Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SP 4: Bevezetés a csoportlélektanba

No description
by

Csaba Szummer

on 24 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SP 4: Bevezetés a csoportlélektanba


A csoport fogalma, keletkezése,
fajtái és működése

Gustave LeBon, 1895
A tömegek lélektana -
"Fertőzés" a tömegben
Sigmund Freud, 1921
Tömegpszichológia és
énanalízis
Jacob L. Moreno
(1889-1974)

Kreatív dráma
Rögtönzések színháza
Szociometria
Pszichodráma
A csoport fogalma

• Két vagy több személyből áll

• A tagok önmagukat megkülönböztethető
egységként szemlélik

• Bizonyos célok és érdekek összefüggésének
tudata

• Interakció

• A tagok céljai egymást kölcsönösen feltételezik,
és elérésükre együttesen törekszenek
A csoport további jellemzői
1. Viselkedés: csoportnormák betartása: Kialakult szabályoknak megfelelően érintkeznek egymással
2. Önbesorolás: “Csoporttagokként” határozzák meg magukat
3. Külső besorolás: Mások csoporttagnak határozzák meg őket
(cc) image by anemoneprojectors on Flickr
A nem-csoporttagság jelensége
"A “nem-tagok” persze minden bizonnyal azok, akik nem felelnek meg a csoporttagság érintkezésbeli és meghatározásbeli ismérveinek, s ennélfogva úgy látszhat, hogy elegendő meghatározni, kik tagjai a csoportnak, s a fennmaradó személyekről máris kimondhatjuk, hogy nem csoporttagok"
Elméleti előzmények
Két további előfutár:
Moreno és Kurt Lewin
Kurt Lewin
(1890-1947)
• Akciókutatás
• Mezőelmélet
•Csoportdinamika, vezetési stílusok
• T-csoport
A csoport fogalma
A csoporttagság
dinamikája
A csoportalakulás folyamata!
Nyitott csoport
• Törekszik a létszám
növelésére
• Az alkalmasság
kritériumai alacsonyak
• Magas taglétszám =
legitimitás
A csoporttá alakulás mozzanatai,
Cartwright és Zander (1962):

1. az egyének egymás jelenlétének
tudatára ébrednek
2. együttműködésre törekszenek
3. az együttműködés iránti igények
elmélyítése
4. minden mástól megkülönböztethető
egységet képeznek
A csoportalakulás folyamata,
Hare (1976), feladatok és szerepek
1. A csoport célját és a tagok
elkötelezettségét kell biztosítani
2. Az erőforrások és a képességek
megszerzése
3. A szerepek megtanulása, csoporterkölcs kialakulása
4. Működés
Ki alkalmas és ki nem alkalmas csoporttagnak?
A csoporttaggá válással kapcsolatas attitűdök
Nyitott és zárt csoportok
A nem-tagság idődimenziói: korábbi csoporttagok és állandó csoporton kívüliek
“…bármilyenek a (tömeget) alkotó egyének, bármennyire hasonlók vagy nem hasonlók életmódjukat, foglalkozásukat, jellemüket és értelmiségüket tekintve, azáltal, hogy tömeggé szerveződtek, egy bizonyos
kollektív léleknek
jutnak birtokába, és ez másnemű érzésre, gondolkodásra és cselekvésre készteti őket, mint ahogy elkülönítve éreztek, gondolkoztak és cselekedtek”.
A tömeg jellemzői
anonimitás van
normális egyénekből áll, akiket átalakít egy kollektív lélektani folyamat
a legyőzhetetlenség mámora, nincsen egyéni felelősség
ösztönök, primitív hiedelmek uralkodnak
A kiindulópont Le Bon leírása a tömegről
az "érzelmi fertőzés" = hipnózis = szerelem, szeretet
az énideál KÖZÖS lesz, minden egyén a Vezér ideáljával helyettesíti saját egyéni énideálját
introjektálja a Vezér imágóját és projiciálja a saját énideálját a Vezérre
Zárt csoport
• Nem törekszik a létszám
növelésére
• Alkalmasság-kritériumai
magasak
• Alacsony taglétszám mellett
legitim
Full transcript