Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kinderoefentherapie & neurologie

No description
by

Annieck Timmerman

on 25 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kinderoefentherapie & neurologie

Neurologie & kinderoefentherapie
Dendrieten
Axon
Axon einde
lichaamscel
myeline schede
Centraal zenuwstelsel

zenuwstelsel
Perifeer zenuwstelsel
Somatisch zenuwstelsel
Autonoom zenuwstelsel
Sympatisch zenuwstelsel
Parasympatisch zenuwstelsel
grote hersenen (cerebrum)
kleine hersenen (cerebellum)
hersenstam (truncus cerebri)
ruggenmerg (medulla spinalis)
"Commando Centrum"voor het centraal zenuwstelsel
alles: transporteert boodschappen van het CZS naar het lichaam
Willekeurige bewegingen
(lopen, gooien etc.)
Onwillekeurige bewegingen/ of Automatische Acties

opwinding
rustgevend/ kalmerend
Neuronen
dunne vertakte structuren die signalen ontvangen van andere neuronen
gebruikt chemische processen om de informatie uit de dendrieten te verwerken
Nadat de informatie is geïnterpreteerd wordt het via de axon gestuurd naar.........
beschermlaag om de axon. Zorgt voor sneller en efficiënter information zenden
het einde van het neuron wordt de informatie verstuurd
cellen die het gehele zenuwstel vormen
ongeveer 100,000,000,000 (100 biljoen)
mens heeft minimaal 100,000,000,000,000
(100 triljoen) neurale verbindingen
Synaps
(vergroot)
Synaps
Actie potentiaal
een elektrische puls die langs het axon gaat en information uitzend
Neurotransmitters
chemische boodschappers die tussen neuronen bewegen
sleep
arousal
facial expression
regulates vital functions such as breathing and blood flow
Limbisch systeem
Cerebrale Cortex
Parietale kwab
Frontale kwab
Occipitale kwab
Temporale kwab
emotie: honger, dorst
controleert overige klieren van het lichaam
legt verband tussen info uit zintuigen en koppelt deze aan emotie: emoties prioriteit:
geheugen centrum van de hersenen (m.n. lange termijn)
oordelen, emotionele controle and willekeurige beweging en expressie taal (alleen de linker helft- Broca’s deel)
horen, geheugen en taalbegrip (alleen linker hersenhelft - Wernicke’s deel)
tast en gevoel- informatie
visie
hersenstoornissen bij kinderen
Reflexen
het brein, functies & structuur
Leerdoelen:
kennis van basisneurologie en deze toepassen binnen het onderzoeken en behandelen van kinderen
verschillende neurologische ziektebeelden bij kinderen herkennen en begrijpen vanuit de neurologie
DCD
ADHD
Autisme
CP
colleges (2x)
2 februari:
structuren & functies
beweging & hersenen
9 maart:
reflexen
stoornissen & kinderoefentherapie
opdracht uitleg & voorbereiding

23 maart
opdracht presentaties

uitwerking neurologische stoornis
-> literatuur, internet, collega's, ervaring
-> presentatie (10-15 min)
- wat is het?
- wat zijn de gevolgen voor de motoriek?
- behandelstrategieën, richtlijnen, protocollen,
Kinderoefentherapie?? wat kunnen wij ermee??
opdracht
Cerebellum
functies & sturing van beweging
linker en rechter hersenhelft
verwerking van signalen
zenuwen die verbinding vormt tussen CZS & spieren, huid & organen
Plasticiteit
hersenstam
ruggenmerg
Het motorisch systeem bestaat uit schorsgebieden, kernen en vezelbanen die besturen willekeurige spieren om te bewegen, handelen en communiceren.
Het motorisch systeem omvat 5 grijze stof gebieden in het CZS plus de vezelbanen die verbonden zijn aan het spierstelsel:
motorische cortex lateraal en mediale zijde vd frontale kwab
stamkernen in hersenstam
basale ganglia: selectie motorische respons
cerebellum: precieze coördinatie: links verzorgt li-helft via contralterale re-cerebrum en ipsilaterale ruggenmerg
voorhoorn ruggenmerg
CMN ->PMN->Spier
willekeurige beweging: Het PMN ontvangt instructies van hogere centra: motorische commando's->info naar CZS via CMN (vezels). Indien beschadiging dan bijv. parese
Tijdelijk
- survival reflexen
- houdingsreflexen

Blijvend (later aanwezig):
- oprichtreflexen: kop-op en rol-om reflexen
- evenwichtsreflexen: fixatie en parachute reflexen
- spierrekkingsreflexen, huidreflexen,
Oorzaak:
trage ontwikkeling
connectie-probleem
verbindingen worden beïnvloedt
genetisch
vroeggeboorte

Gevolg:
fijne- en & visuomotorische vaardigheden
balans
visuospatiele taken
perceptie-actie verstoord
proprioceptieve dysfunctie
houdingsstabiliteit tijdens actie
verwerking efferente informatie en inhibitie van aandacht
onvolwassen bewegingen
meer taken tegelijkertijd
visuele controle tijdens lopen
visueel geheugen

Interventies stimuleren connecties & aanleren bewegingen
NTT: Neuromotor Task Training
www.jufinabox.com
SI: Sensorische informatieverwerking therapie (zie autisme)
Sensomotorische training
Annieck Timmerman, PhD, OTM, docent
Developmental Coordination Disorder:
neurologische ontwikkelings stoornis die vaak samengaat met andere neurologische ontwikkelings en gedragstoornissen (ADHD, Autisme, LD, dyslexie).
stoornis in de informatieverwerking van de hersenen
wat doen wij ermee??
herkennen
begrijpen
aanpassen
doorverwijzen
verdieping
Cerebrale Parese
ADHD = attention deficit hyperactivity disorder
schedel
hersenschors: buitenste laag cerebrum regelt hogere hersenfuncties, denken, ontvangt en verwerkt waarnemingen en stuurt beweging. Grijze stof & witte stof, basale ganglia
thalamus: sensorische en motorische zenuwimpulsen naar hersenschors
1. premotorische schors: coördineert (met grijze stof uit basale kernen) complexe bewegingen
2. motorische schors: stuurt impulsen naar spieren voor gewilde bewegingen
3. primaire sensibele schors: ontvangt gegevens van zintuigen in huid, spieren, gewrichten en organen
4. sensorische associatieschors: analyseert gegevens van de zintuigen
5. wernicke: interpreteert geschreven en gesproken taal
6. visuele associatieschors: analyseert visuele gegevens en vormt een beeld
7. primaire visuele schors: ontvangt zenuwimpulsen van het oog
8&9. gehoorsassociatieschors: neemt geluid waar, en analyseert gegevens over geluid.
10. broca: spraak
11. prefrontale schors: verschillende aspecten van gedrag en persoonlijkheid
iedere hersenhelft heeft eigen motorische en sensibele schors, die tastzin en bewegingen bestuurt in de tegenovergestelde kant van het lichaam. Elk lichaamsdeel heeft bijbehorend deel in de motorische schors
extrapiramydaal systeem (zenuwen in het ruggenmerg, basale ganglia): bestuurt automatische bewegingen en reguleert spiertonus, controleert ruimtegevoel; motorisch geheugen (mimiek, wijze van bewegen)
de pyramidebaan: (geeft bewegingsopdrachten vanuit motorische schors door aan spieren om beweging uit te voeren)
hersencellen vormen verbindingen, nieuwe dendrieten en synapsen komen erbij en overbodige verwijderd, waardoor fijne afstemming
reorganisatie van normale hersenfuncties door oefening en leren.
geen nieuwe verbindingen maar wel versterking van bestaande verbindingen of activeren van nog niet actieve verbindingen
speelt rol bij: rijping, groei en ontwikkeling; leren en geheugen; herstelvermogen
http://nlpuniversiteit.nl/de-plasticiteit-van-jouw-brein/
hogere centra moduleren lagere centra (remmen).
CZS verbonden door zenuwbanen: opstijgend en afdalend naar/van ruggenmerg->piramidaal systeem (centraal motorisch neuron CMN)
Extrapiramidale systeem (oudste) basale kernen plannen motoriek
balans
coördinatie van sommige willekeurige bewegingen
schakelstation voor info van zintuigen naar hersenschors, en onderdeel van circuits in de hersenen betrokken bij sturing van beweging & emoties
ieder deel dat heel nauwkeurig wordt geïnnerveerd nemen een groot schorsgebied in beslag.
basale ganglia & cerebellum: helpen bij selecteren van motorische respons en precieze coordinatie van spierbewegingen
reflex:
grove en fijne motoriek
ontwikkeling CZS bepalend
inhibitie van vezelbanen (piramidebaan)
opdracht
groepjes van 4
discussie over veelvoorkomende ziektebeelden, problemen, hulpvragen in praktijk
waar komen de "symptomen" vandaan? welk deel van de hersenen is verantwoordelijk?
reflexen abnormaal indien:
- afwezig
- asymmetrisch
- te lang aanwezig (>6mnd)
- bij frontale laesies
Gevolgen

- moro: uit de stoel glijden, als de moro ineens optreedt
- grijp: als de grijpreflex aanhoudt dan moeilijk openen vuist-> lateraalgreep, pincetgreep
- steunreflex: extensorenhypertonie bij kinderen met CMN laesie
- ATNR/ STNR belemmeren in omdraaien, opstaan, lopen, manipulatie van voorwerpen
- opricht reflex later gaan kruipen, staan en lopen het te lang en bloc bewegen.
- evenwichtsreflex: verlies evenwicht
opdracht
welke reflexen zijn er en welke kom je tegen in de KOTpraktijk?
Oorzaak:
- afwijking van houding en beweging
- niet-progressief
- gedurende ontwikkeling

- hersenbeschadiging (pre- peri- of postnataal)
- laesie CMN (cortex, hersenstam)
- laesie basale ganglia
- laesie cerebellum

Gevolg:
- spasticiteit-> hemiplegie, tetraplegie, diplegie- dyskinesie: athetose; - ataxie-> balansstoornissen & gestoorde focus van beweging- hypotonie

Interventie:
- spasticiteitsbestrijding: BOTOX & Baclofen & SDR
- orthopedische chirurgie
- orthesen
- OT, ET, FT: verzorging, kracht & vaardigheden: functiegericht!
Looptypen
type 1: insufficiënte dorsaalflexie midstance-terminal swing
type 2: knie -hyperextensie in midstance zonder heelrise
type 3: knie-(hyper)extensie met heelrise
type 4: knie-flexie in midstance met heelrise
type 5: knie-flexie in midstance zonder heelrise


Verschillende classificatiesystemen:

GMFCS: Gross Motor Function Classification System
1: belemmering in grof motorische vaardigheden: rennen, springenm hinkelen
2: lopen zonder hulpmiddel, belemmering in lopen buitenshuis & omgeving
3: lopen met hulpmiddel: belemmering in lopen buitenshuis & omgeving
4: zelf voortbewegen met belemmeringen: rolstoel
5: zelf voortbewegen ernstig belemmerd

MACS: Manual Ability Classification System
I: hanteert objecten met succes
II: hanteert meeste objecten maar met mindere kwaliteit of snelheid van uitvoering
III: hanteert objecten met moeite, heeft hulp nodig bij voorbereiding of aanpassing
IV: hanteert beperkte selectie van makkelijk hanteerbare objecten
V: hanteert objecten niet en beperkte vaardigheid om acties uit te voeren

Zancolli:
1: actieve extensie vingers bij minder dan 20graden palmairflexie pols
2: actieve extensie vingers alleen bij meer dan 20 graden palmairflexie van de pols
2A: met geflecteerde vingers is polsextensie mogelijk
2B: met gefecteerde vingers is polsextensie niet mogelijk
3: geen actieve extensie van vingers en pols
opdracht: scoor in groepjes van 3 de GMFCS bij elkaar
opdracht: bekijk de verschillende looptypen bij elkaar:
kijk met name naar de verschillende fasen van het lopen. Wat valt op?
doe dit vervolgens bij het volgende filmpje
opdracht: wat ga je doen als KOT?
Sensorische informatieverwerking
vermogen van het lichaam om info te kunnen opnemen, selecteren, verwerken.
Zenuwstelsel zorgt voor adequate verwerking hiervan & beïnvloedt functioneren in ADL
zintuigen:
-registratie van externe prikkels (auditief, visueel, tactiel)
-registratie van interne prikkels (proprioceptief, vestibulair)
opdracht:
neem per groep een reflex en bedenk wat het gevolg is van de afwezigheid of juist te langdurige aanwezigheid van deze reflexen
Opdracht: wat kan je als KOT doen aan de het verbeteren van afwijkend bewegingsgedrag als gevolg van deze reflexen
oorzaak:
kleinere cortex
stagnatie in functionele ontwikkeling van neurale netwerken
misrooting van neurale circuits
minder neurotransmitter dopamine
informatie zonder wegfiltering
minder actieve frontale kwab (regelcentrum)

gevolg:
impulsief,
niet goed inschattingen maken
focus en aandacht verzwakt
onoplettend.

interventie:
gedragstherapie
medicatie
sociale vaardigheidstraining
FT & OT
oorzaak:
afwijkende info verwerking
afname kwaliteit hersenbanen: verbinding kernen met hersenschors

gevolg
details verwerken
planning, selectie, remming van gedrag
gestoorde sensorische informatieverwerking
stoornis in ontwikkeling verbale & non-verbale communicatie
stoornis in ontwikkeling van sociale relaties
beperkt en rigide gedrag en interesses

interventie:
stimuleren ontwikkeling
vergroten flexibiliteit & aanpassingsvermogen
gedragstherapie
begeleiding familie
SI
GMFM:
Evaluatieve test voor grove motoriek bij kinderen met CP• Meet functioneren op intervalniveau
Opdracht:
bedenk een oefening voor SI
- prikkel ontvangst: Perifeer
- waarneming: CZS
- integratie:
- modulatie door timing CZS
- discriminatie
- motoriek & praxis
voorbeeld
Agenesie van het Corpus Collosum
Hemiplegie
Afwijking van schedelvorm en grootte
Spina Bifida
Infantiele encefalopathie
Neuromusculaire aandoeningen
tot 23 maart!
opdracht: welke gevolgen horen hierbij? kijkend naar wat er vanuit de hersenen wordt aangestuurd?
welke gevolgen horen hier dan bij??
welke gevolgen horen hierbij?
Full transcript