Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej

No description
by

Margareta Olszewska

on 25 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej

Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej
Skład zespołu

1. Barbara Biskup
2. Beata Czech
3. Izabela Franc
4. Jadwiga Kędzia
5. Anna Kurczyna
6. Bogusława Machniewicz
7. Bożena Nocuń
8. Margareta Olszewska
9. Marzena Oterman
10. Grażyna Postulka
11. Elżbieta Rolnik
12. Małgorzata Witkowska


Działania zespołu
- działalność dydaktyczna
- działalność wychowawcza
- doskonalenie zawodowe
- współdziałanie w ramach zespołu
Działalność dydaktyczna

ROK SZKOLNY 2014/2015
Efekty
- uczniowie powszechnie uczestnicza w zajeciach dostosowanych do ich oczekiwań i możliwości
- nauczyciele wymieniaja sie pomysłami w pracy
- wspólnie omawiaja problemy uczniów
Barbara Biskup
Beata Czech
Izabela Franc
Anna Kurczyna
Jadwiga Kędzia
Bogusława Machniewicz
Bożena Nocuń
Marzena Oterman
Marzena Oterman
Małgorzata Witkowska
1. Udział w programie "Nie pal przy mnie, proszę".

2. Referat : "Rozwijanie zdolności empatycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym" .Referat zwraca uwagę, że pogłębianie zdolności empatycznych u dzieci daje lepsze efekty dydaktyczne i wychowawcze.
Elżbieta Rolnik
1. Realizacja programu Szkoła z klasą 2.0. Praca metodą projektu. Działania zakończone festiwalem, na którym zaprezentowano przedstawienie pt. „Jestem przyjacielem Ziemi”. Program miał zachęcić uczniów klas I-III do większej dbałości o otaczające środowisko oraz pokazać różnorodne działania dotyczące ochrony przyrody prowadzone w naszej szkole. Uczniowie poznali nowe narzędzia pracy, korzystali z narzędzi TIK, nauczyli się samodzielnego planowania pracy, odpowiedzialności i współpracy w zespole.

Referat zawiera propozycje zabaw rozwijających zdolności empatyczne
u dzieci, które można zastosować
w praktyce, podczas zajęć w klasie.
Wnioski
do pracy w zespole

1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2014/15 Społecznej Kampanii „Cała Polska czyta Dzieciom”. Przeprowadzenie cyklu spotkań i konkursów dla klas I-IV w ramach kampanii.
2. Kontynuowanie programu edukacyjnego „Czytające Szkoły” z uczniami kl. Ib i wychowankami świetlicy.
3. Patronowanie kontynuacji w/w programu realizowanego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jako lider Społecznej Kampanii
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
Pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”.
Osiągnięcia uczniów:
• III miejsce w Miejskim Konkursie Wiedzy Informatycznej „Krzyżówka Informatyczna” - Michał Banach kl. 3c
• Udział ok. 70 uczniów klas I w programie edukacyjnym „Owce w Sieci”
• Udział 162 uczniów klas I-III w programie edukacyjno – elearningowym „Poznaj bezpieczny Internet”


Osiągnięcia własne:

1. Wykład „Edukacja matematyczna na zajęciach komputerowych z wykorzystaniem Programu Baltie” podczas Międzynarodowego Sympozjum „Zadania tekstowe w metodzie Hejnego” w Cieszynie – Republika Czeska
2. Organizator i koordynator wizyty studyjnej dla nauczycieli polskich w szkole w Jabłonkowie - Republika Czeska
3. Organizator III edycji Międzynarodowego Korespondencyjnego Konkursu na plakat promujący zdrowy tryb życia
4. Współorganizacja z Miejska Biblioteką Publiczną i Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 w Zabrzu XIV edycji Miejskiego konkursu na inscenizacje utworów literackich - twórczość Jana Brzechwy
5. Członek Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki Szkolnej (Urząd Miasta Zabrze – Wydział Zdrowia)
6. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli przedszkoli miasta Zabrze „Awans zawodowy nauczyciela”
7. Koordynator miejskiej akcji charytatywnej „Podaruj dzieciom słońce”
8. Przewodnicząca jury 8 konkursów o zasięgu międzynarodowym, wojewódzkim i miejskim
9. Szkolny koordynator akcji charytatywnych „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” oraz akcji „Paczka na Dzień Dziecka” dla dzieci z COP w Zabrzu
10. Organizator VIII edycji Szkolnego Konkursu Informatycznego na świąteczną grafikę komputerową dla uczniów klas II i III
11. Organizator Szkolnego Konkursu „Jestem bezpieczny w Sieci” dla uczniów klas III organizowanego w ramach DBI
12. Pilotażowe wdrażanie innowacyjnego projektu „Przygoda z matematyką z wykorzystaniem metody prof. Hejnego”, które zaowocowało opracowaniem innowacji pedagogicznej „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć”
13. Podejmowanie działań innowacyjnych: wprowadzanie na zajęciach komputerowych w klasach I-III elementów programowania poprzez wykorzystanie programu Baltie
14. Uzyskanie Certyfikatu Fundacji Dzieci Niczyje za udział 162 uczniów w projekcie „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie-elearning”
15. Podziękowanie za przygotowanie i prowadzenie dwóch warsztatów nt. „Przygoda z matematyką w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Hejnego” w ramach Wojewódzkiego Festiwalu Edukacyjnego - Nowe inspiracje- „WOM” 2015
Zachęcanie nauczycieli do poszukiwania nowych metod pracy i kreatywnych rozwiązań. Przeprowadzone warsztaty z elementami metody profesora Hejnego, pozwoliły nauczycielom zobaczyć jakie są nowe kierunki w nauczaniu matematyki dzieci, zwłaszcza sześcioletnich i jakie przynoszą efekty na podstawie obserwacji poczynionych podczas konferencji i wizyt studyjnych w Czechach.
Referat: Uczeń nadpobliwy
- poznanie sposobów motywowania
uczniów do pracy, tak aby uzyskiwali
sukcesy
- wymiana doświadczeń
1. Trzydniowa praca w jury VIII Wojewódzkiego Festiwalu Młodych Talentów
2.Udział w Projekcie ,,Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu".
Dzięki uczestnictwu w tym projekcie pozyskano fundusze na darmową wycieczkę uczniów do Ciężkowic.
3.Pozyskanie sponsora ( 600zł) na zakup żaluzji okiennych.
4.Opracowanie projektu do konkursu dla klas IV-VI ,,Dzień Historii".
Przeprowadzenie szkolnego konkursu historycznego.
5.Zorganizowanie wyjścia dla nauczycieli do Multikina na Program Akademii Filmowej, oraz film ,,Dwa dni, jedna noc" w celach integracji zespołu.
Wnioski do pracy
w zespole:
1. Realizacja współautorskiego projektu „Bądź z natury ekologiem”. Dzięki pozyskanym funduszom zorganizowano wyjścia 6 klas do Miejskiego Ogrodu Botanicznego i 3 klas do Muzeum Górnictwa Węglowego na warsztaty przyrodniczo – ekologiczne oraz wycieczkę dla członków kółka ekologicznego do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.
2. Opracowanie nowego projektu ekologicznego „Mali badacze przyrody” i uzyskanie na jego realizację w roku szkolnym 2015/2016 finansowego wsparcia w kwocie 1000 zł z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego oraz kwotę 500 zł na program „Szkolne ogrody – zielone klasy”.
3. Realizacja programu Szkoła z klasą 2.0 na kółku ekologicznym oraz podczas zajęć lekcyjnych. Praca metodą „uczymy innych” oraz metodą projektu. Działania zakończyły się festiwalem z przedstawieniem i prezentacją multimedialną. Poznanie przez uczniow nowych metod pracy, korzystanie z narzędzi TIK, uczenie się samodzielnego planowania pracy, odpowiedzialności i współpracy w zespole.
4. Dzięki udziałowi w projekcie „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” uzyskano fundusze na wycieczkę dla uczniów na Pogórze Ciężkowickie.
5. Osiągnięcia uczniów:
- III m. (M. Poczęty) w Miejskim Konkursie Wiedzy Przyrodniczej
- I m. (K. Jeziak) w Miejskim Konkursie Plastycznym na pracę przestrzenną „Pisanka Wielkanocna”
- Im. i II m. (E. Kocielska i D. Ulatowska) w Miejskim Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona książka.”


1. Realizowanie programu Szkoła z klasą 2.0. Praca metodą „uczymy innych” i metodą projektu. Działania zakończone festiwalem, na którym zaprezentowano przedstawienie pt: „Jestem przyjacielem Ziemi” i prezentację multimedialną. Zachęcenie uczniów klas I-III do większej dbałości o otaczające środowisko oraz pokazanie różnorodnych działań w całorocznej pracy. Nauka samodzielnego planowania pracy, odpowiedzialności i współpracy.
2. Udział w organizacji akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Organizacja Tygodnia czytania dzieciom klas I-III, uczestnictwo w programie "Szkoły czytające".
Dzięki tym działaniom zachęcano uczniów do czytania książek, wzajemnego słuchania i decydowania o tym co chcą czytać. Na gazetce szkolnej mogą zaprezentować co samodzielnie przeczytały.
3. Agata Janus zdobyła wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów.

Wnioski do pracy w zespole:
Zachęcanie uczniów do czytania książek, wzajemnego słuchania i decydowania o tym co chcą czytać. Możliwość zaprezentowania swoich odczuć, myśli i wniosków dla innych uczniów na forum gazetki szkolnej. Zachęcanie do aktywności czytelniczej.
Margareta Olszewska
Osiągnięcia
1. Pilotażowe wdrażanie innowacyjnego projektu „Przygoda z matematyką” z wykorzystaniem metody prof. Hejnego, która zaowocowała opracowaniem Innowacji Pedagogicznej „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć”.
2. Podejmowanie działań innowacyjnych, wprowadzanie na lekcjach matematyki w klasie III b elementów metodyki prof. Hejnego.
3.Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych z uczniami III b nt. „Jeśli nie wiem, chcę wiedzieć – przygoda z matematyką z wykorzystaniem elementów metody Hejnego dla nauczycieli z 14 zabrzańskich szkół.
4. Podziękowanie za współprzygotowanie i współprowadzenie dwóch warsztatów nt. „Przygoda z matematyką” w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Hejnego, w ramach Wojewódzkiego Festiwalu Edukacyjnego – Nowe Inspiracje – WOM 2015.
5. Wykład „Zadania tekstowe w edukacji wczesnoszkolnej” podczas Międzynarodowego Sympozjum „Zadania tekstowe w metodzie profesora Hejnego” – Cieszyn – Republika Czeska.
6. Wizyta studyjna w Jabłonkowie w Czechach – obserwacja dwóch lekcji i omówienie.
7. Organizacja i koordynowanie wyjazdu uczniów klas III do OWD w Porębie Wielkiej.
8. Prowadzenie lekcji w klasie III b w ramach Ewaluacji Zewnętrznej z zakresu norm społecznych w szkole.


Wnioski do pracy w zespole
Współprowadzenie warsztatów dla nauczycieli w ramach WDN „Zastosowanie elementów metody prof. Hejnego na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej”.
- zapoznanie nauczycieli z nowatorskimi metodami pracy na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.
1. Osiągnięcia uczniów:
-Katarzyna Filak - laureatka Wojewódzkiego konkursu Poetyckiego Antologii Poezji Dziecięcej XII 2014
- Zuzanna Kolińska - I miejsce w Miejskim konkursie plastycznym " Mój ulubiony bohater literacki", kategoria kukiełka
Wnioski do pracy w zespole
Grażyna Postulka
Osiągnięcia uczniów:
Amelia Tomkiewicz - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym.

1. Udział z klasą Ic w programie profilaktycznym „Nie pal przy mnie proszę”. Podejmowanie działań w związku z wymogami kampanii.
REFERAT :W jaki sposób reagować na agresywne zachowanie ucznia? Nauczyciele:
- wiedzą w jaki sposób reagować na agresywne zachowania uczniów w szkole
- znają zasady przeciwdziałania agresywnym zachowaniom
- znają kroki, które należy podejmować reagując na agresywne zachowanie ucznia
- potrafią przedstawić działania, które należy podjąć, aby móc skutecznie reagować na przejawy agresji w szkole

- realizacja podstawy programowej we wszystkich oddziałach edukacji wczesnoszkolnej
- różnorodność metod dostosowanych do poziomu i możliwości ucznia
- praca z uczniami zdolnymi i wymagajacymi pomocy w nauce
- bogata oferta kółek zinteresowań
- permamentne dokształcanie się nauczycieli, uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.
Wnioski do pracy w zespole
Wnioski do pracy
w zespole:
Wnioski do pracy
w zespole:
Wnioski do pracy
w zespole:
Wnioski do pracy w zespole:

Referat: Arteterapia w pracy z dziećmi:
Sposoby pokonywania emocjonalnych barier w pracy z dziećmi mającymi problemy i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
Działania zmierzające do ciągłego podnoszenia poziomu czytelnictwa wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
1. Realizacja współautorskiego projektu „Bądź z natury ekologiem”. Dzięki pozyskanym funduszom zorganizowano wyjścia 6 klas do Miejskiego Ogrodu Botanicznego i 3 klas do Muzeum Górnictwa Węglowego na warsztaty przyrodniczo – ekologiczne oraz wycieczkę dla członków kółka ekologicznego do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.

2. Opracowanie nowego projektu ekologicznego „Mali badacze przyrody” i uzyskanie na jego realizację w roku szkolnym 2015/2016 finansowego wsparcia w kwocie 1000 zł z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego oraz kwotę 500 zł na program „Szkolne ogrody – zielone klasy”.

3. Dzięki udziałowi w projekcie „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” (Ciężkowice) uzyskanie funduszy na wycieczkę dla uczniów na Pogórze Ciężkowickie.
Wnioski do pracy w zespole:

Ciągła dbałość o rozwój świadomości ekologicznej wśród uczniów i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
Referat „Sześciolatek w szkole”. Prezentacja metod stymulujących pracę z sześciolatkami i pozwalającymi na ich integrację w środowisku szkolnym.
1. Prezentacja dla klas I-szych zachęcająca do częstego mycia rąk pt. „Choroby brudnych rąk”
2. Akcja charytatywna (grudzień, czerwiec) dla dzieci ze świetlicy środowiskowej przy COP-zbieranie słodyczy i zabawek
3. Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł – Nie pal przy mnie, proszę”

- Wdrażanie najmłodszych do konieczności mycia rąk, dbałości o higienę i umiejętności korzystania z sanitariatów.
- Uwrażliwienie rodziców i dzieci na trudną sytuację ekonomiczną rodzin w najbliższej okolicy – wyrabianie postawy altruistycznej
Wnioski do pracy w zespole:
3.Uzyskanie Certyfikatu za udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł 2014/2015” w celu zwiększenia świadomości u dzieci, pokazania jak unikać niebezpieczeństw.

Osiągnięcia uczniów:
III miejsce M. Banach w Miejskim Konkursie Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów klas III.
2. Uzyskanie Certyfikatu za udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł 2014/2015” w celu zwiększenia świadomości u dzieci, pokazania jak unikać niebezpieczeństw.
2. Opieka nad studentką studiów pedagogicznych w I semestrze roku szkolnego 2014/15.
1. Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych " Nie pal przy mnie , proszę" pod kierunkiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z resortem edukacji. Program miał charakter profilaktyczny i jego celem było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby pala przy nich papierosy:
2. Certyfikat udziału w Ogólnopolskiej Kampanii profilaktycznej " Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2014/15 w celu zwiększenia świadomości u dzieci zachowań ryzykownych, pokazania jak unikać niebezpieczeństw. Tematem przewodnim tej edycji było - wspólnie uczymy dzieci i młodzież, że czas możemy spędzać ciekawie i bez używek.
3. Udział w Programie Edukacyjno - Terapeutycznym ORTOGRAFFITI dla uczniów z dysleksją (od X 2014 r. do VI 2015 r.) w ramach projektu Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.
Referat : " Trudności w uczeniu się matematyki".
- możliwość wykorzystania w pracy z uczniami różnych metod i form ułatwiających im zrozumienie wykonywanych operacji matematycznych oraz podstawowych pojęć i reguł matematycznych,
- stosowanie wielu ćwiczeń pomocniczych w celu wykorzystania wiadomości w praktyce,
- stosowanie gier, zabaw matematycznych uatrakcyjniających nauczanie matematyki.
Prowadzenie poza art. 42 zajęć z terapii pedagogicznej dla uczniów kl. I e ( raz w tygodniu).Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2014/15 w edukacji wczesnoszkolnej:
1. Konkursy plastyczne: Obrazek z jesiennych liści, Aniołek na choinkę, Portret Pani Zimy, W świecie Muminków, Kwiatek dla Mamy, Jak spędzam czas z Babcią i Dziadkiem.
2. Konkursy informatyczne: Turniej wiedzy o komputerze – krzyżówka II – III, VIII Edycja Konkursu Informatycznego na świąteczną grafikę komputerową, Konkurs w ramach DBI pt. Jestem bezpieczny w sieci, Szkolny Konkurs – Programujemy w Baltie, III Edycja Międzynarodowego Konkursu Korespondencyjnego – Bezpieczeństwo w szkole.
3. Konkursy z wiedzy: Turniej wiedzy ekologicznej, Konkurs recytatorski, Konkurs ładnego pisania, Propagowanie zdrowego trybu życia – Dzień bez samochodu, Tydzień historii.
Wnioski do pracy w zespole:
Na przyszły rok szkolny zamierzamy opracować nową formułę i sposób przeprowadzania konkursów.
Prace zespołu dotyczące tego zagadnienia już trwają.
I miejsce w Szkolnym Konkursie „Dekorowanie okien” dla klasy II c.
Full transcript