Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zöld iroda - Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken

Az előadás anyaga a nyíregyházi Lego gyár dolgozóinak képzése céljából jött létre.
by

Edina Kump

on 1 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zöld iroda - Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken

Zöld iroda - Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken
Környezetbarát termékjelek
Környezeti problémák és az iroda kapcsolata
Globális
A zöld iroda illeszkedése Magyarország és az EU környezeti politikájába
Ökológiai lábnyom

Regionális, helyi
Hulladék
Klímaváltozás
Ózonréteg ritkulása
Biodiverzitás csökkenése
Vízszennyezés
Levegőszennyezés
Talajszennyezés
H2O
CH4
N2O
O3
-33 C°
szélsőséges időjárási körülmények
jégsapkák olvadása
tengerszint emelkedése
klímaövek eltolódása
elsivatagosodás
Tudtok még?
Az átlaghőmérséklet változása 1880 óta
Globális felmelegedés klímaváltozás
A huszadik században nagyobb mérvű volt a felmelegedés, mint bármikor az utóbbi ezer esztendőben!
2013 a 7. legmelegebb év 1880 óta
Hogyan járulhat hozzá a napi irodai működés a probléma csökkentéséhez?
Energiahasználat
fosszilis energiahordozók minimalizálása
fűtés, világítás: csak ha szükséges
megújuló energiahordozók használata
1 db számítógépből és monitorból álló munkahely, ha éjszakára bekapcsolva hagyjuk, évente 1 tonna CO2 kibocsátásáért felelős!
Közlekedés
munkába járáshoz részesítsük előnyben a tömegközlekedést
Fa- és papíripari cikkek
trópusi fa-alapanyagú bútorok kerülése
papírigény minimalizálása
újrafelhasznált papír használata
szelektív hulladékgyűjtés
Probléma
Irodai megoldás
Az utóbbi 100 évben megháromszorozódott a földközeli ózon mennyisége
Belégzésre alkalmas levegő átl. ózontartalma 30-60 mg/m3
Nyáron 200-400 mg/m3
NO: kipufogógázban
Szénhidrogének: oldószerekben, lakkokban, filcekben, ragasztókban
UV-sugárzás nő
megbetegedések: légzési nehézség, bőrrák, stb
növények terméshozamának csökkenése
Az irodai tevékenység során akkor nő az ózonkoncentráció, ha zárt térben intenzíven használunk elektronikai berendezéseket (fénymásoló, nyomtatógép)
Kerüljük a gépek melletti álldogálást
Szellőztessünk gyakran
Egyes ragasztószerek, oldószerek, filcek és szövegkiemelők használata is mellőzendő - CH-ek párolgásával ózon képződhet
A hatodik nagy kihalási hullámot az emberi tevékenység okozza
Óránként veszítünk el egy fajt, ami a természetes kihalási ráta kb. 10.000-szerese!
Éghajlatváltozás: gyors környezeti változások, lassú adaptáció.
Élőhelyek szennyezése és pusztítása: erdőírtás, utak és épületek építése, monokultúra, stb.
Az irodai tevékenység közvetve járul hozzá
természetes talajjavító anyagok,
helyi és őshonos fajok,
komposztálás.
Eutrofizáció
Élővizekbe bejutó nagy mennyiségű foszfor és nitrát okozza
Mosó- és tisztítószerekből, túlzott műtrágyahasználatból
Víz oxigéntartalma csökken
Savasodás
Kén-dioxid és nitrogén-oxidok
Természetes: vulkánkitörés, mikrobiológiai folyamatok
Mesterséges: tüzelőanyagok égetése, közlekedés
Erdőpusztulás és terméshozam csökkenés
Édesvízi fajok pusztulása
Aral-tó
Irodai megoldások
Alacsony foszfortartalmú tisztító- és mosószerek alkalmazása.
Energia-felhasználás minimalizálása: fűtés, világítás, elektronikai berendezések.
Közlekedés: tömegközlekedés előnyben részesítése a munkába járás során.
Szmog
London-típusú
Los-Angeles-típusú
Füst és köd kombinációjából álló légszennyezés
más néven savas
fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor keletkező SO2 + füst + pernye
más néven fotokémiai
ipari és közlekedési légszennyezéssel keletkezik: SO2 + CO + NOx + O3 + aldehidek + peroxidok + nitrátészterek
Súlyos és tömeges egészségkárosodást okozhat!
Csatlakozz!
Változtass!
Az iroda működéséhez kötődő energiafelhasználás és közlekedés járulhat hozzá a problémához.
Adott körülmények között felszín alatti vizeink, így ivóvíz-bázisaink is elszennyeződhetnek!
Közvetlen szennyezés ritka
Talajba jutó szennyező forrás!
Nem megfelelően lerakott hulladék pl. karsztos területen
Nem megfelelően tárolt veszélyes anyagok
Szennyvíz
Mezőgazdasági eredetű szennyezés
Szerves szennyezők, pl. olaj
Irodai működés során figyelmet kell fordítani
takarítószerek használata
vízfelhasználás
esetleges vízszennyezés
hulladékgyűjtés módja
hulladék elhelyezése és tárolása
Vajon hány liter vizet képes elszennyezni egyetlen csepp olaj?
1000
Egyetlen csepp használt olaj mintegy 1000 liter vizet szennyez
Hulladék
=
Szemét
Fenntartható fejlődés
1987: Brundtland-bizottság (ENSZ): Közös jövőnk jelentés
Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné az eljövendő generációk lehetőségét arra, hogy ők is kielégíthessék a szükségleteiket
Az Európai Unió Fenntarthatósági Stratégiája kiemeli, hogy a fenntarthatósági törekvéseknek európai és nemzeti szinten kell végbemennie, a vállaltok és az állampolgárok aktív közreműködésével, amelyhez elengedhetetlen a vásárlói környezettudatosság növekedése.
Európai Unió 6. Környezeti Akcióprogramja
Az akcióprogramok politikai szándéknyilatkozatok, amelyekben megjelenik minden tervezett intézkedés az adott időszakra vonatkozóan, ezeket elhelyezik egy általános összefüggésrendszerbe, meghatározzák a prioritásokat, és ha szükséges, megfelelő időben bevezetik vagy magyarázzák a változásokat. Nem jelentik a közösségi környezetvédelmi szabályok jogi alapját.
Környezettudatos irodai működéshez kapcsolódó célkitűzések:
kibocsátott CO2 mennyiségének csökkentése, globális hőmérsékletnövekedés minimalizálása
fenntartható termelési és fogyasztási minták elterjedésének ösztönzése, hogy a vásárlók hozzájussanak a termékek környezeti hatásait illető információkhoz, pl. öko-címkék, környezetbarát termékminősítések formájában
környezet-egészségügyi célok közül elsősorban a belső terek levegőminőségét és a vegyszerek biztonságos használatát érintő kérdések
Magyarországon a Nemzeti Környezetvédelmi Programok (NKP) fektetik le az ország környezetvédelmi célkitűzéseit és ehhez módszereket is rendelnek
IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP IV) (2104-2019)
A zöld irodai gyakorlat kialakításával :
csökkennek a káros anyag kibocsátások
nemzetközi egyezményekben szabályozott kibocsátási kvóták, valamint az akcióprogram betartása egyszerűbbé válik
jobb és egészségesebb munkakörülmények a dolgozók számára
gazdasági megtakarításokat eredményez
Magyarország környezetvédelmi céljainak megvalósulásához is hozzájárul
Annak a területnek a nagysága, amelyen az általunk fogyasztott dolgok (élelmiszer, energia, szállítási eszközök, használati tárgyak) előállíthatóak, illetve a keletkezett hulladék elhelyezhető, függetlenül attól, hogy ez a földterület lakóhelyünk közvetlen környezetében, vagy a Föld másik oldalán található.
Minden emberre
1,8 hektár
jutna!
Külön is: víz, szén, legelő, erdő, halászati lábnyom
Egyénre, vállalatra, országra is számolható
Számítsuk ki!
1. http://www.kothalo.hu/labnyom/
2. http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php
3. http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html
1. 2,4 ha
2. 1,89 ha
3. 4-6 ha
Az iroda ökológiai lábnyoma
http://calculator.eugreenoffice.eu/
Túllövés Napja
Egy adott évre jutó erőforrás mennyiséget milyen gyorsan használ fel az emberiség? Egy év alatt!
Vagy mégsem?
A túllövés napja minden évben az a naptári dátum, amelyiken az emberiség fogyasztása meghaladja a Föld biokapacitását, azaz felhasználja mindazt az erőforrás mennyiséget, amelyet a bolygó termelni tud az adott évre.
1987. december 17.
2002. október 21.
2012. augusztus 22.
2013. augusztus 20.
A jövő generációjával mi lesz?!
Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.
Indián mondás
Kayapo indián törzsfőnök.
Brazíliában a világ harmadik legnagyobb vízi erőműve létesül. 400.000 ha erdőt vágnak ki érte, valamint több, mint 40.000 bennszülött indiánnak kell új otthont keresnie. A tervek szerint 2015-ben kezdik meg az áramtermelést.
Tökéletesen környezetbarát termék nincsen, csak környezetbarátabb alternatíva. Ezért az alábbi kérdést minden esetben érdemes feltenni magunknak:
valóban szükségem van rá?
Igenlő válasz esetén a termékek csomagolásain feltüntetett tájékoztató címkék alapján tájékozódhatunk azok környezetre gyakorolt hatásáról.
Az egyes termékek vásárlása során az alábbi szempontokra érdemes odafigyelnünk:
megújuló vagy újrahasznosított alapanyagokból készüljön,
gyártása és használata során a lehető legkevésbé terhelje a környezetet,
tartós és könnyen javítható,
újrahasználható, akár más célra is,
minél kevesebb és természetesebb csomagolás (papír, vagy üveg),
helyi termék,
használati ideje lejárta után a környezetet nem károsítva elbomló, vagy újrahasznosítható legyen.
Tanúsított környezetbarát termékjelölések
A gyártó jelölései
Tájékoztató jelzések
Magyarországon 1994 óta használt jelzés, mely a termékek környezetbarát vagy környezetkímélő jellegét tanúsítja. A nemzeti Környezetbarát termék minősítő rendszer az EU ökocímke mintájára jött létre. A rendszer célja egyrészt a vállalatok ösztönzése tisztább technológiák alkalmazására és környezetbarát termékek fejlesztésére, valamint az ezek iránti kereslet elősegítése.
Ausztria
Kanada
Németország
Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország
Hollandia
Spanyolország
USA
EU
Brazília
Kína
Horvátország
Csehország
Japán
Az Európai Unió energiafelhasználásra vonatkozó emblémája
Az energiacímkét hűtőgépeken, mosó- és mosogatógépeken, vízmelegítőkön, tűzhelyeken, fényforrásokon és légkondicionáló berendezéseken kötelező feltüntetni.
1995-ben vezették be, célja, hogy pontos, felismerhető és összehasonlítható információval lássa el a fogyasztókat a háztartási készülékek energiafogyasztására, teljesítményére és egyéb lényeges tulajdonságaira vonatkozóan. Lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy azonosítsák egy adott termék tényleges energiahatékonyságát, és felbecsüljék a termék energiaköltség-csökkentési képességét.
Jelek egy részét a gyártók "adomáyozzák" maguknak
takarhat környezetbarát terméket, de külső szervezet nem ellenőrzi
környezetbarát jellegre utaló jelek nem mindig megbízhatóak, pl. dekoráció alig korlátozott
jelek tényleges tartalmát a gyártótól tudhatjuk meg
Jelentése, hogy az adott csomagolásra befizették a megfelelő díjat a nemzeti csomagoláshasznosító szervezetnek, hogy az elvégezze a termékek csomagolásának visszagyűjtését, hasznosítását, illetve ártalmatlanítását.
Figyelmeztető jelzések
Műanyagokon feltüntetett jelzések
Környezetre veszélyes, tűz- és robbanásveszéles anyagok
ha lehetséges használatukat el kell kerülni
"tűzveszélyes" és "fokozottan tűzveszélyes" jelzések fordulnak elő pl. egyes oldószertartalmú hibajavítókon
A műanyag újrahasznosítása csak akkor nem jár lényeges minőségromlással, ha azokat fajtánként hasznosítják újra.

A háromszög belsejében lévő szám jelzi, hogy milyen műanyagról van szó, azonban ez még nem jelenti azt, hogy a terméket újra is hasznosítják.
Kump Edina
A természeti erőforrások felhasználásának csökkentése
Irodai papír
A természeti erőforrások felhasználásának csökkentése
Víztakarékosság
A papír által okozott környezeti károk és terhelések
A papír rövid története
A papírgyártás folyamata és környezeti hatásai
Papírfajták és jelölések
Gazdasági előnyök
Mit tehetünk az irodában?
Több jelentős környezeti problémát is súlyosbít
Papírgyárak jelentős energia- és vízfelhasználók
Gyártás során nagy mennyiségű szennyvíz keletkezik
Fontos nyersanyaga a fa
Irodai papírfelhasználás következtében rengeteg hulladék keletkezik
Hulladék gyűjtése és újrafeldolgozása nem minden esetben megoldott
Gyakran kerül hulladéklerakóra, ahol a rothadása során metán keletkezik
Végső soron hozzájárul az üvegházhatás erősödéséhez
Az irodában keletkező hulladék mintegy 60%-a papír!
Az anyagi jólét, illetve az országok ökológiai lábnyomának növekedésével a papírfogyasztás is nő
A papírmentes iroda paradoxona
Az elektronikus levelezés elterjedésének következményeként mindenki azt várta, hogy a papírfelhasználás csökkenni fog.
Az USA-ban az elektronikus levelezés a papírfelhasználást 40%-kal növelte!
Az elektronikus eszközök és a papír együttes használata növeli a környezetterhelést!
Csak az 1850-es évek óta a legfontosabb nyersanyag a fa
2000 éve találták fel Kínában: rongyból, régi halászhálókból, kenderből - Környezetbarát!
5. században a nyomtatást is feltalálták
8. századra arab világban is elterjedt: nyersanyag - vászon
11. században a japánok már készítettek papírt újrafeldogozott papírból
15. századig Európában pergamenre készítették a kéziratokat (1 db Guttenberg Biblia = 300 birka bőre)
16. században egyre több helyen alapítottak papírgyárakat, legfontosabb nyersanyaguk a vászon volt
19. század közepéig -amikor a fa alapú papírgyártás folyamata kezdett terjedni-, a papír legjelentősebb alapanyaga az újrafelhasznált rongy volt
Az alábbi módon készült a papír Kínában. Rongyhulladékot öntöttek meszes vízbe (a mészre a fehérítéshez volt szükség), és addig kevergették, főzték, amíg a folyadékból sűrű pép lett. Ezután egy szitaszerű eszközzel kimerítettek egy adagot a pépből. Az így kapott ívből kipréselték a vizet, majd kitették száradni. Végül enyvvel vagy keményítővel kezelték
Forrás: mozaweb.hu
Nem a fa a legjobb minőségű alapanyag!
A fának csak kb. 50%-a olyan cellulóz, amely a papírgyártásban felhasználható
A pamut és a lenvászon nagyobb százalékban tartalmaz alkalmas alapanyagot
????
A fa alapú papírgyártás térhódítását a rongy hiány és a hatalmas területű érintetlen erdők megléte idézte elő
Hatalmas területű érintetlen erdők... HOL?
8000 évvel ezelőtt a Földön kb. 6 milliárd ha erdő volt
Mára ebből 3,5 ha maradt (60%)
Jelentős része az elmúlt 50 évben fogyott
Óránként 1500 ha erdőt írtunk ki
1.
Kémiai
eljárással kinyerik a fa rostjait, savakkal és lúgokkal főzve kiválasztódik a
cellulóz
- fehérítetlenül papírzacskók, bevásárlótáskák, kávéfőzőkben használt filterek alapanyaga

2. A megszokott fehér papír előállításához
fehérítés
kell (Cl, O2)
- régen klórgázzal -> klórvegyületek kerültek a cellulózba, szennyvízbe. Keletkező szerves klórvegyületek a táplálkozási láncon keresztül és közvetlenül a környezetre fejtette ki rákkeltő hatását. Ma már egyéb klór-vegyületeket használnak
3.
Töltőanyagok
hozzáadása - kitölti a rostok közötti réseket, sima és átlátszatlan lesz

4.
Enyvező anyagok
jobb tartást adnak, biztosítják, hogy a tinta megfelelően tapadjon

5.
Színezőanyagok
hozzáadása kívánt szín eléréséhez
6. Az így elkészült keveréket szűréssel és préseléssel víztelenítik, majd szárítják

7. Felszínét egyenletesre simítják

8. A kész nagy méretű papírtekercseket megfelelő méretű lapokra vágják


1
2
3
4
5
6
7
8
Újrapapír
Másodlagos rostanyagokból készített papírtermékek

A készülő újrapapír minőségét, kinézetét a papírhulladék összetétele határozza meg

Legértékesebb másodnyersanyag a tiszta, válogatott, csak egynemű papírokból vagy kartonból álló hulladék

A visszanyert rost színe szürkés a hulladékpapírok nyomdafesték-tartalma miatt -> fehérítés
Festékiszap
A felhasznált nyomda-, illetve tonerfesték minőségétől függően veszélyes hulladék
Az egyik legfontosabb környezeti problémát a festékekben található nehézfémek jelentik
(Pb, Hg, Cd, Zn, Mn, Cu, Cr)
Az általunk rendelt, illetve előállított kiadványokat, szóróanyagokat, hírleveleket, használati útmutatókat, stb. környezetbarát festék felhasználásával nyomtassuk és nyomtattassuk ki!
Az újrapapír gyártása energia- és vízigényes, illetve kis mennyiségben elsődleges rostokra is szükség van, mégis:
Minden tonna újrahasznosított papírral:
megmentünk 17 fát,
megtakarítunk 4100 kW elektromos energiát és
26500 liter vizet, valamint
27 m3-rel kevesebb szemét kerül a lerakóba.
Papírfajták felhasználás szerint
Irodai papír nyomtatásra, másolásra
Újságpapír
Karton és csomagolópapír
Higiénés papír (kéztörlő, zsebkendő, szalvéta)
Higiénés papírok gyártásakor használnak legnagyobb mennyiségű újrafelhasznált papír (gyártott mennyiség több, mint 50%-a)

Irodai papírok esetében ez a legalacsonyabb (gyártott mennyiség 10%-a)
Átlagos iroda papírfelhasználása:
~30-50 db A4-es lap/alkalmazott/nap
~1000 db A4-es lap/alkalmazott/hó
~3,5 kg CO2-kibocsátással egyenértékű (=benzines közepes méretű autó 16,5 km után)
Általános jelölések
FSC = Forest Stewardship Council, magyarul Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa.
1993-ban hozták létre a riói csúcs hatására, hogy a faanyag eredetének igazolásával globális szinten fellépést sürgessen a fenntartható és felelős erdőgazdálkodásért. A minősítés során figyelembevett szempontok közé tartozik például, hogy a fakitermelés és az erdő(újra)telepítés folyamán érvényesül a biodiverzitás és az ökológiai egyensúly fenntartása, valamint biztosított az érintett területeken a helyi dolgozók és a lakosság jogainak, és érdekeinek érvényesülése is.
Az első ökocímke, 1978 óta létezik. Azok a terméke kaphatták meg, amelyek kiváltottak más környezetre káros termékeket. Az embléma önmagában nem állhatott, azon egy felirat is szerepelt, ami jelezte, mitől környezetbarát az adott termék vagy szolgáltatás.
A skandináv régió környezetbarát termékcímkéje. Azokat a termékeket látják el vele, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké.
Speciálisan papírra vonatkozó jelölések
ECF = elemental chlorine free. Olyan papír, aminek fehérítéséhez nem használtak elemi klórt
TCF = totally chlorine free. Olyan papír, amelynek fehérítéséhez egyáltalán nem használtak klórvegyületeket
PCF = processed chlorine free. Olyan újrapapír, amelynek gyártásához használt újrapapír előállításakor sem használtak klór vegyületeket
Mint a legtöbb környezeti intézkedésnek, a környezettudatos papírhasználatnak sem kizárólag környezeti, hanem gazdasági hasznai is vannak
Egy USA-beli multinacionális vállalat a papírmentes iroda kialakításával 30 millió dollárt (6,8 milliárd Forint) takarít meg évente, mivel kevesebb irattartó szekrényt kell bérelniük.
Egy oregoni vállalat a munkavédelmi és egyéb eljárásokból csak 1 példányt nyomtat ki, így évente 2100 dollárt (476.700 Ft) takarít meg. Az eljárások a belső számítógépes rendszeren keresztül mindenkinek elérhetőek.
Beszerzés
Használjunk környezetbarát termékjellel ellátott, lehetőleg Magyarországon gyártott termékeket!
A beszerzést végző személy ismerje a környezetbarát termékjeleket
Ezek ismeretében ki tudja választani a funkcióra legalkalmasabb papírt - pl. nem minden esetben használható szürkés árnyalatú újrapapír
Magyar piacon kapható TCF és FSC jelöléssel ellátott papír
Szállítás jelentős környezetterheléssel jár, ezért fontos, hogy a terméket minél közelebbről szerezzük be
Használat
Legfontosabb a
megelőzés
: tényleg szükség van-e pl. nyomtatásra? Ha lehet, végezzük el a feladatokat elektronikus rendszer segítségével
Ha már nyomtatunk,
kétoldalasan
tegyük, ha lehet,
kicsinyítve
Az elrontott példányokat és nem használt anyagokat
gyűjtsük külön, használjuk
hulladékká válás előtt - ha nem bizalmas anyag, óvodák és iskolák szívesen fogadják
Megrendelésekben, alvállalkozók szerződésében térjünk ki a papír fajtájára és a festékre is
Hazánkban beszerezhető környezetbarát nyomdapapír és nyomdafesték is
Hulladékgyűjtés
Ha a papír mindkét oldala használt már és nincs rá tovább szükségünk, gyűjtsük külön!
Sok vállalkozás foglalkozik a papírhulladék begyűjtésével, közülük sokan házhoz jönnek és fizetnek is érte
Ha nincs ilyen vállalkozás a környéken, szelektív hulladékgyűjtő udvarra lehet vinni
Az így gyűjtött papírhulladék visszakerül a papírgyárakhoz, ahol újrapapír lesz belőle
Az alábbi papírok nem dolgozhatók fel újra:
ultraibolya bevonatú papírok
hologramot tartalmazó papírok
fluoreszkáló tintával szennyezett papírok
Ne kerüljön idegen anyag a papírhulladékok közé
A kevesebb papír kisebb környezeti hatással jár, mert
kevesebb természeti erőforrást használnak fel a papírgyártáshoz;
a papírgyártással járó szennyező anyagok és CO2 kibocsátása csökkenni fog;
a kevesebb papírhasználat (és így kevesebb fakivágás) csökkenti az üvegházhatást (az erdők elnyelik a szén-dioxidot).

A papír megtakarításával pénzt takarítunk meg, ugyanis
kevesebb pénzt költünk papír vásárlására;
kevesebb hely szükséges a papíralapú dokumentumok kezelésére és tárolására;
kevesebbe kerül az eszközök és a nyomtatók, fénymásolók fenntartása;
a kevesebb papírhulladék csökkenti a hulladékgazdálkodás költségeit.
Mennyi vizet fogyasztunk?
A víz útja
Az ásványvíz és a csapvíz közötti különbség
Mosdóhelyiségben
WC-öblítés
Komposzt-toalett
A fejlett világban napi 100 -150 l/fő/nap
a biológiai minimum 2 - 5 l/fő/ nap
a higiéniai minimum 50 - 70 l/ fő/nap
étkezés-ivás 3 - 4 l/ fő/nap
tisztálkodás-mosás 30 - 35 l/ fő/nap
WC öblítés 90 -100 l/ fő/nap
A vízkészlet megóvása mindannyiunk szokásaitól, környezettudatos életmódunktól függ!
Századunk első felében, amikor a háztartások még nem voltak gépesítve, illetve az emberek igényei nem voltak olyan magasak, mint ma, a személyenkénti vízigény 95 liter/nap volt.
Ez az érték ma már 145 liter/nap!
A Föld felszínének 70%-át víz borítja, ám ennek csak 3%-a édesvíz.
A legtöbb EU-tagállamban az éves egy főre jutó vízfogyasztás 50 m3 és 100 m3 között van
A 2000/60/EK vízgazdálkodási keretirányelv szerint „a víz nem szokásos kereskedelmi termék, hanem örökség, amit annak megfelelően óvni, védeni és kezelni kell”.
Az ásványvíz sokkal több ásványi sót tartalmaz
Az ásványvízet PET palackba csomagolják
A csapvíz az ember számára a legfontosabb ásványi anyagokat tartalmazza - szigorúan ellenőrzött élelmiszer 0.15 - 0.30 Ft/liter
Az ásványvíz jóval drágább, 50 -150 Ft/liter
Családok átlagosan évente 70 ezer forintot fizetnek műanyag palackba csomagolt vízért
Dániában 2012-ben az EU elnökség alatt csapvíz volt az asztalokon!!!
Ingyenes csapvíz automaták Olaszországban
Aerátoros csapvégek használata - vízhez levegőt kever, kevesebb is elég lesz pl. egy kézmosáshoz
Egykaros keverőcsap gazdaságosabb
Áramláskorlátozó - utólag beszerelhető, kevesebb vizet enged ki, mint amennyi a cső átmérőjéből következne
Mosogatógép: 20-40 litert is fogyasztanak, valamint magas az energiaigényük is. Csak teli tálcával indítsuk el!
A csap alatti tisztítást célszerű állóvízben kezdeni
Esővizet is lehetne hasznosítani kézmosáshoz és WC-öblítéshez is. Gyűjtése és vízhálózatba vezetése beruházást igényel

Javítsuk meg a csöpögő csapokat!
Egy csöpögő vízcsappal havonta legalább 800 liter, egy rosszul működő WC-tartállyal több 10.000 liter vizet engedünk ki feleslegesen.
Egy személy teljes napi vízigényének 1/3-át teszi ki
Régi öblítőtartályok: 10-12 l
Mai: 9-10 l
Egyes nyugati országokban szabvány írja elő az öblítés megszakíthatóságát
Kétmennyiséges öblítőrendszer: kiválasztható, hogy milyen intenzitású öblítést igénylünk. A hagyományos berendezésekhez viszonyítva 70%-kal kevesebb vizet fogyaszt, kb. 1-2 év alatt behozza az árát!
Az angol WC-k megjelenése óta óriási mennyiségű ivóvízből és értékes szerves trágyából gyártott fertőző, tisztítást igénylő szennyvizet az emberiség!
Egyes adatok szerint az ország nitrogén-műtrágya szükségletének kb. 1/3-át fedezné a jelenleg szennyvíztitsztítókba kerülő emberi szerves trágya.
Előnyei:
A házi szennyvíz egyik legfőbb összetevője és szennyezője kiiktatódik, ezzel a talajvizek és élővizek nitrát-szennyeződése csökken
Fejenként napi 50 l ivóvizet takark meg
Ivóvízdíjunk akár 30-40%-kal csökken
Csatornadíj, szippantás költségei is eshetnek (30-100%)
Évente személyenként 20 kg biohumusz keletkezik
Hogyan működik?
1. Az ürülék a vízöblítés nélküli (=pottyantós) ülőkéből az alatta elhelyezkedő, szellőzéssel ellátott komposztkamrába jut

2. Ugyanebbe a kamrába szórható a konyhai szerves hulladék is

3. A kamrában beindul a komposztálódás, melynek eredményeként azonnal alkalmazható szagtalan humusz keletkezik

4. A felesleges nedvesség a szellőzőkürtőn át a szabadba távozik

5. A kürtő huzata biztosítja a tartály depresszióját, ami megakadályozza, hogy a szagok visszaterjedjenek a helyiségbe

6. Egy hosszabb ejtőcső beiktatásával az első emeleten is létesíthető egy további ülőke

Szagtalanabb, mint a hagyományo angol WC!
Tudod, hogy mi az a PM10?
A közlegelők tragédiája
Mi történt a Húsvét-szigeten?
És azt tudod-e, hogy hány rabszolgád van?
http://think.transindex.ro/?p=10077
http://slaveryfootprint.org/
Full transcript