Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social media en arbeidsrecht BW7

www.primatch.nl
by

Primatch HR groep

on 16 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social media en arbeidsrecht BW7

Twitter is een moderne vorm van adverteren;
eenzijdige actie vanuit volger;
Social Media
en Arbeidsrecht

Jeroen Bergen
1 op de 3 werkgevers weigert kandidaten na aanleiding
van gegevens die ze over deze kandidaten vinden op internet
Algemene feiten
Conclusie
http://www.linkedin.com/in/jeroenbergen
https://twitter.com/JeroenBergen
Primatch
Over 2500 gebruikers op LinkedIn hebben dezelfde naam
als die van de top 10 FBI most wanted list
Recruiters op social media
86% gebruikt LinkedIn
60% gebruikt Facebook
50% gebruikt Twitter
65% van alle bedrijven die social media gebruiken, hebben met succes een geschikte kandidaat gevonden
De grootste groep op LinkedIn is:
Recruitment consultants and staffing professionals
Op LinkedIn staat 76% open om benaderd te worden voor ander werk, dat was in 2011 69%
Via Facebook bereik je 42,4% van alle online Nederlanders
Instroom
Bedenk vooraf: Wat wil je als werkgever vinden over desbetreffende kandidaat?
Heb je wel de juiste persoon voor je?
Controleer je bronnen!
Wat wil je dat kandidaten over jou, als werkgever (HR), kunnen vinden?
Kun je een kandidaat wel beoordelen door middel van de door een collega geïnterpreteerde online gevonden gegevens?
Kun je als werkgever wel uitgaan van een bron zoals LinkedIn of blijft het CV toch het meest betrouwbaar? Welke bron is leidend?
Wat kan wel en niet online worden gezet?
Mag iedereen uitingen doen?
https://plus.google.com/u/0/#117938628670060609186/posts
Een pinterest-profiel zegt niet alles over een kandidaat, vorm je oordeel niet op basis van een bron.
Zet een juist beeld van het bedrijf neer om de juiste kandidaten aan te trekken.
Dit beeld wordt voor een groot deel (zeker bij jongeren) gecreëerd door social media
Een online profiel geeft een indicatie van de persoon, maar kun je al deze gegevens zomaar gebruiken?
Uitstroom
Online media kan ervoor zorgen dat werknemers beter gaan samenwerken.
Wanneer kan een werknemer wel en wanneer geen gebruik maken van social media?
Kun je als werkgever je werknemers verbieden in privé tijd werk gerelateerde zaken online te zetten?
Het online netwerk van een medewerker kan ook voordeel geven!
Denk na over wie er wel en wie er geen content mag verspreiden via social media?
Kan een werknemer openbaar op zoek gaan naar nieuwe kansen?
Het draait om de (nieuwe) mogelijkheden van de informatievoorziening:
Hoe ga je als werkgever om met de informatie die nu wel bekend is?
Wat wil je als werkgever te weten komen?
Op Facebook staat:
25x een Janneke de Vries
27 x een Mohammed Basher
Hoe weet je dat je de juiste kandidaat controleert?
Zorg dat je zelf gevonden wordt: Niks over iemand vinden geeft ook een imago!
Welke manier van zoeken gebruik je?
Let op!
Google neemt geen info mee van Facebook, wel van Google +
Tweets worden niet meegenomen door zoekmachines, dat zal je op Twitter.com zelf moeten onderzoeken
Profielen van Linkedin worden door Google meegenomen in de zoek resultaten
Waar ligt de grens bij het nagaan van werknemers via social media?
Deed je dat vroeger ook?
Is de situatie nu veranderd doordat je wel de mogelijkheid hebt je medewerkers te controleren!
Het LinkedIn netwerk van je medewerkers kan toegang geven tot nieuwe kandidaten, leveranciers en wellicht klanten?
Hoe ga je om met excessief gebruik van social media op het werk?
Het is een kwestie van Ethiek;
Kan een extreme uiting op social media een reden voor ontslag zijn? Of is het vrijheid van meningsuiting?
Leg richtlijnen vast in een social media protocol of zorg voor een social media alinea in je personeelshandboek. Uiteraard zijn er ook zaken die je vast kunt leggen in een arbeidsovereenkomst.
Vragen?
Google is de grootste 'vacature search engine'
20x een Peter Jansen
Tip
Bijvoorbeeld:
Hoe ver mag en wil je gaan?
Denk in kansen, niet alleen in bedreigingen.
Tip
Concurrentiebeding
vs.
De-friending beding
Social media tijdens 3 fases:
Voor aanvang dienstverband
Informatieverkrijging internet
Discriminatie
Tijdens dienstverband
E-mail- en internetgebruik
Arbeidsongeschiktheid
Bedrijfsinformatie en negatieve uitlatingen
Na dienstverband
Relatiebeding, concurrentiebeding
De-friendingbeding?
Wetgeving
Grondwet (GW)
Art. 10 GW (eerbiediging persoonlijke levenssfeer)
Art. 7 GW (vrijheid van meningsuiting)
Burgerlijk wetboek (BW)
Art. 7:611 BW (goed werkgeverschap; goed werknemerschap)
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Gerechtvaardigde doeleinden.
Rechtvaardigingsgrond

Tijdens werving en selectie
Informatie die openbaar op internet toegankelijk is, mag worden gebruikt
Let echter op!
Betrouwbaarheid informatie
Discriminatieverbod
(www.wervingenselectiegids.nl)
Goed werkgeverschap (art. 7:611 BW)
NVP-sollicitatiecode:
NVP-sollicitatiecode:
- Bewust zijn van (on)betrouwbaarheid
- Meld dat kandidaten gezocht kunnen worden via internet
- Verkregen relevante informatie meedelen aan kandidaat met bronvermelding + bespreken

Tijdens dienstverband

Artikel 7:660 BW
“De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het
verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van
de goede orde in de onderneming van de werkgever …”

Stel gedragscode social media op!
Hoofdregel:
Wg moet aanvaarden dat wn binnen grenzen tijdens werktijd privécontacten
onderhoudt waarvan hij de privacy moet respecteren, tenzij schadelijk/storend
voor het werk (EHRM Niemitz, 16 sept. 1992, NJ 1993, 400)
Excessief internetgebruik?
E-mail- en internetgebruik
Arbeidsongeschiktheid
"Kantonrechter Haarlem, 29 oktober 2008 (LJN: BG2722)
Wn is volledig arbeidsongeschikt i.v.m. knieklachten, moeizame re-integratie, deelname marathon zonder melding aan bedrijfsarts. Wg verzoekt ontbinding ogv dringende reden wegens veronachtzamen re-integratieverplichtingen. Geen ontslagvergoeding."

Loonopschorting: niet naleven controlevoorschriften

Stopzetten loon: niet meewerken aan
re-integratieverplichtingen
Negatieve uitlatingen en bedrijfsinformatie
 
Kantonrechter Arnhem 19-03-2012 (LJN: BV 9483)
Wn laat zich op Facebook negatief uit over werkgever (Blokker). Vrijheid van meningsuiting wordt begrensd door beginselen van zorgvuldigheid wn jegens wg. In strijd met goed werknemerschap. Privékarakter Facebook betrekkelijk, net als begrip “vrienden”. Ook: risico van “retweeten”. Ontbinding o.g.v. dringende reden.
Kantonrechter Arnhem 11-04-2012 (LJN: BW2006)
Wn laat zich negatief en discriminerend uit over een collega op Facebook. Geen dringende reden voor ontslag i.v.m. niet gegeven laatste waarschuwing. Wel ontbinding o.g.v. wijziging omstandigheden met C=1. Uitingen op Facebook spelen een rol in hoogte ontslagvergoeding.

Geef altijd een (laatste) waarschuwing om zo veel mogelijk te voorkomen dat een ontslagvergoeding wordt meegegeven!
Belangenafweging:
Geheimhouding vertrouwelijke bedrijfsinformatie vs. Vrijheid van meningsuiting wn
Neem geheimhoudingsbeding met boetebeding op in arbeidsovereenkomst;
maak wn bewust v snelheid social media
Na dienstverband
Relatiebeding; verbiedt (zakelijk) contact met relaties werkgever
Concurrentiebeding; verbiedt wn concurrerende werkzaamheden uit te voeren
Belangenafweging: Rb kan vernietigen wanneer wn onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever
 
Beperk deze bedingen daarom geografisch, in duur, tot bepaalde relaties of specifieke werkzaamheden!
Hof Den Haag 21-02-2012 (LJN: BW0090)
Geen sprake van “onderhouden van zakelijke contacten” zoals verboden in relatiebeding
Tweet:
op zoek naar zzp’ers op terrein van finance
Voorzieningenrechter Rb Arnhem 08-03-2011 (LJN: BP8592)
Overtreding relatiebeding door na einde dienstverband op LinkedIn te connecten met een relatie van voormalig werkgever.
Voorzieningenrechter Rb Arnhem 24-11-2011 (LJN: BU7469) en Hof
Arnhem 17-04-2012 (LJN: BW4592)
Twitter en e-mailcorrespondentie met relatie
is in strijd met relatiebeding
Anders dan bij LinkedIn en Facebook zijn uitnodiging en acceptatie bij Twitter niet nodig.
Voorzieningenrechter Rb Maastricht 08-02-2012 (LJN: BV3122)

 
Conversaties via social media zoals Hyves, Twitter, Facebook en WhatsApp moeten in beginsel beschouwd worden als geschiedende in de privésfeer – en dus vallende onder het grondrecht van vrije meningsuiting – tenzij daaruit duidelijk en ondubbelzinnig voor eenieder een zakelijk karakter blijkt.

Bv. wanneer expliciet wordt gevraagd over te stappen van dansschool werkgever naar dansschool ex-werknemer.
N.B.: Let op dat uw relatiebeding niet onevenredig zwaar is!
Definieer bijvoorbeeld:
‘het onderhouden van zakelijke contacten’.
CONCLUSIE
Jurisprudentie gaat tot nu toe over specifieke kwesties, de algemene lijn is nog moeilijk te bepalen, maar lijkt als volgt:
Algemene berichten niet in strijd met relatiebeding
Gerichte berichten/conversaties eerder in strijd met relatiebeding
TWITTER
Connecten met relaties van ex-werkgever?
in strijd met relatiebeding!
Linked
Geen privédomein
Tips & Tricks
1. Integreer social media in gedragscode internet en e-mail:
Waarom?

Duidelijkheid ter voorkoming van problemen; maakt het mogelijk uw medewerker aan te spreken bij overtreding regels; rechter hecht hier waarde aan
Wat?
Regels over gebruik tijdens werkuren én daarbuiten
Hoe?

Instemming OR nodig; onderdeel van arbeidsovereenkomst maken
2. Arbeidsongeschiktheid: loonopschorting, loonsanctie, ontbinding: altijd schriftelijke waarschuwing!
3. Negatieve uitlatingen? Altijd schriftelijke waarschuwing!
4. Vertrouwelijke bedrijfsinformatie? Geheimhoudingsbeding en bewust maken wn.
5. Relatiebeding? Let op formulering
STELLINGEN
Je treft op Facebook een foto waarop je sollicitant duidelijk in relatie staat tot drank mis-bruik. Confronteer je de sollicitant hiermee tijdens het sollicitatiegesprek?
JA
NEE
Je ontvangt een CV die niet in overeenstemming is met het profiel van de sollicitant op LinkedIn. Welke bron vertrouw je?
LinkedIn
CV
Ik ga duidelijkere afspraken maken over het gebruik van internet en social media zoals Linkedin, Twitter en Facebook tijdens en ook na werkuren.
JA
NEE
Een van je werknemers laat zich via Twitter negatief uit over collega’s. Hoe ga je daar mee om?
Daar doe ik iets mee
Daar doe ik niets mee
En wat nou als dit de kwestie is?
Daar doe ik iets mee
Daar doe ik niets mee
Je werknemer zit al maanden ziek thuis. Op een dag plaatst hij op Facebook een foto waarin je hem met zijn band ziet optreden in een drukke kroeg. Vind je dat een reden voor ontslag?
JA
NEE
Je werknemer zit al maanden ziek thuis met een hernia. Op een dag plaatst hij het volgende op facebook:
Vind je dat een reden voor ontslag?
JA
NEE
Je komt er achter dat je ex-werknemer zakelijke relaties benadert via LinkedIn er is sprake van een relatiebeding. Doe je hier iets mee?
JA
NEE
Facebook kent de mogelijkheid van Social Targeting. Maak je (zou je) daar bij werving van personeel gebruik van (maken)?
JA
NEE
VRAGEN
?
?
Alleen strikt beleid stopt 'Cyberloafing'
Onderzoek door Kansas State University: Het is niet voldoende om regels voor oneigenlijk internet gebruik in te voeren. Enkel als overtredingen consequent worden bestraft, verandert het gedrag van werknemers.
'Cyberloafing':
Privé-internetbezoek onder werktijd
Vooral jonge werknemers zien niet in waarom dit onder werktijd niet zou kunnen
Wanneer het internetgedrag wordt gemonitord gaan ze ermee door...
TIP: Enkel wanneer deze medewerkers op de sancties van collega's worden gewezen, zijn ze bereid om hun eigen online gedrag te veranderen.
van internetbezoek onder werktijd heeft niets met werk te maken.
70%
Jongere werknemers: Facebook onder werktijd
Oudere werknemers: Persoonlijke financiën onder werktijd
Zomaar wat
overdenkingen...
Wat is excessief gebruik eigenlijk?!
www.primatch.nl
Gerechtvaardigd doeleinde
(zoekopdracht en internetsearch)

Rechtvaardigingsgrond
www.jacobsadvocaten.nll
Henri Jacobs
Twitter
nl.linkedin.com/in/henrijacobs
WhatsApp als bewijs?
Kantonrechter Winschoten, 11 juni 2012 (LJN: BY2140). Wn stapt half uur voor werktijd op
‘dit werk is niks voor mij, ik stop ermee’ en meldt zich ochtend erna ziek via WhatsApp. Heeft Werknemer ontslag genomen? of zich ziek gemeld? 2 vinkjes bij WhatsApp = afgeleverd!
Marco van de Vliet
Primatch De Kempen / Eindhoven
Full transcript