Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szimbolizmus

No description
by

Gabriella Portik

on 13 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szimbolizmus

Szimbolizmus

Ady Endre költészete

A szimbólum
Mit szimbolizálnak?

sárga vörös rózsa

zöld
fehér
fa
galamb
babér
patkó
A szimbolizmus
- művészeti irányzat a 19. század második felében.
Templom a természet: élõ oszlopai
idõnkint szavakat mormolnak összesúgva;
Jelképek erdején át visz az ember útja,
s a vendéget szemük barátként figyeli.

Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak
valami titkos és mély egység tengerén,
mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény,
egymásba csendül a szín és a hang s az illat.

Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok,
oboa-édesek, zöldek, mint a szavannák,
- s mások, gyõzelmesek, romlottak, gazdagok,

melyek a végtelen kapuit nyitogatják,
mint az ámbra, mosusz, tömjén és benzoé:
test s lélek mámora zeng bennük ég felé.
A szimbolizmus szülőatyja Charles Baudelaire
szümbolon - görög szó

Két része van: - jelölő: kép
- jelölt: gondolati tartalom
A jelölő és jelölt közötti kapcsolat konvencionális, a hagyomány szentesítette, nincs ok-okozati összefüggés.
Nincs megfeleltetés egy az egyben!
Ellentétben metonímiával és a metaforával, a szimbólum esetében NINCS semmi szokványos a jelölő és a jelölt kapcsolában
Képzőművészet
Irodalom
Csontváry Kosztka Tivadar: A magnyos cédrus
Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban

A 19. század végi szimbolizmus lényege, hogy a versben a szimbólumrendszer központi szervezőelemmé válik. A szimbólumok többé nem allegóriák:
egy jelhez nem rendelhető hozzá egy konkrét jelentés
. A költő által teremtett szimbólumokat egységükben kell nézni, de még így is többértelmű marad a költemény. Tehát, a szimbolista vers nem állít, vagy megnevez, hanem
sugalmaz, sejtet
. Kedvelt eszköze a
szinesztézia
. Az értelmezés teljesen a befogadóra hárul.
Kapcsolatok
Mi a vers központi szervezőelve?

Milyen költői képeket találunk benne?
Mi lehet a cím jelentése?
A magyar irodalom legnagyobb szimbolista költője
Ady Endre.
Született:
1877. nov. 22.
Érmindszent

Meghalt:
1919. jan. 24.
Budapest
- gőgös önérzet jellemezte
- magát különbnek látta mindenkinél: benne - véleménye szerint - a magyar faj és a művész legjellemzőbb és legnemesebb vonásai egysültek
- erős küldetéstudat jellemzi líráját - a magyarságot fel kell ébreszteni
A magyar Ugar víziói
Mit jelent az ugar szó?
1. Olyan, huzamosan növénytermesztéssel hasznosított földterület, amelyet pihentetés, a termőképesség fokozása végett bizonyos időn, rendsz. egy éven át felszántott állapotban, bevetetlenül hagynak.

2. (átvitt értelemben, költői) <A társadalmi, politikai, kulturális stb. tespedtség, elmaradottság, ill. a ki nem használt lehetőségek jelképeként.> Nép; a hazában nem volt már hazátok; Sírt még hogy adna, állt az ős ugar. (Arany János) Elvadult tájon gázolok: Ős buja földön dudva, muhar. | Ezt a vad mezőt ismerem, | Ez a magyar Ugar. (Ady Endre)
Ez alapján mire utalhat a cím?
A magyar Ugaron

Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.

Lehajlok a szent humuszig:
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág?

Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmult virágok illata
Bódít szerelmesen.

Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett.
- ellentétek és jelentésük
-vershelyzet
-versbeszéd
-igék iránya
A képek, a jelzők egyrészt a nagy lehetőségekre, a föld gazdag termékenységére utlanak,
másrészt az elkeserítően kopár valóság, az elvadult műveletlen világ leverő élményét fejezik ki.
Tiltakozik, lázad ez ellen a beszélő?
Összefoglalás
Allegória: „képletes beszéd” (gör.); a metaforára emlékeztető gondolatalakzat, a szerző elvont fogalmakat képek segítségével fejez ki, a képsor minden eleme mögött a gondolat megfelelő részlete rejtőzik.

Szimbólum: „ismertető jegy” (gör.); a szóképek körébe tartozó stíluseszköz, jelkép; elvont fogalom, gondolat, érzés kifejezése konkrét tárgy vagy jelenség megjelenítésével.
Házi feladat
A
magyar Ugaron
ciklust közvetlenül
A daloló Páris
versei követik.
Mit gondolsz, szembeállítható-e a magyar Ugar és Párizs? Miért?
Full transcript