider en benodigde
ondersteuning (leanspecialist, etc.)
- Uitwerking projectplan
- Vertaling van de organisatiebrede kaders naar
het project (beleid, technisch, houding en
gedrag) obv organisatie- en technisch
fundament
- Lean maken van processen
- Concrete invoering digitaal- en zaakgericht
werken
- Evaluatie, borging en herijking organisatorisch-
en technisch fundament danwel organisatie-
brede beleidsafspraken.
Full transcript