Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Multiple intelligence

No description
by

Dženeta Sarajlić

on 4 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Multiple intelligence

Teorija višestrukih inteligencija
Ljudi posjeduju mnogo raznih tipova inteligencije, a svaki pojedinac ima određenu razinu među različitim inteligencijama, koju je životom razvio.
LINGVISTIČKA
Učinkovito korištenje riječi, bogat rječnik, izražajnost govora, efikasno manipuliranje jezikom (verbalno i pisano), korištenje riječi u rješavanju
praktičnih problema, koriste jezik kao sredstvo za pamćenje podataka.
Zanimanja koja odgovaraju ljudima s razvijenim ovim tipom inteligencije su na primjer, novinar, filozof, političar, pjesnik, odvjetnik.

PROSTORNA
Tačno opažanje i snalaženje u prostoru, sposobnost prostornog oblikovanja, osjećaj za boje, linije i oblike, mogućnost manipulacije i stvaraju mentalne slike s ciljem rješavanja problema, mogućnost grafičkog prezentiranja ideja.
Gardner napominje da je prostorna inteligencija formirana i u slijepe djece.
Zanimanja koja odgovaraju ljudima s razvijenim ovim tipom inteligencije su na primjer, arhitekt
MUZIČKA
Osjećaj za muziku, razlikovanje muzike, muzička kreativnost, muzičko izražavanje – sposobnost obuhvaća prepoznavanje i sastavljanje muzičkih tonova i melodija osjećaj za ritam, dinamiku, melodiju
Zanimanja koja odgovaraju ljudima s razvijenim ovim tipom inteligencije su na primjer, instrumentaliste, pjevače, dirigente, govornike, pisce, kompozitore.
INTRAPERSONALNA
Poznavanje samog sebe i mogućnost djelovanja u skladu s tim, svijest o vlastitim raspoloženjima, namjerama, motivima, temperamentu i željama,
samodisciplina, samorazumijevanje, samopoštovanje.
Zanimanja koja odgovaraju ljudima s razvijenim ovim tipom inteligencije su na primjer, filozofi, psiholozi, teolozi, odvjetnici, pisci.
DOKAZI VIŠESTRUKIH INTELIGENCIJA

Djelomična oštećenja mozga uzrokuju poremećaje nekih sposobnosti
dok druge ostaju neizmijenjene. Npr. oštećenje lijevog prednjeg režnja
uzrokuje probleme u govoru i pisanju Spomenute ozljede ili oštećenja mozga
mogu rezultirati gubitkom nečije sposobnosti da verbalno komunicira koristeći
odgovarajuće sintakse, no ozljeda neće ukloniti razumijevanje gramatike i
riječi ispravne uporabe. Osim biologije, Gardner (1983. prema Conti, 2008.)
tvrdi da kultura također igra veliku ulogu u razvoju inteligencije. Kulturna
vrijednost postavljena kao sposobnost za obavljanje određenih zadataka pruža
motivaciju da čovjek postane vješt u tim, određenim područjima.
LOGIČKO - MATEMATIČKA
Učinkovito korištenje brojeva, dobro logičko zaključivanje, lako uočavanja logičke strukture i odnosa te uzročno-posljedičnih veza, sposobnost otkrivanja obrazaca, sposobnost kategorizacije, klasifikacije, zaključivanja, generalizacije, računanja i provjere hipoteza.
Zanimanja koja odgovaraju ljudima s razvijenim ovim tipom inteligencije su na primjer, znanstvenici, inžinjeri, liječnici, matematičari, ekonomisti.
TJELESNO-KINESTETIČKA
Korištenje mentalnih sposobnosti za koordinaciju tjelesnih pokreta, sposobnost služenja cijelim tijelom u izražavanju misli i osjećaja, mogućnost korištenja
ruku pri izradi predmeta, dobra koordinacija, ravnoteža.
Zanimanja koja odgovaraju ljudima s razvijenim ovim tipom inteligencije su na primjer, atletičari, plesači, glumci, muzičari, vojnici, policajci, Hirurzi
INTERPERSONALNA
Uočavanje i razlikovanje raspoloženja, motivacija i osjećaja drugih ljudi,
sposobnost neverbalnog izražavanja i prepoznavanje neverbalnih znakova
Zanimanja koja odgovaraju ljudima s razvijenim ovim tipom inteligencije su na primjer, trgovci, političari, manageri, učitelji, socijalni radnici.
PRIRODNA
Zainteresirani za vanjske prostore, osjećaju duboku povezanost s prirodom,
razmišljaju u skladu s okolišem.
Zanimanja koja odgovaraju ljudima s razvijenim ovim tipom inteligencije su na primjer, biolozi, farmeri, vrtlari.
Full transcript