Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KİMYA PERFORMANS ÖDEVİ

No description
by

Zeynep Demirtaş

on 22 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KİMYA PERFORMANS ÖDEVİ

Renksiz, kendine özgü keskin kokusu olan bir gazdır. Sıvı amonyak özellikleri bakımından suya benzer, polar yapıdadır, hidrojen bağı yapar ve su gibi iyonlarına ayrışır. Amonyak endüstride en çok azotlu gübrelerin ve nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Zayıf baz olarak ve birçok Laboratuvarlarda ise amonyak ,zayıf baz olarak ve birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde kullanılır. Amonyak bilhassa nitrik asit ve amonyum tuzları imalatında, üre, boya, ilaç ve plastik gibi organik madde imalatında kullanılır.
AMONYAK
Bakterilere küf ve mayalara etki eder. Mikrobik bozunmayı önlemek için gıdalarda koruyucu olarak kullanılır. Karınca salgısında bol miktarda bulunur.
FORMİK ASİT (HCOOH) Karınca Asidi
Küf ve mayaların gelişmesine engel olur.Bu özelliğinden dolayı yiyeceklerde antimikrobik koruyucu olarak kullanılır. Kokusu lezzeti yoktur.
SORBİK ASİT (HC6H7O2)
Folik asit dokularda az da olsa bulunur. Folik asit en çok koyu yeşil yapraklı sebzeler ve gıda olarak kullanılan hayvanların böbrek ve karaciğerlerinde bulunur. Biftek, sebzeler, domates, peynir ve sütte az miktarda bulunur. Folik asit eksikliğinde vücutta anemi (kansızlık) ortaya çıkar.
FOLİK ASİT
KÜKÜRTDİOKSİT
Bileşik
Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir.
KİMYA PERFORMANS ÖDEVİ
Kışın, kar ve buzu eritmesi için yollara kayatuzu serpilir.Sodyum klorür bütün hayvanların beslen¬mesinde yaşamsal bir önem taşır. Midede salgılanan sindirim sularındaki hidroklorik asidin oluşumu için gerekli olan klorür iyonla¬rı bu tuzdan gelir. Sodyum ise sinir ve kas hücrelerinin işlevlerini doğru bir biçimde yerine getirebil¬meleri ve vücuttaki su dengesinin sürdürülebilmelerinde önemlidir. Kimyasal maddelerde ağartma to¬zu, sabun, yapay ipek (reyon) ve cam gibi ürün¬lerin yapımında kullanılır. Tuzun kendisi de yi¬yecekleri tatlandırmak; et, balık, sebze ve ham derileri tuzlama yöntemiyle saklamak; sulan yumuşatmak; seramik eşyaları sırlamakta kulla¬nılır. Tereyağı, margarin ve buz üretiminde de tuzdan yararlanılır.


SODYUM KLORÜR
Karbonat (CO3--) iyonunu oluşturan bileşiktir.Endüstride karbonatlı bileşiklerin çok geniş kullanım alanları vardır. Örneğin sodyum karbonat (Na2CO3) cam, sabun, deterjan, kağıt ve sentetik ipek yapımında kullanılır. Ayrıca karbonat, sert suda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarıyla tepkimeye girerek çökelti oluşturur ve suyun yumuşamasını sağlar.CO3-- iyonu, hidrojen iyonlarıyla tepkime vererek çözeltinin asitliğini azaltır (pH değerini artırır). Kireçtaşı olarak bilinen kalsiyum karbonat, (CaCO3) demirin saflaştırılmasında, çelik yapımında, tarımsal gübre yapımında ve çimento yapımında kullanılır. Potasyum karbonat ve lityum karbonat ve lityum karbonat, cam üretiminde kullanılır. Li2CO3 ayrıca seramik üretiminde de kullanılır. Stronsiyum karbonat (SrCO3), televizyon ve bilgisayarlarda bulunan CRT tüplerinin yapımında kullanılır. Nikel karbonat (NiCO3), elektro kaplamada ve seramik üretiminde kullanılır.
KARBONAT
NİTRİK ASİT (HNO3)
Günlük Hayatta Yaygın Olarak Kullandığımız Bileşikler
Yaygın Olarak Kullandığımız Bileşikler
SU
Dünyanın ve vücudumuzun yaklaşık 3/4 ü sudan oluşur. Bitki ve hayvanların yaşaması için gereklidir. 2 tane hidrojen, 1 tane oksijenden oluşur.

ASETİK ASİT (CH3COOH)
Sirke asidi olarak bilinir. Asetik asitin %5-8 lik çözeltisi sirke olarak kullanılır. Asetik asit birçok ilaç endüstri maddesinin kullanılmasında kullanılır. Tahriş edici bir kokuya sahip bir sıvıdır. Alüminyum asetat tuzu, taze kesilmiş yaralarda kan dindirici olarak kullanılır.
BENZOİK ASİT (C6H5COOH)
Beyaz renkli iğne ve yaprakçık görünümünde bir maddedir. Gıdalarda mikrobik bozunmayı önlemek için kullanılır. En çok kullanıldığı alanlar, meyve suyu, marmelat, reçel, gazlı, içecekler, turşular, ketçap ve benzeri ürünlerdir. Benzoik asit, bir çok bitkinin yaprak, kabuk ve meyvelerinde bulunur. Benzoik asit genellikle sodyum tuzu olarak (Sodyum benzoat) kullanılır. İlave edildiği bitkinin tadını etkiler.
Nitrik asit, dinamit yapımında kullanılır. Nitrik asitin gliserin ile reaksiyonundan nitrogliserin meydana gelir. Ayrıca nitrik asit NH4NO3 içeren gübrelerin üretiminde kullanılır.


KARBONDİOKSİT
Bitkiler fotosentez yaparken karbondioksit kullanır. Yangın söndürme tüplerinde ve kola gibi gazlı içeceklerde kullanılır.
Kükürt dioksit formülünde bir kükürt iki oksijen yer alır. Aralarında kovalent-polar bağ yaparlar. Şeker endüstrisinde kullanılır. Hava kirliliğine ve asit yağmurlarına sebep olur.
BASİT ŞEKER (GLİKOZ)
Glikoz, şekerleme ve diğer yiyeceklerin imalinde kullanılır. Glikoz çözeltisinin koruyucu özelliği vardır. Glikoz çözeltileri bakterilerin çoğalmalarını önler. % 5-% 10’luk çözeltileri ağızdan beslenemeyen hastalara damar yoluyla verilir. Şeker besinlerin içinde karbonhidrat olarak bulunur.
HİDROKLORİK ASİT
Hidroklorik asit sanayide geniş ölçüde kullanılır. Metallerin temizlenmesinde,lehimcilikte, ecza ve organik madde imalatında, alüminyum elde etmek için alüminyum oksit imalatında, deniz suyundan magnezyum çekilmesinde, klorür tuzlarının elde edilmesinde, cevher muamelelerinde ve boyaların üretiminde kullanılır.
FOSFORİK ASİT (H3PO4)
Saf fosforik asit, renksiz kristaller halinde bir katıdır. Fosforik asit, en çok fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde kullanılır.
SODYUM HİDROKSİT (NaOH)
Beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. Sodyum hidroksit, laboratuvarlarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride bir çok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kağıt, tekstil, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinerilerinde kullanılır.
POTASYUM HİDROKSİT
Potas kostik (potasyum hidroksit) kullanım alanları kısaca şöyledir; gübre sanayinde ,tarımsal bir çok ilacın imalatında ,temizlik sanayinde (arap sabunu imalatında) ve pil imalatında kullanılır. Potas kostik'in teknik (spesifik ) özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KALSİYUM HİDROKSİT (Ca(OH)2)
Beyaz bir toz olup, suda hamurumsu bir görünüş alır. Sönmemiş kirece su ilave edilmesi ile elde edilir. Kalsiyum hidroksit asidik gazların uzaklaştırılması (Hava gazından hidrojen sülfürün uzaklaştırılması gibi), kireç ve çimento yapımı alanlarında kullanılır.
Zuhal DEMİRTAŞ
9/C 319
Full transcript