Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toplum Gönüllüleri Vakfı 23. Gençlik Konseyi Aktarım Sunumu

Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından düzenlenen 23. Gençlik Konseyi'nin, TOG sahasına aktarımında araç olarak kullanabilmesi için hazırlanmış sunum.
by

on 21 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toplum Gönüllüleri Vakfı 23. Gençlik Konseyi Aktarım Sunumu

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
23. Gençlik Konseyi
ELAZIĞ / 11-14 Şubat 2014

Program
Yeni Sistem
Toplum Gönüllüleri Vakfı 2013 yılı içerisinde yepyeni bir çalışma sistemi ile sahada örgütlenmelere destek vermeye başladı. Örgütlenme Destek Sistemi 23. Gençlik Konseyinde ilk dönemini bitirdi.

Yeni sistemin örgütlenme özelinde ve saha genelinde şimdiye kadar yaşadıgı süreç bu oturumda sunuldu. Aynı zamanda Örgütlenme Destek Sisteminde önümüzdeki dönemde vakıf sahasını bekleyen uygulamalar, planlanan aktiviteler ve süreç, konsey katılımcıları ile interaktif bir yolla paylaşıldı.

Atölyeler
Tematik Oturumlar, sahadan gelen veriler dogrultusunda konuşulmak istenen konuların konuşulup, tartışıldıgı ve öneriler geliştirilebildigi, hatta bu geliştirilen önerilerin nasıl hayata geçirileceginin konuşuldugu bir alandır. Bu oturumlarda konuşulan konularının TOG veya TOG'un yaptıgı çalışmalarla ilgilidir. Oturumların başlıkları bir önceki konsey sonrası süreçteki degerlendirmeden, sahada gerçekleşen dönemseller, ataklar gibi faaliyetlerden; 23. Gençlik Konseyi öncesi açılan anketle alınan önerilerden toparlanmıştır ve sahadan gelen bütün geribildirim ve önerileri içermektedir. Bu oturumlar hangi başlıkları içerir derseniz;

Toplumsal Cinsiyet
Ekoloji
Gençlik ve Erasmus + Programı
Avrupa Gönüllü Hizmeti.
Tematik Oturumlar
AçIk Alanlar
Yıllardan beri TOG Konseylerinde kullandıgımız efsanevi metod Açık Alanlar... Katılımcıların istediklerini konuşma fırsatı buldukları, istedikleri oturumlarda fikir paylaştıkları, isterlerse bir oturumdan digerinden yol aldıkları paylaşım alanıdır.
Nereye dayandıgını bilmedigimiz ancak neye dayandıgını çok iyi anladıgımız bir metod olan Açık Alanlar, katılımcılara herhangi bir sınır koymadan, var olan konulara ilişkin iki taraflı gelişim saglamalarını amaçlar. Açık alan, katılımcılara kendi gündemlerini oluşturup bu konularda tartışmalarına olanak saglayan, farklı insanları/farklı fikirleri dahil eden, çözüm için tutkulu olan ve üzerine düşünmüş-düşünmekte olan insanların bir araya gelebildikleri, çalışma potansiyellerini diledikleri gibi kullanmalarına izin veren, kendi kendine organize olan, katılımcıların istedikleri çalışmayı yapabilmelerine olanak saglayan, karışıklıgın ve yaratıcılıgın her zaman var oldugu, insanları ve insanların oluşturdukları örgütlenmeleri harekete geçiren bir araçtır.
23. Gençlik Konseyi AçIk Alan KonularI
STK'ların TOG'a ve TOG'un STK'lara bakış açısı
Cezasızlık, Farklılıklara Saygı ve Roman Bireylere Önyargılar
Çocuk istismarı ve çocuk gelinler
Engelli Kadınların Toplumsal ve Ekonomik Katılımı
Yaşam Hakkı
Doga Çalışmaları
Ulusal Etkinliklerde Pozitif Ayrımcılık uygulanması (Kadın-Erkek, Eski-Yeni Gönüllü)
Hayvan Hakları ve Vejateryan Beslenme
Örgütlenme - TOG Ofis ilişkisi
Kadına yönelik şiddet
TOG'un Kaynak Politikası
Seks işçiligi
Ingilizce ögrenme teknikleri
TOG'da tematik örgütlenme modeli (Kültür Sanat)
Yonetim Kurulu ve Gündem
TOG Web Sitesi ve Sosyal Medya Araçları
Anime ve Manga
Doguya Karşı Önyargılar ve Zorunlu Dogu Görevi
PanayIr
Panayır konseye katılan örgütlenmelerin bu zamana kadar hayata geçirdikleri etkinlik, proje, kampanya, dönemsel, atak, konsey gibi tüm aktivitelerden örnek olarak seçip tanıttıkları bir alandır. Konsey katılımcıları Panayır’a örgütlenmelerinden aldıkları aktarımla örgütlenmeyi temsilen katılırlar. Panayır’ın amacı temsilcilerin kendi örgütlenmelerin aktarımını yaparken diger örgütlenmelerden de farklı aktiviteleri kendi örgütlenmelerine taşımalarıdır. Ilerleyen süreçte umut edilen; proje çeşitliliginin artması, örgütlenmeler arası iletişimin güçlenmesi ve ortak aktivitelerin gerçekleşmesidir.

Saha - TOG Ofis BuluşmasI
Bilişim Departmanı:
Vakfın teknik ve internet teknolojileri altyapısını yürüten, çalışanlara teknolojik destek veren departmandır.
Egitim Departmanı:
Bu departman vakıftaki gönüllülerin ve ofis çalışanlarının ögrenme ihtiyaçlarını belirler, bu ihtiyaçlara yönelik egitimler tasarlar, planlar ve organize eder, vakıf kapsamında olmayan egitimler için araştırma yapar ve gerekli yerlere yönlendirmeler yapar.
Gençlik Araştırmaları ve Sosyal ilişkiler Departmanı:
Gençlik ile ilgili politik süreçlerin takibini ve TOG Vakfının bu alanlardaki temsiliyet koordinasyonunu yürütür. Gençlik ile ilgili araştırmalar yapar, bu araştırmaların yaygınlaştırılmasını saglar, savunuculuk faaliyetlerinde kullanılması için gerekli çalışmaları yapar.
Mali ve Idari Işler Departmanı: Vakfın güncel mali durumunu yönetir, vakıf içi idari işleri yürütür. Vakfın Burs ve ilişkili süreçlerini yönetir.
Kaynak Geliştirme ve iletişim Departmanı: Vakıf içerisindeki kaynak politikasının yürütülmesini saglar. Basın ve iletişim çalışmalarını yapar. Bagış ve serbest kaynak geliştirme süreçlerini yürütür.
Projeler Departmanı: Vakıf içerisindeki ulusal ag projelerinin yazım, başvuru, uygulama, destek ve finansal süreçlerini yürütür. Vakıfın Gençlik Merkezleri bu departmana baglı olarak çalışma yapar.
Saha Departmanı: Örgütlenmelerin bir araya gelme, proje geliştirme ve yürütme süreçlerine destek verir. Örgütlenmelerin ihtiyaç ve durum tespitini yapar, bunlara yönelik destek faaliyetleri geliştirir ve yürütür. Vakfın temel eğitimlerinin örgütlenmelerde yürütülmesini saglar.
Küresel ilişkiler Departmanı: Küresel platformlarda vakfın temsili ile ilgilenir. Küresel proje ve faaliyetleri organize eder, finansmanını yürütür.
Yönetim Kurulu; örgütlenmeler ve TOG ofis gibi Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın bir parçası olup daha çok vizyonuna yönelik kararlar alan vakfın yasal temsilcisidir. Toplum Gönülleri Vakfı’nı, vizyonu, misyonu ve ilkeleri dogrultusunda daha ileri götürme yönünde tartışır ve karar alır.
Yönetim Kurulu - Saha buluşmasında Koney Katılımcıları Yönetim Kurulu üyeleri ile tanışıp, önerilerini paylaştılar. Sohbet havasında geçen bu buluşmada vakıf hakkındaki öneriler ve görüşler de dile getirildi.
Saha Yönetim Kurulu BuluşmasI
Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında yaygınlaştırılan egitsel kutu oyunları 23.Gençlik Konseyi’nde katılımcıların karşısındaydı... Kutu oyunlarının hepsi bir kolaylaştırıcı eşliginde oynandı ve bir amaç çerçevesinde eglenerek, düşünerek ve tartışarak ögrenme hedefleri üzerinden kurgulandı.
Kutu Oyunları
Hayat Zor! bir kart oyunu ama bildigimiz kartlardan degil, politika kartlarından bir oyun. Insanların oynamaya başladıkları zaman politika üretip ‘’bu şekilde politikalar uygulanırsa nasıl olur acaba ?‘’ diye tartıştıkları bir oyun. Gündemimiz aslında sosyal haklarla ilgili bu tartışmayı yapabilmek, sosyal haklar ile ilgili muhabbeti bir de oyunla, sosyal haklar ekseninde oynamak. Hayatımızı birebir etkileyen sosyal hakları biraz daha dillendirip biraz daha görünür, düşünülür, konuşulur ve üzerine bir şeyler yapılabilir hale getirmek. Oyun en az 3, en çok 5 kişi ile oynanır.
Hayat Zor!
Rengarenk Toplum Gönüllüleri Vakfın’nın ‘’Demokrasi ve Haklarımız’’ kapsamında geliştirilmiş bir kutu oyunudur. Oyunun geliştirmesi süresinde oyunu oynayacak katılımcıların oyunun içerigi ve kuralları aracılıgıyla demokrasi ve insan hakları ilkelerine ilişkin farkındalık kazanmaları temel hedef olarak belirlendi. Farklı insanların barış içinde birlikte yaşama becerilerini geliştirmenin demokratik yaşam için özel bir önem taşıdıgı noktasından yola çıkıldı ve “kendimiz’’ ve “başkası” kavramları aracılıgıyla eylemlerimizin toplumsal yaşamdaki sonuçlarını vurgulamak amaçlandı. Oyundaki kurallar, oyuncunun kendi hamlesini yaparken, yalnızca kendi konumunu degil, başka oyuncuların durumlarını da dikkate almasını zorunlu kılar. Üstelik oyuncu, başka oyuncuların durumlarını dikkate aldıgı ve onların önünü açan hamleler yaptıgı zaman ödüllendirilir. Oyun “yalnızca kendisini düşünen” kişinin oyunu kazanmasına hiçbir şekilde izin vermez. Oyun 4 oyuncu ile oynanır.
Rengarenk
Barış Zamanı egitsel kutu oyunu, Janssen ortaklıgında uygulanan Beyaz Şapkalar projesi kapsamında geliştirildi. Barış Zamanı Kutu oyununda, oyuncular oyuna karşı dayanışarak oynamalıdır. Aksi halde oyun kazanacaktır. Oyun, savaşın hepimizi etkileyen bir durum oldugu, barışa ulaşmak için hep birlikte mücadele etmek gerektigi ve barış halinin sürekliligi için çaba sarf edilmesi gerekliligi ile ilgili farkındalık yaratmaktadır. 12 yaş ve üzerindeki herkes ile oynanabilmektedir. Barış zamanı kutu oyununu en az 2, en fazla 4 kişi oynayabilmektedir
BarIş ZamanI
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklıgında uygulanan Üreme Saglıgı Akran Egitimleri Projesi (USAEP) 17-25 Yaş arasında gençlerin üreme saglıgı ve cinsel saglık konusunda farkındalıklarını ve bilgilerini artırarak, yeni yaşam becerilerini kazandırmayı ve onları genç dostu saglık hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirerek gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum degişikligi yaratmayı amaçlayan bir projedir. Kendine iyi bak projesi kapsamında HIV&AIDS konusunda gençlerin bilgi ve farkındalıklarını arttırmaya yönelik bir kutu oyundur. Cinsel saglık ve üreme saglıgı haklarını mı merak ediyorsun? HIV/AIDS konusunda önyargıları kırmak, dogru bilinen yanlışlar üzerine konuşma alanı mı istiyorsun? Ayrımcılıktan arınmış bir dünya için cinsel saglık konuşma zamanı. Oyuna katıl ve Kendine iyi Bak. En az 2, en çok 6 kişi ile oynanır.
Kendine iyi bak
AktarIm
http://prezi.com/fnbs5o3mbsdk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Degerlendirme
https://tr.surveymonkey.com/s/23GKdegerlendirme
23. Gençlik Konseyi Dökümanlari
Son Kitapçık, Proje Verileri, Açık Alan Raporları, Ön Kitapçık bu linkte:
http://bit.ly/NgPtxW
(Henüz sadece ön kitapçık var, diger dökümanlarda zamanla yüklenecektir.
Full transcript