Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HC Klinisch redeneren

No description
by

Noortje Jonker

on 31 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HC Klinisch redeneren

(cc) image by jantik on Flickr
Ma 2
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9
Ma 1
(cc) image by jantik on Flickr
FO
VHO
CoVa
Zelfstudie
Woe/Do 2
Ma 3
Feedback
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Vrij 3
2 weekse casus
(cc) photo by twicepix on Flickr
(cc) photo by tudor on Flickr
Posterpresentatie
Klinisch Redeneren
Schriftelijke Presentatie
Schriftelijke presentatie
Omvang en layout
Diepgang
Kwaliteit bronnen
Relevantie casus
Klinische redenatie lijdt tot onderbouwde discussies
Argumentatie en conclusie is logisch en juist toegelicht
EBM driehoek
Betoog
Betoog
Argumentatieschema als bijlage
Logische opbouw van betoog
Gebruik van betrouwbare bronnen
Inhoudelijk juist en voldoende diepgang
Maximaal 2 A4
Presentatie
Presentatie
Kern en doel duidelijk
10-15 min
Kwaliteit bronnen
Argumentatie en conclusie is logisch en juist toegelicht
stap 1
stap 1
casus B
casus A
Klinisch redeneren
Proces van denken
systematische benadering van een verloskundig probleem
Klacht Diagnose


Aandoening Klacht
Diagnose
Diagnose
sleutel tot medische kennis
basis voor medisch handelen
uitgangspunt voor communicatie
toegang tot medische zorg
basis voor wetenschappelijk onderzoek
geeft gevoel van erkenning door client
Ziektescript
VIL
Verloskundige Indicatie Lijst (VIL 2003)

1. Is er sprake van een aandoening die invloed kan hebben op het beloop en de uitkomst
van zwangerschap en/of bevalling en/of kraamperiode?
uitkomst


2. Is er sprake van een aandoening waarop zwangerschap en/of bevalling en/of kraamperiode invloed kunnen hebben?
proces

3. Van welk risico is er sprake?
valkuil

4. Wat is het meest geëigende verloskundig/medisch beleid op basis van anamnese en/of
onderzoek?
protocol/best practice

5. Als het beleid is vastgesteld, wie is dan de meest aangewezen zorgverlener om de
zwangerschap, bevalling en/of kraamperiode in de gegeven situatie te begeleiden?
A/B/C/D
Casus
Start
Telefonisch
Spreekuur
Overdracht
Durante partu
Via uitslag onderzoek
Eerste jaar
Fysiologie
Beginnende medische kennis
Proces belangrijker dan inhoud
Tweede jaar
Fysiologie en Pathologie
Meer medische kennis en ervaring
Proces is bekend
Inhoud wordt belangrijker
Meerder symptomen/klachten
Voorbeelden?
A. Bevindingen
momentopname
wat weet je nu?
wat weet je van geschiedenis?
onderzoeken?
ALTIS
Aard
Lokatie
Tijdsverloop
Inspanning
Samenhang
Welke vragen denk je aan?
B. Samenvatting en hulpvraag
presenteren patiënt
bepaal de snelheid van de volgende stappen -
urgentie!
bv via de telefoon/langsgaan/op spreekuur uitnodigen
URGENTIE
C. Differentiaal Diagnose
stap 1 van Grundmeijer
alle denkbare diagnosen verzamelen
prevalenties opzoeken
risicoperceptie ontwikkelen
urgente klachten prioriteren
geen context zwangeren van belang
Hoe ontwikkel je je risicoperceptie?
D. Elimineren van DD
Waarom maak je een ziektescript?
Waar bestaat een ziektescript uit?
Grundmeijer stappen
2. rangschikken naar waarschijnlijkheid op grond van de kans op de verschillende diagnosen (epidemiologie) en wel in de betreffende setting bij een zwangere met deze termijn. (voorafkansen)


3. rangschikken naar waarschijnlijkheid op grond van specifieke klinische gegevens uit de casus; de voorgeschiedenis en het klinisch beeld dat uit de beschrijvende gegevens naar voren komt.
Voorbeelden?
Wat zijn de valkuilen tot nu toe?
E. Werkdiagnose
Wat denk je dat deze vrouw heeft?
Hoe kom je tot je diagnose?
Wat kun je doen/gebruiken?
F. Beleid bepalen
G. Evaluatie en Prognose
H. Communiceren
Met wie?
I. Life long learning
Redeneren!
Context
Client centraal
Deductiefase
hallo
Eef Pannekeet
lol
ALECOBO
Aard
Lokatie
Ernst
Chronologie
Ontstaan
Beinvloeding
Opvatting
Doel:
Werkdiagnose
Beleid
Prevalentie: voorkomen van diagnose/aandoening/klacht
Incidentie: aantal nieuwe diagnoses per tijdseenheid
belang?
beperk jezelf tot max 5
Beeld van cliënt: symptomen en klachten
Prevalentie /Incidentie
Predisponerende factoren, determinanten van de ziekte
Etiologie/pathofysiologie
Discriminerende vragen
Diagnostiek in de eerste lijn
Therapie en advies vanuit je rol als eerstelijns verloskundige
Alternatieven en bijwerkingen
Consult en/of overdracht (VIL, risicoselectie)
Prognose van de aandoening en herhalingsrisico
Inductiefase
Referentie
Ervaring
Context vrouw
Dynamiek van de klacht/tijd
Elimineren = moeilijkste stap
Opnieuw vragen/onderzoeken
Mate van waarschijnlijkheid?
Context van de vrouw!
Rangschikking aanpassen...
Hoe? -> Ziektescripts is hulpmiddel
Nu je de
ziektescripts
hebt uitgewerkt kun je redeneren welke
diagnoserangschikking
voor deze vrouw het
meest waarschijnlijk
is.


Rangschik
de DD volgens de stappen 2 (rangschikken naar
voorafkans
) en 3 (rangschikken naar
context
) van Grundmeijer en verklaar je rangschikking door middel van waarschijnlijkheidsargumenten.


Omdat: Op deze manier vind je voor de
zorgvraag
relevante gegevens over prevalentie, incidentie, predisponerende- en luxerende

(verergende) factoren en determinanten (voorspellers) en krijg je een goed beeld van de risicoperceptie.

Samen met de context van de zwangere kun je daardoor beter deducteren.
fysiologie eerste jaar
Tips
Advies
Waarom deze methode?
vermindert
kans op cognitieve bias (redeneerfouten)
meer
clientgericht
zelf
evaluatie
communicatie is
vast onderdeel
evaluatie van zorg / kwaliteit is onderdeel
overdracht
tussen professionals is universeler

Representie bias
: Bijvoorbeeld artsen overschatten de kans op combinaties van symptomen terwijl de kans op afzonderlijke symptomen groter is. Vergeet de
voorafkans
(prevalentie)

Availability bias
: meest voorkomende diagnoses komen eerder in je op.
Misconcepties:

verschil incidentie/prevalentie
: De incidentie is gedefinieerd als het aantal nieuwe gevallen van een ziekte
per tijdseenheid
, per aantal van de bevolking/populatie. Meestal wordt de incidentie per duizend personen per jaar opgegeven, soms per honderdduizend per jaar. (per jaar 180.000 zwangeren)

De
incidentie
moet niet worden verward met de
prevalentie
die aangeeft hoeveel mensen uit een gegeven aantal op enig moment aan een ziekte lijden.

Een
hoge incidentie
van een ziekte betekent dus dat veel mensen die ziekte wel eens krijgen. Bij een ziekte die over het algemeen snel geneest, kan de incidentie dus hoog zijn, terwijl de prevalentie beperkt blijft.

voorbeeld: op dit moment 1200 zwangeren in de praktijk,
prevalentie
is 1-3% zeg 40 zwangeren,
incidentie
van cystitis kan veel hoger zijn, bijvoorbeeld 80 zwangeren hebben in praktijk
dit jaar
cystitis gehad (recidiverende cystitis).
Empirische cyclus:
Eenvoudig gezegd betekent de empirische cyclus, dat je pas conclusies trekt over je ideeën over de werkelijkheid, nadat je bewijzen hebt gevonden dat je ideeën ook werkelijk kloppen.

Vergelijk
induceren - onderzoeken - deduceren
Vergelijk
hypothese - methode - resultaten - conclusie
Vergelijk
posterpresentatie
Clientgericht
versus v
raaggestuurde
zorg:

Gekozen is om voor de verloskunde een model te ontwikkelen dat is gebaseerd op theorie over
zelfmanagement
(Creër, 2000), het biopsychosociaalmodel van Engel (1997) het concept van
eigen effectiviteit
(self-efficacy (Bandura, 1986; Brug, Assema & Lechner, 2007) en theorie over het oplossen van problemen (
besliskunde
) en dilemma’s (ethiek) (Vugt, 2007).

In het hierdoor ontstane model staat cliëntgerichtheid centraal. Zowel de
vraag van de cliënte
als haar
empowerment
is een
doel
van de verloskundige begeleiding. Daarbij wordt de
wisselwerking
tussen fysiologie, psychologie en de sociale context als
uitgangspunt
gehanteerd.
Bovendien doet dit model recht aan de
poortwachterfunctie
van verloskundigen door
expliciet
te maken hoe cliënte en verloskundigen samen vormgeven aan optimale verloskundige zorg van preconceptie tot en met nacontrole.
Bron: Martin/Kool 2009
na stap C
Stap D 2
Stap D 3
Medische besliskunde
stap H
1
2
3
Valkuil=inzoomen!
Valkuil=heuristieken
cognitieve bias als recall bias en representatieve bias
valkuil: fysiologie!
Valkuil: Professionals!
Full transcript