Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków

No description
by

Jarosław Piech

on 8 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków

Migracje wewnętrzne
i zagraniczne Polaków

1. Migracje wewnętrzne Polaków
- duże nasilenie po II wojnie światowej (zmiana granic)

- początkowo kierunek w-m (zatrudnienie, łatwe warunki do życia) w latach 80tych powolna zmiana kierunku m-w (kurczenie się rynku pracy, wzrost kosztów utrzymania) i m-m

- po 2000 r – ujemne saldo migracji wewnętrznych w miastach (do stref podmiejskich)

- średnio 420-440 tyś migrantów/rok

- w migracji uczestniczą przeważnie kobiety i osoby w wieku produkcyjnym

- dodatnie saldo: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie

- ujemne saldo: lubelskie, śląskie, świętokrzyskie

- przyczyny migracji wewnętrznych:
• rynek pracy dostosowany do posiadanych kwalifikacji
• oferta edukacyjna
• zmiana stanu cywilnego
• rynek nieruchomości
• stan środowiska przyrodniczego

2. Historyczne migracje zagraniczne Polaków
3. Współczesne migracje zagraniczne Polaków
Polonia na świecie
> 18 mln osób

• Ameryka 12,5 mln:
USA 10,6 mln,
Brazylia 1,8 mln,
Kanada 900 tyś,
Argentyna 450 tyś,


• Europa 5,8 mln

• Australia 200 tyś
a) XVIII w
– względy polityczne: rozbiory, klęski powstań narodowych, obawa przed represjami i prześladowaniami zaborców

b) 2 poł. XIX w
– 3,5 mln

– względy ekonomiczne: przeludnienie, rozdrobnienie gospodarstw, bezrobocie

- USA, Kanada, Brazylia, Argentyna, Niemcy, Francja

XX w
c) 20lecie międzywojenne – 2 mln
- repatriacja cywili i jeńców wojennych (ZSRR i
Niemcy) i dawnych emigrantów zarobkowych
- Francja, Belgia, Argentyna, Kanada i Palestyna
d) II wojna światowa – 2-5 mln
– przymusowe: emigracja, ewakuacja, ucieczka,
wysiedlenia z terenów przyłączonych do III Rzeszy,
deportacje w głąb ZSRR, wywóz jeńców i robotników do
Niemiec
- Francja, UK
e) lata powojenne – 7-8 mln
– repatriacja z Niemiec, Europy Zachodniej i ZSRR,
wysiedlenia z Ziem Odzyskanych Niemców oraz akcja
łączenia rodzin niemieckich,
- UK, Francja, USA, Kanada, Australia
f) lata 60te – kilkanaście tyś osób
– emigracja Żydów do Izraela i USA
g) lata 80te – stan wojenny oraz względy ekonomiczne
- USA, Niemcy, Austria, Kanada, Włochy, Szwecja, Francja, RPA,
Belgia, Holandia, Australia

- nasilenie ruchów po wstąpieniu do UE 2004 i do strefy Schengen 2007

- ujemne saldo migracji

- emigracja głównie z województw śląskie, małopolskie, dolnośląskie, podkarpackie

- emigranci: z miast (66%), kobiety (51%), średnie wykształcenie (40,4%)
w wieku 24-34 lat (40%)

- początkowo była wahadłowa i okresowa (praca)

- przekształca się w migrację osiedleńczą (co najmniej 12 miesięcy)

- przybywa imigrantów: Ukraina, Białoruś, Rosja, Chiny, Wietnam, Armenia

- reemigracja (90% wszystkich migrantów): Niemcy, USA, Kanada, UK

- przyczyny migracji zewnętrznych:
• łagodzenie kontroli zameldowań
• drenaż mózgów
• obniżanie wymagań emigracyjnych państw
• łagodzenie kontroli przekroczeń na granicach
• różnice w poziomie zarobków, cen i jakości życia
• bezrobocie i niskie zarobki w Polsce
• ubóstwo
• niewystarczający poziom opieki zdrowotnej i edukacji
• niewielkie szanse na rozwój zawodowy
• niezadowolenie z życia osobistego
• otwarcie rynków pracy
• podniesienie standardu życia >70% wyjazdów!
• większe poczucie bezpieczeństwa socjalnego
• większa mobilność społeczeństwa
• poprawa dostępności transportowej
• obniżenie opłat transportowych


- kierunki:
• 85,2% Europa: UK, Niemcy, Irlandia, Holandia, Włochy, Francja, Norwegia, Belgia, Hiszpania, Szwecja, Austria, Dania, Czechy, Finlandia, Portugalia

• 13,3% Ameryka N

• 0,7% Australia i Oceania

• 0,5% Azja

• 0,2% Afryka

• 0,1 % Ameryka S


4. Skutki emigracji:
- poprawa bytu ludności
- możliwość inwestycji zarobionych pieniędzy po powrocie do kraju
- zmniejszenie popytu na pracę i zredukowanie bezrobocia w Polsce
- zachwianie równowagi na lokalnych rynkach pracy wskutek odpływu młodych i wykształconych ludzi
- wzrost doświadczenia zawodowego emigrantów
- zaburzenie normalnego rytmu życia rodziny
- rozbicie małżeństw
- "Eurosieroty"


Chicago (ok. 1,2-1,5 miliona),

Londyn (800 tysięcy-1 milion),

Detroit (850 tysięcy),

Nowy Jork (700 tysięcy),

Paryż (ok. 300 tysięcy),

Toronto (ok. 220 tysięcy),

Kurytyba (100-400 tysięcy) - Brazylia

Santa Catarina (280 tysięcy) - Brazylia

Rio Grande da Sul (300 tysięcy) - Brazylia

Berlin (ok. 150-180 tysięcy)

Grodno (ok. 150-180 tysięcy)
Full transcript