Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

No description
by

on 7 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOSIOLOGI PENDIDIKAN

SOSIOLOGI PENDIDIKAN
PERANAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DALAM MENJAYAKAN ASPIRASI NEGARA

Disediakan oleh:

Nurul Syuhadah binti Idris CB130076
Nursyuhaidah binti Zaid
CB13OO73
PENGENALAN
Kemahiran “employability” merupakan
kemahiran yang sangat ditekankan oleh
majikan ke atas graduan dalam bidang teknikal
untuk mendapat pekerjaan
Namun begitu, tidak semua lulusan teknikal mempunyai kemahiran yang selaras dengan kehendak majikan.
Institusi pendidikan perlu mengambil inisiatif dalam memupuk kemahiran tersebut dalam kalangan pelajar.
Ini kerana kemahiran
tersebut merupakan keutamaan
kepada industri masa kini selain
daripada kemahiran teknikal
SISTEM PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL NEGARA
Sistem pendidikan teknikal vokasional (PTV) di negara ini telah mula mendapat perhatian apabila disebut secara khusus dalam Laporan Rahman Talib (1960)


PTV mempunyai konsep peranan memperkenalkan konsep dunia pekerjaan kepada pelajar
Terdapat empat bidang yang perlu diambil berat dalam PTV masa kini iaitu :

Sains dan Teknologi ( Reka Cipta )
Teknologi Maklumat
Pasaran
Industri dan modenisasi

TUJUAN DAN PERANAN ?

ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIK

Menyediakan para pelajar yang cenderung kepada bidang teknikal diperingkat menengah atas bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang tersebut.

ALIRAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Melahirkan pelajar yang berkebolehan dalam aliran vokasional pada peringkat menengah atas. Bidang yang ditawarkan membolehkan pelajar mendapatkan pekerjaan secara mahir dan separa mahir.

Menurut Isahak (1992), :
“ Tenaga manusia yang diperlukan dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional, berfikiran terbuka untuk menerima serta mengkaji maklumat dan ilmu serta dapat membuat penyesuaian denga cepat”


Pidato Umum Aminudin Baki kali ke-4,UPM
PERANAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DALAM MENJAYAKAN ASPIRASI NEGARA
Pendidikan teknikal berperanan membentuk modal insan yang mahir, harmonis, cekap, berketrampilan, beretika, berilmu, berfikiran terbuka, kreatif dan inovatif , bijak mencari dan menggunakan maklumat yang diperoleh serta mempunyai ciri-ciri seorang usahawan.

Negara memerlukan modal insan yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan, tetapi mereka juga perlu memiliki KEMAHIRAN, baik dari segi teknikal dan kemahiran softskill seperti pandai berkomunikasi, kreatif serta berpandangan jauh.

PERANAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DALAM KONTEKS INDIVIDU
Menyediakan pembelajaran individu sepanjang hayat melalui pembangunan alat-alat berfikir yang diperlukan
.

Membangunkan personaliti dan tingkahlaku serta membentuk nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemanusiaan dan kemahiran berfikir secara harmoni.

Menangani kemajuan yang pantas dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi
.

Membangunkan kapasiti membuat keputusan dan kemahiran kerja berpasukan serta kepimpinan ditempat kerja dan komuniti

PERANAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DALAM KONTEKS SOSIAL & EKONOMI
Penyumbang pencapaian matlamat masyarakat dalam perkembangan ekonomi, budaya, sosial dan pendemokrasian.

Pemacu kefahaman dan keupayaan bertindak dalam aspek teknologi dan saintifik.


Membolehkan masyarakat menyumbang kepada pengekalan pembangunan alam sekitar melalui pekerjaan dan bidang lain dalam kehidupan mereka.

Memudahkan artikulasi secara mendatar dan menegak dalam sistem pendidikan antara sekolah ke dunia pekerjaan.

PERANAN PENDIDIKAN DARI SELURUH ASPEK

Pembangunan sumber adalah manusia sangat penting dalam pembangunan industri masa kini.

Perkembangan pendidikan teknik dan vokasional selaras dengan matlamat pendidikan negara.

THANK YOU !
Full transcript