Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Формати даних: числовий, тексто-вий, формат дати. Форматуван

No description
by

Yelena Krivosheja

on 9 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Формати даних: числовий, тексто-вий, формат дати. Форматуван

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати.
Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.

Що таке формат? Що розуміють під операцією форматування?
Які властивості символів і абзаців ви знаєте?
Які значення властивості символів і абзаців можуть набувати?
Які засоби для форматування символів та абзаців існують в текстовому процесорі?
Форматування клітинок
Встановлення формату числових даних
Вкладка Основне - група команд Число
Вкладка Оновна - група команд Шрифт
Повторюємо
Способи подання даних в клітинках в різних форматах
Використовується як для відображення як текстових так і числових значень довільного типу
Використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлено число
До числа додається позначення грошових одиниць. Розділення розрядів установлюється автоматично
Дані подаються у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки на 100, зі знаком % вкінці
Дробова частина числа подається у вигляді звичайного дробу, який найменше відрізняється від даного десяткового дробу
Використовують для подання числових даних у клітинках як текст (запис телефонних номерів)
Усі дати зберігаються як натуральні числа. Відлік починається з 01.01.1900, що відповідає числу 1. Наступна дата - наступне число. Щоб визначити число, яке відповідає певній даті, потрібно встановити для клітинки з датою числовий формат.
Список для вибору формату даних з наведеного переліку
Кнопка для встановлення фінансового (грошового) формату
Кнопка для вставлення відсоткового формату
Кнопка для встановлення числового формату з розділювачем розрядів
Кнопка для збільшення розрядності чисел (кількості десяткових знаків)
Кнопка для зменшення розрядності
чисел (кількості десяткових знаків)
Кнопка відкриття діалового вікна Формат клітинок вкладки Число
Відкритий список форматів
Форматування шрифту
Колір ліній, їх товщина, стиль тощо
Колір заливки клітинок
Вирівнювання тексту
Вкладка Основна - група команд Вирівнювання
Вирівнювання по вертикалі зверху
Вирівнювання по вертикалі по центру
Вирівнювання по вертикалі знизу
Орієнтація тексту в клітинці
Перенесення тексту в клітинці по словам
Об'єднання клітинок і розміщення тексту по центру
Зміна відступу тексту зліва
Зменшення
Збільшення
Врівнювання тексту по горизонталі
по правому краю
по центру
по лівому краю
Відкриття діалового вікна Формат клітинок вкладки Вирівнювання
Приклади:
Текст у клітинці відображатиметься у кілька рядків, уміщуючись у задану ширину стовпця
Форматування електронної таблиці
Вкладка Основна - Група команд Клітинки - команда Формат
Зміна ширини стовпця або висоти рядка
Перетягнути в рядку номерів стовпців праву межу стовпця або виділеного діапазону стовпців вправо або вліво
Перетягнути у стовпці номерів рядків нижню межу рядка або виділеного діапазону рядків уверх або вниз
двічі клацнути в рядку номерів стовпців на правій межі стовпця - автопідбір ширини стовпця
двічі клацнути у стовпці номерів рядків на нижній межі рядка - автопідбір висоти рядка
або відобразити:

Основне - Клітинки - Формат - Приховати або відобразити - Відобразити рядки (стовпці)
Виділивши стовпці або рядки можна їх приховати:

Основне - Клітинки - Формат - Приховати або відобразити - Приховати рядки (стовпці)
Стильове оформлення клітинок
Основне - Редагування - Очистити - Очистити формат
Основне - Стилі - Стилі клітинок
Full transcript