Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Най-често допускани грешки при техническото отчитане на дого

No description
by

Zlatko Stefanov

on 14 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Най-често допускани грешки при техническото отчитане на дого

Често допускани грешки при техническото отчитане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г
Договори за услуги
Спазване на основните задължения на бенефициента по сключените ДБФП

Временно спиране и удължаване срока на ДБФП

Регулярно подаване на информация в ИСУН 2020

Методически указания и пакет отчетни документи

Изводи и заключения
Представяне на документи съгласно условията на договорите с изпълнителите, техническите спецификации и ППП;

Представяне на реално изработените документи;

Договори за доставки
Спазване на Техническите спецификации;

Необходими документи, доказващи реално доставеното оборудване/обзавеждане;

Снимков материал;

Информация и публичност
Задължителни мерки съгласно Единния наръчник;

Пресконференции и събития;

Публикации в електронни и печатни издания;

Информационни материали;

Билбордове и табели;

По отношение на Технически отчет
1.Общи данни;
2.Изпълнение по дейности;
3.Индикатори
Важно !!!
4.Избор на изпълнител;
5.Проверки на място от бенефициента/ФП/КП;
6.Одити;
7.Екип;
8.Опис на документи;

Отчитане на индикатори
Своевременно отчитане на индикатори за продукт при плиключване на конкретен обект/дейност;

Указания за отчитане на индикаторите за енергийна ефективност;

Отчитане на инфикаторите по бюджетните линии
Изпълнение на строително-монтажни работи
Отчитане по вида разход:

При установени разлики в предвидените количества и замяна на материал;
Непредвидени разходи;
Допустим собствен принос;
Недопустим собствен принос;
Разходи по проекти за енергийна ефективност;
В режим на минимална помощ;

Представяне на всички необходими документи за отчитане на разходи за СМР/инженеринг.

Възнагръждения на екипа по проекта
Документи за членовете на екипа по проекта;

Несъответствие на преставената информация за отчетените часове и дейности;
Full transcript