Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Landbouw

description
by

Jens De Ketelaere

on 10 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Landbouw

Inleiding Een kwartier wachten om een foto te nemen had ik nog nooit gedaan. Toen ik hem ontwikkelde kwam ik tot de vaststelling dat ik toch beter mijn zoomlens had meegenomen. Al bij al toont het beeld toch een dag in het leven van een traditionele boer. Bij deze landbouwvorm wordt nog gewerkt met eenvoudige hulpmiddelen en technieken. Het werk is over het algemeen zwaar en levert een lage productie per hectare op. De kennis is van vader op zoon overgebracht. Traditionele landbouw "Toekomst landbouw is duurzaam, niet industrieel" Het is een mythe dat er exportgerichte industriële landbouw nodig is om de wereld te kunnen voeden. Wanneer je naar landbouw kijkt vanuit het perspectief van armoedebestrijding en wereldvoedselzekerheid, dan blijkt dat we een multifunctionele landbouw nodig hebben, waarbij de focus ligt op de kleine boer”. Dat is de conclusie van het gezaghebbend rapport van het International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development Satelietfoto Topografische kaart Een topografische kaart (topo = plaats, grafisch = beschrijvend) is een kaart die bedoeld is om zo getrouw en volledig mogelijke een deel van het aardoppervlakte te beschrijven door de weergave van onder meer: het reliëf, de natuurlijke kenmerken, de infrastructuur, de bebouwing, de natuurlijke grenzen, de bestuurlijke grenzen en gebruikte toponiemen. In het dagelijks taalgebruik duidt men dit soort kaarten ook wel aan met de ietwat verouderde term stafkaart. Landbouwstreken Dit gebied is een vlaamse zandsteek, je zag ook op de foto van de tracktor die het veld aan het ploegen is dat het een zanderige grond is en dat er mais op geteeld wordt. Mais is een gewas dat geteeld wordt op zanderige grond. Bemesting Beschermingszoners van grondwater- en/of oppervlaktewaterwingebied (al dan niet in combinatie met nitraatvevoelige gronden zone A en/of kwetsbare VHA-zones en/of Intensief Grasland of Akker in Bosgebieden, Valleigebieden, Ecologisch waardevolle agrarische gebieden en/of Vogelrichtlijngebieden en/of Habitats en Bufferzones).
Deze gebieden hebben de bemestingnorm water en komen in aanmerking voor de beheerovereenkomst water. Derogatie is een term uit het recht om de buitenwerkingstelling van een rechtsnorm te beschrijven. Teelten Dit gebied bevat volgens de kaart meest permanent grasland, er wordt ook een klein deel wintertarwe, groenten, voedergewarren, aardappelen en fruit geteeld. Volgens mijn observatie wordt er op de niet ingekleurde delen hoofdzakelijk mais geteeld. Biologische waardering Het groen weegt niet op tegen het grijs, maar toch kunnen we hier zeggen dat dit landbouwlandschap een aantal biologisch waardevolle ellementen heeft, wat logisch klinkt voor een traditioneel landbouwlandschap Made by Jens De Ketelaere 6TBK
Full transcript