Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Презентација Тест

Тест 1
by

Milojko Seskic

on 30 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Презентација Тест

Изработено од:
-Бојан Трпезановски
-Јован Петковски
Предности и
слабости
0
+
-
=
9
8
7
1
2
3
4
5
6
c
Корисни програми и веб страни за учење преку интернет
На интернет ги има многу, за почеток ке наброиме само неколку програми и веб страни кои често се користат и се препорачливи во процесот на учење преку интернет.
Предности
Значајно е да се нагласи дел од предностите на електронското учење се:

- Заштеда на трошоците за патување до местото на настанот. Ова е голема ставка, бидејќи учесниците за тој временски период се одвоени и од своите фамилии и продуктивноста по праќањето може да биде намалена, бидејќи ќе им треба време да се „вратат„ во својот нормален животен тек.

- Заштеда на трошоци за просторија за обука. Кога инвестирате во софтвер за електронско учење на македонски јазик на пример, тоа е еднократна инвестиција.

Интерните обучувачи понатаму работат на програмскиот дел за учење. При секое повторување не настануваат дополнителни трошоци, како при повторување на обука кога повторно имате трошок за изнајмување на просторија, освежување, ручек, ноќевање итн.

- Трошоци за планирање на обуките и организација. Навистина е напорно и бара време да се организира обука кога сите ќе имаат време, кога сите ќе бидат во можност да се одвојат од секојдневната работа, а не да бидат на обука само физички.

Овде може да се додадат уште голем број предности како што е заштита на животна средина, бидејќи материјалите не се печатат, потоа следење на напредокот на учесниците, можности за поставување на форуми за дискусија, креирање на тестови за знаење итн.

Како заклучок може да се земе фактот дека е-обуките имаат заштеда на трошоци и се разумни за секоја компанија. Постојат повеќе предности отколку недостатоци и треба да се направи индивидуално истражување на ниво на компанија колку се заштедува, за колку време се враќа инвестицијата, за да се донесе правилна одлука за соодветниот вид е-учење.
Слабости
-Мал број на информации од македонски речник.

-Мал број ученици го користат интернетот како средство за учење.

-Голем број на неточни и необновени информации.

-Голем број на малициозни веб страни.

-Неопширни објаснувања.
О.О.У Партенија Зографски-Скопје
За домашна работа
-Да се решат задачите по математика

-Да се одговорат прашањата по историја
-Во 2005 година, од страна на соодветните институции и работни групи на експерти беа подготвени и започнаа да се реализираат Националната програма за развој на образованието 2005-2015.

-Со проектот „Компјутер за секое дете“ на Владата на РМ, спроведувана во координација на Министерството за информатичко општество (МИО) и МОН, предвидена е инсталација на 100.000 компјутери во сите основни и средни училишта во земјава во период од 6 години, како и овозможување софтверски алатки за наставните предмети, усвојување ИКТ вештини, интерактивна онлајн-настава и интерактивни наставни методи и систем за тестирање.
Користење на интернетот како средство за учење
Ментор:
-Јовица Ристиќ
Ви благодариме за вниманието
Состојбата во Македонија
(жими јајцава)
1. Википедија (mk.wikipedia.org)
-Википедија е една од најпознатите веб страни кои денеска ја користат учениците во процесот на истражување и учење. Википедија има над 75 илјади статии од македонски јазик.
2. WolframAlpha (www.wolframalpha.com)
-WolframAlpha е веб страна направена за сложени математички и физички пресметки. Оваа страна е најчесто користена од средните училипта и факултетите. WolframAlpha не само што го дава решението, туку и објаснува како е дојдено до ова решение, преку математички формули графикони.
-WordWeb e корисна десктоп програма, односно речник за англиски јазик со голем фонд на зборови.
3. 365 Речник (www.365.com.mk/recnik)
-365 Речник е македонски интернет речник со преводи над 10 јазици. При превод на саканиот збор, речникот издава неколку варијанти на побараниот збор за превод.
4. WordWeb (www.wordweb.info/free)
5. Skoool MK (www.skoool.mk)
-Skoool.mk е подготвена од МИО и од „БРО“. Веб-страницата дава алатки и содржини од сферата на математика, физика, хемија и биологија. Страницата содржи интерактивни аудио и видеоматеријали, кои можат да бидат применети во наставата и да дадат придонес во креативно приближување и приопштување на наставните содржини од овие предмети и област.
Full transcript