Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stowarzyszenie Słowiniec - kraków

No description
by

Paulina Kamińska

on 26 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stowarzyszenie Słowiniec - kraków

Stowarzysznie Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC w Smołdzinie - działania na rzecz kształtowania marki miejsca i produktu lokalnego
"Być Eko"
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia oferty ekoturystycznej z wykorzystaniem zasobów naturalnych, kulturowych oraz tradycyjnych poprzez edukację ekologiczną i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Cel projektu
Walory turystyczne Gminy Smołdzino
O NAS ...
Ekoturystyka – czym jest i jak ją organizować?
Nowe technologie IT w tworzeniu ofert ekoturystycznej
Kurs obsługi komputera w zakresie: wykorzystania pakietów biurowych w prowadzeniu działalności ekoturystycznej, poruszania się po internecie, administrowania strony internetowej, zakładania i prowadzenia sklepu internetowego, zakładania i prowadzenia profilu Facebook.
2011r. - Turystyka w zgodzie z naturą w ramach POKL

2012r. - Turystyka w zgodzie z naturą BIS w ramach POKL

2013r. - Turystyka w wersji Eko w ramach POKL

2014r. - Być Eko w ramach FIO
Grupę docelową stanowią osoby mieszkające na terenach słabych strukturalnie w Gminie Smołdzino, powiecie słupskim, w województwie pomorskim.
Wsparciem objęto grupę 16 osób z Gminy Smołdzino:
- prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną,
- członków Stowarzyszenia lub zamierzających przystąpić do Stowarzyszenia,
Lider - Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej "Słowiniec"
Partner - Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Smołdzinie
Poznaj swoja okolicę – cykl spotkań
1. Walory turystyczne Gminy Smołdzino
2. Walory przyrodnicze Gminy Smołdzino
3. Walory historyczne Gminy Smołdzino
Celem spotkania było zapoznanie ofertą turystyczną Gminy Smołdzino,
w tym działających kwater, usług, atrakcji turystycznych, szlaków rowerowych, zabytków, imprezy cyklicznych i okolicznościowych, rękodzielnictwa, etc. (2 godziny)
Walory przyrodnicze Gminy Smołdzino
Wycieczka po Słowińskim Parku Narodowym. Celem wycieczki było zapoznanie z przyrodą SPN znajdującego się w ich najbliższym sąsiedztwie (60% terenu Gminy Smołdzino leży na terenie SPN). Wycieczka objeła najbardziej typowe obszary dla SPN. Uczestnicy mogli w ciszy posłuchać głosów ptaków, spotkać ciekawe zwierzęta oraz poznać najbardziej typowych przedstawicieli miejscowej fauny i flory. (5 godzin)
Walory historyczne Gminy Smołdzino
3 spotkania z historykiem dot. historii i tradycji regionu, legend. Uczestnikom zostały przekazane informacje na temat historii najbliższej okolicy, lokalnych tradycji, legend regionalnych, które będą mogli wykorzystać opowiadając dzieciom/wnukom oraz w bieżącej działalności, przekazując turystom ciekawostki na temat tradycji regionu. (6 godzin)
1. Ekoturystyka - pojęcie, nowe trendy, dobre praktyki
2. Prawo w usługach ekoturystycznych
3. Planowanie usług oraz tworzenie gospodarstw ekoturystycznych
4. Marketing w usługach i gospodarstwach ekoturystycznych
5. Ekoprodukt – co przyciąga turystów?
6. Obsługa ekoturystów,–w tym budowanie postaw proekologicznych turystów oraz oferty ekoturystycznej
7. Zarządzanie gospodarstwem/firmą ekoturystyczną
Efekt szkolenia - EkoPoradnik dla mieszkańca i turysty w Gminie Smołdzino
Popołudnie z EkoKuchnią
- EkoMapy EkoProduktów Gminy Smołdzino
- EkoZakładki do książek
dodatkowo przygotujemy
Spotkanie 50 osób - uczestników, członków ich rodzin, mieszkańców gminy, turystów
W trakcie spotkania zorganizujemy:
pokaz „Kuchnia+ food film fest”, któremu towarzyszyć będzie poczęstunek związany z tematyką filmów, 2 prelekcje - szefa kuchni i dietetyka, nt. zasad zdrowego żywienia i zasad stosowania produktów Eko, warsztaty Recykling w kuchni, konkursy dla dzieci z nagrodami
działania stowarzyszenie "Słowiniec"
2012r. - Kształtowanie marki miejsca jako sposób na promocję
Gminy Smołdzino

2013r. - Inicjowanie działań na rzecz kształtowanie i promocji
produktu lokalnego - Bałtyk dla wtajemniczonych

2014r. - Promocja Gminy Smołdzino poprzez uczestnictwo
w TARGACH TURYSTYCZNYCH oraz STUDY TOUR

w ramach zadań publicznych:
działania stowarzyszenie "Słowiniec"
w ramach projektów partnerskich:
Wiejskie Centrum Turystyki
Powstało w ramach projektu "Turystyka w zgodzie z naturą- BIS" w 2012r. jako rezultat współpracy Stowarzyszenia "Słowiniec" oraz GOPS w Smoldzinie. Działania kontynuowane sa do dziś, również w ramach projektów w latach 2013-2014.

Pełni funkcję informacyjno- szkoleniową dla członków Stowarzyszenia, społeczności lokalnej, turystów, a także jest miejscem szkoleń, prelekcji organizowanych w ramach projektów, jak i poza nimi, między innymi WARSZTATY ROZMAITOŚCI, SPOTKANIA Z HISTORIĄ, etc

Udział w działaniach prowadzonych w WCT jest bezpłatny!

Za te działania w 2013r. Stowarzyszenie otrzymało CERTYFIKAT MARKI ZIELONE SERCE POMORZA
sPOTKANIA W wct
piknik ekologiczny
W ramach pikniku zapewniono:
prezentację produktów Eko z terenu gminy na stoiskach - z zakresu zdrowej żywności, ziół, nalewek, miodu, produktów rękodzielniczych tj. glina, wiklina, etc., - warsztaty Robimy cuda ze śmieci, Akcja EkoTorba, warsztaty - Sianoploty - sztuka wyplatania z siana, poczęstunek, konkursy
Przez 25 tygodni, 4x w tygodniu po 2 godziny - dyżury członków Stowarzyszenia, uczestników projektu
Spotkania są okazją do zapoznania się z informacjami dot. atrakcji turystycznych, historii, tradycji regionu, porozmawiania z innymi, wymienienia się własnymi doświadczeniami i wiedzą z zakresu prowadzenia, zakładania gospodarstw i usług turystycznych.
Projekt 7 LGD - z FPDS KRZYNIA -
Przeszłośc dla Przyszłości - Wielokulturowość kuchni Pomorza
W 2014R Stowarzyszenie otrzymało TABLICĘ INFORMACYJNĄ na potrawę JUKI SŁOWIŃSKIE w Pokoje Gościnne Renata Knitter
Projekt SGR Ustka -
SŁOWIŃSKI SZLAK RYBACKI - Kwatery z Klimatem skupiający przedsiębiorców, kwaterodawców z całego LGD -promujące przedsięwzięcia związane z rybami - w naszych kwaterach można posmakować najróżniejszych potraw z ryb
Stowarzyszenie powstało w 1999 roku

Jednym z wielu celów Stowarzyszenia jest promowanie rozwoju turystyki w naszej gminie Smołdzino, wspieranie wszelkich działań ku temu oraz promocja kwaterodawców i przedsiębiorców zajmujących się turystyką.

Obecnie w Stowarzyszeniu jest zrzeszonych 24 członków, w tym przedsiębiorców (kwaterodawcy, rękodzielnicy, usługi okołoturystyczne), Koło Hafciarskie, mieszkańców wytwarzających ekoprodukty, rolników

Ministerstwo Sportu i Turystyki odznaczyło Stowarzyszenie "Za zasługi dla Turystyki"

Zrzeszone w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne w Warszawie, Partnerstwie Dorzecze Słupi, Logalnej Grupie Rybackiej - udział w projetktach
Uczestnicy projektu
Działania projektowe
2014r.
Turystyka w wersji Eko
Cel projektu
Uczestnicy projektu
2013r.
Działania projektowe
W projekcie wzięło udział 16 osób,
w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn.
Kwota dofinansowania - 49 895,40zł
Wkład własny - 0,00 zł
Wartość projektu projektu
a) w ramach Wiejskie Centrum Turystyki:
- warsztaty haftu haftem kaszubskim;
- 4 spotkania z rękodzielnikami;
- prelekcję „Wpływ tradycji na codzienne życie mieszkańców;
- prelekcja „Legendy naszego regionu”
- piknik;

b) Kurs języka niemieckiego

c) Lekcja muzealna „Utkać, uszyć, ozdobić…”

d) Szkolenie „Ucz się… nie notuj, tylko gotuj”

e) Spotkanie przyjaciół turystyki
Wartość projektu
Wartość projektu - 45 110,00zł, w tym:
Kwota dofinansowania - 39 990,00zł
Wkład własny - 5 120,00zł
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób z terenu gminy Smołdzino w zakresie tworzenia oferty turystycznej z wykorzystaniem zasobów naturalnych, kulturowych oraz tradycyjnych
najważniejsze Wyróznienia i nagrody
Turystyka w zgodzie z naturĄ - bis
Cel projektu
Uczestnicy projektu
2012r.
Działania projektowe
W projekcie wzięło udział 16 osób,
w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn.
Kwota dofinansowania - 49 870,00zł
Wkład własny - 0,00 zł
Wartość projektu projektu
a) szkolenie „Ekoturystyka”,

b) warsztat wyjazdowy „Działalność turystyczna SPN”,

c) szkolenie „Sztuka dekorowania domu”,

d) powstanie i działalność Wiejskiego Centrum Turystyki,
- stoisko informacyjne
- spotkanie z ciekawym człowiekiem - historykiem
- prelekcje - Tereny przyrodniczo cenne, Tradycja i historia regionu
- spotkanie konsultacyjne
- wydanie Poradnika agroturystycznego, Mapki kieszonkowej

e) podsumowanie projektu.
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności
z zakresu tworzenia oferty turystycznej
z wykorzystaniem zasobów naturalnych,
kulturowych oraz tradycyjnych

Turystyka w zgodzie z naturĄ
Cel projektu
Uczestnicy projektu
2011r.
Działania projektowe
W projekcie wzięło udział 16 osób,
w tym 12 kobiet i 4 mężczyzn
Kwota dofinansowania - 49 900,00zł
Wkład własny - 0,00 zł
Wartość projektu projektu
a) szkolenie „Jak prowadzić działalność turystyczną w zgodzie z naturą”,

b) prelekcja „Tradycja i historia regionu”,

c) szkolenie „Kuchnia tradycyjna z elementami carvingu”,

d) warsztat florystyczny,

e) kurs komputerowy „Zastosowanie nowych technologii informatycznych w turystyce wiejskiej”,

f) szkolenie „Marketing i promocja turystyki wiejskiej”,

g) prelekcja „Bogactwo Przyrody Naszym Atutem”,

h) wizyta studyjna Wichrowe Wzgórze Kaszubska Oaza Zdrowia w Chmielnie

i) Festyn Rodzinny
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności
z zakresu tworzenia oferty turystycznej
z wykorzystaniem zasobów naturalnych
POKL
POKL
POKL
FIO
Full transcript