Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Nevena Pancic

on 4 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

RAZDEO ZELENE ALGE
(Chlorophyta) OPŠTE KARAKTERISTIKE Chlorophyta su zaista zelene boje. Sve biljke koje nas okružuju u krajnjoj liniji vode poreklo od nekih davnašnjih pripadnika ove grupe algi.
Chlorophyta su u svakom pogledu najkompleksnija grupa algi. Građa zelenih algi 1. Ćelijski zid – celulozno-pektonskog porekla,nemaju ga samo najprimitivniji pripadnici ovog razdela.
2. Jedro-nalazi se u centru citoplazme.
3. Broj i oblik hromatofora,koji se kod zelenih algi naziva hloroplasti,veoma je raznolik.
4. Pineoridi-telasca oko kojih se nagomilava rezrervna supstanca(skrob) Podela zelenih algi Jednoćelijske alge 1. 2. 3. 4. Ćelije većine pripadnika ovog razdela izgradjuju ćelijski zid,citoplazma sa ćelijskim organelama uz njega i krupna vakuola unutar ćelije. Chlorococcum sp. Višećelijske alge 1.Pokretne jednoćelijske
2.Nepokretne jednoćelijske
Jednoćelijske alge se često
udružuju u kolonije(cenobije)
1.Pokretne kolonije
2.Nepokretne kolonije
3.Palmeloidne kolonije 1.Kokoidni oblici
2.Končasti oblici
3.Laminarni oblici
4.Sifonalni oblici Chlamydomonas Pokretne jednoćelijske
alge Nepokretne jednoćelijske alge Tetracystis Pokretne kolonije Gonium Eudorina Pandorina Kolonija Volvox Nepokretne kolonije Scenedesmus
Hydrodictyon
Palmeloidne kolonije Sphaerocystis
Coccomyxa Kokoidni oblici Chlorococcum
Chodatella Oocystis Končasti oblici Spyrogira
Stigeoclonium Ulotrix
Laminarni oblici Morska salata
(Ulva Lactuca) Sifonalni oblici Acetabullaria Derbesia i Nemo :) Caulerpa Codium Razmnožavanje algi Bespolno
(od delova tela) Vegetativno
(od delova tela) 1. Deobom ćelije
2.Raskidanjem kolonije
3.Raskidanjem konaca
4.Od dela talusa Sporulativno
(pomoču spora) 1. Planospore
(pokretne spore)
2. Aplanospore
(nepokretne spore) Polno
(stvaraju se polne ćelija) 1. Halogamija
(spajanje celih jedinki)
2. Izogamija
(muški i ženski gameti su iste veličine, oblika i pokretljivosti)
3.Heterogamija
(gameti su različitog oblika,veličine i pokretljivosti)
4.Oogamija
(muški gameti se spajaju sa jajnom ćelijom)
5. Konjugacija
(kod dve jedinke se formira konjugacioni most izmedju malih jedara i preko tog mosta se razmenjuje genetički materijal) Kod nekih zelenih algi se javlja smena generacije.
1.Sporofitna generacija
2.Gametofitna generacija
Ekologija i rasprostranjenost Većina pripadnika naseljava vodu (slatku ili slanu).
-Izvestan broj pripadnika razdela Chlorophyta naseljava površinu zemljišta do dubine od nekoliko centimetara.
-Aerofite su one alge koje,iako malobrojne, naseljavaju vazdušnu sredinu.
-Zoohlorele su one baktertije koje naseljavaju unutrašnjost životinja
Ipak većina zelenih algi (90%) živi u planktonskoj ili bentonskoj zajednici različitih slatkovodnih sistema. Značaj -Producent organskih supstanca i kiseonika
-Ishrana domaćih životinja
-Djubrenje zemljišta
-Farmaceutska i prehrambena industrija
-Naučna istraživanja Ja imam nešto da vas pitam. Može? 1. Koji su osnovni delovi ćelije neke zelene alge? 2.Koja je osnovna podela zelenih algi? 3. Šta je to Volvox? 4. Kakvo je to razmnožavanje smena generacije? 5. Mogu li alge da žive u vazduhu? 5. Mogu li da pojedem neku algu za salatu? Ćao! Ja sam sova Ćova i danas ću vas upoznati sa zelenim algama. Ako ste spremni krećemo !!! Literatura:
- Udžbenik( Biologija 1 za prvi razred gimnazije i poljoprivredne škole)
http://www.slideshare.net/prezentacijebiologija/i8-11554961
-Google images
-You tube Chlorophyta
Full transcript