Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3.2. Tècniques de relacions públiques

No description
by

Mònica Puntí Brun

on 25 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3.2. Tècniques de relacions públiques

3.2. Tècniques de relacions públiques
Tècniques de les RP internes
Tècniques de les relacions amb els mitjans de comunicació social
Tècniques de les relacions amb la comunitat i tècniques transversals
Procediment d'acollida
L'acollida és la recepció d'un nou membre al si d'una organització, o d'una persona en un acte. La seva finalitat consisteix a establir, des del principi, un clima de confiança els beneficiaris del qual seran les dues parts, l'organització i el nou empleat, becari o col·laborador.
Butlletí intern
També anomenat revista interna és una publicació periòdica editada per una organització que conté notícies i informació dirigides especialment als seus públics interns. Es diferencia de la revista d'empresa en què aquesta es dirigeix també als públics externs.
Projecte d'empresa
És un conjunt de propòsits d'una organització que serveix de marc de referència per orientar els objectius estratègics de futur, d'acord amb la seva cultura corporativa i seguint unes polítiques específiques. No totes les organit-zacions disposent de projecte d'empresa.
Publicity
És la informació que un mitjà de comunicació difon sobre activitats, actes o esdeveniments d'una organització mitjançant notícies que no subscriu l'organització, sinó el mitjà de comunicació, que és qui controla el missatge, i que sol ser el resultat informatiu d'una acció de relacions públiques de l'organització.
Comunicat o nota de premsa
És un text informatiu breu (no més de 60 línies) redactat amb un estil periodístic que una organització envia als mitjans de comunicació perquè sigui publicat o difós com a notícia de manera gratuïta.
Conferència de premsa
És una reunió convocada per una persona o organització per comunicar una informació als periodistes i respondre a les seves preguntes. Encara que majoritàriament no s'encerta en distingir entre la conferència i la roda de premsa, ambdues tècniques es difencien en funció de l'espontaneïtat de la seva convocatòria.
Relacions amb els mitjans al ciberespai
Correu electrònic.
Sala de premsa virtual.
Tècniques de les relacions amb la comunitat
Tècniques transversals
Activitats
Quadernet d'acollida
Vídeo corporatiu
Fullet de presentació de l'organització
Padrinatge
Tauler d'anuncis
És un tauler que sol ubicar-se en un lloc visible en una organització, a fi de fer públiques les informacions que es considerin pertinents o que han de difondre's obligatòriament.
Comunicació telefònica
Missatges de l'alta direcció
Reunions i seminaris
Són tècniques de relacions públiques actives que comporten no només la presència, sinó la participació d'un nombre limitat de persones.
Bústia de suggeriments
O bústia d'idees és una tècnica de relacions públiques que promou la participació dels públics interns d'una organització, en la generació d'idees i suggeriments que puguin servir per millorar els mètodes de treball, els procediments de producció, les condicions laborals i altres aspectes relacionats, directa o indirectament, amb la vida laboral.
Suports electrònics de les RP internes
Intranet
És una xarxa informàtica per a l'ús intern d'una organització, dissenyada i desenvolupada seguint els protocols de comunicació propis d'Internet, però sense estar a ella necessàriament.

Reunions virtuals.
Tauler d'anuncis electrònic.
Bústia virtual de suggeriments.
Videoconferència.
Fòrums de discussió.
Butlletins interns i revistes d'empresa.
Blogs, wikis i podcasts
Blog
És un diari en línia que s'actualitza periòdicament amb textos o articles (entrades), escrits informalment, que solen presentar-se en ordre crono-lògic invers.
Wiki
És una forma de lloc web on s'accepta que els usuaris creïn, editin, esborrin o modifiquin el contingut d'una pàgina web, d'una forma interactiva, fàcil i ràpida. Aquestes facilitats fan d'un wiki una eina efectiva per a l'escriptura col·laborativa.
Podcast
Consisteix a crear arxius de so (generalment en format MP3) i distribuir-los mitjançant un arxiu RSS, o similar, de manera que permeti subscriure's i usar un programa que el descarregui perquè l'usuari l'escolti en el moment que vulgui, generalment en un reproductor portàtil.
Convocatòria de premsa
No s'ha de confondre el comunicat de premsa amb la convocatria de premsa, que és, com el seu nom indica, una convocatòria per mitjà de la qual s'informa els mitjans de comunicació social de la celebració futura d'un esdeveniment perquè hi assisteixin i el cobreixin.
Vídeocomunicat de premsa
És un comunicat en format audiovisual destinat als informatius de les televisions. Es tracta d'una tècnica molt corrent als Estats Units, que està començant a guanyar terreny al nostre país.
Audiocomunicat de premsa
Encara que es pot enviar un comunicat de premsa escrit amb estil radiofònic perquè sigui llegit a l'emissora, una altra tècnica eficaç però poc freqüent al nostra país consisteix a enviar una gravació de la notícia a l'emissora de ràdio.
Altres trobades amb la premsa
Esmorzars, dinars i còctels de premsa.
Viatges de premsa.
Visites de premsa.
Entrevista exclusiva.
Dossier de premsa
És un dossier amb informació escrita, gràfica audiovisual i/o multimèdia que es distribueix als diferents mitjans de comunicació social amb motiu de la celebració d'un esdeveniment o d'una conferència de premsa a fi de facilitar-los la cobertura i l'elaboració de la informació periodística.
Jornada de portes obertes
És una tècniques de relacions públiques per la que una empresa o institució obre durant un o més dies les seves intal·lacions al públic perquè les visiti.
Participació en fira o saló
Una fira és una manifestació comercial periòdica, generalment anual, durant la qual els productors o les empreses poden exposar els seus productes o serveis i promoure la seva venda, presentar les novetats, establir o mentenir contactes comercials, etc.
Mecenatge i Patrocini
La contribució que aporta una empresa al desenvolupament d'un esdeveniment (ja sigui artístic, cultural, esportiu o de qualsevol altra índole) o a l'execució d'un projecte, aliens a l'activitat habitual de la dita empresa es coneix amb els noms de mecenatge i/o patrocini (Piñuel, 1997).
Captació de fons (fundraising)
És el conjunt d'accions dutes a terme sense ànim de lucre per una organització per obtenir donacions per al seu finançament o per a una determinada causa o propòsit.
Visita d'empresa
És una tècnica de relacions públiques a través de la qual diferents públics poden accedir planificadament a les instal·lacions d'una organització per conèixer-la in situ.

Públics concernits: proveïdors, clients, agents comercials, associacions, periodistes i personalitats.
Participació en fira o saló
Un saló és una exposició comercial periòdica, generalment anual o biennal, que permet que les empreses d'un sector especialitzat mostrin els seus productes, especialment les novetats.
Al·locució
Discurs, dissertació o intervenció oral pública a càrrec d'un portaveu de l'organització.
Documents de l'organització
Fullet.
Revista d'empresa.
Memòria anual, Memòria social i Memòria d'activitats.
Llibre corporatiu.
Identificació visual (1)
La identitat visual és el conjunt de signes i elements gràfics i visuals que identifiquen una organització i la diferencien d'altres organitzacions.
El vídeo corporatiu o institucional i altres materials audiovisuals
Identificació visual (2)
Tècniques de transmissió de la identitat visual:
Logotip.
Manual d'identitat visual.
El marc de l'organització:
Marc geogràfic.
Marc arquitectònic.
Informació als visitants.
Identificació visual (3)
L'acollida als públics externs:
Atenció telefònica.
Personal d'acollida.
Actitud dels col·laboradors.
EXEMPLES:
- Manual per l'elaboraci d'un pla d'acollida:
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_37207052_1.pdf
- Manual d'acollida Universitat de Vic:
http://www.uvic.es/manual-dacollida
- Manual d'acollida CREAL:
http://www.creal.cat/acollida/acollida.html
Consisteix a nomenar un padrí oficial per al nouvingut, de nivell jeràrquic equivalent, preferentment provinent d'un altre departament.
Línia oberta als empleats.
Butlletí telefònic.
Teleconferència.
Resoleu l'activitat que us repartirà la professora a classe.
Busqueu per Internet exemples de: projecte d'empresa, comunicat o nota de premsa, convocatòria de premsa, dossier de premsa, sala de premsa virtual, revista d'empresa i memòria anual.
http://www.youtube.com/user/interacciona1
http://www.youtube.com/user/wwwnestletv
Bibliografia
Xifra, Jordi. Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona: Editorial UOC, 2007.

Palencia-Lefler Ors, Manuel. 90 técnicas de relaciones públicas: [manual de comunicación corporativa]. Barcelona: Bresca, cop. 2008
Full transcript