Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Төгөлдөр Ганболд

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Ажлын байрны шинжилгээ ба тодорхойлолт
Ажлын байрны шинжилгээ
Ажлын байрны шинжилгээ /job analysis тухайн орон тоог эсвэл ажлын байрыг ойлгож мэдэхэд шаардагдах баримт, мэдээллийг цуглуулах үйл явц юм. Ажлын байрны шинжилгээг ажиглалт, ярилцлага, асуулгын аргуудаар хийдэг. Ажлын байрны шинжилгээний үндсэн дээр ажлын байрны тодорхойлолтыг гаргана.

Үүсэл хөгжил
Ажлын байрны шинжилгээ хийснээр
Ажлын байрны шинжилгээний арга
• Ажиглалтын арга
• Ярилцлагын арга
• Асуулгын арга
• Холимог арга
• Тэмдэглэл хөтлөх

Ажлын шинжилгээ нь Ф,Тейлорын шинжлэх ухааны удирдах аргаас эхтэй.Орчин үеийн ажлын шинжилгээ эрдэмтэн Ф,Тейлорын хийсэн ажлын судалгаатай үндсэн мөн чанараараа адилхан боловч хандлага шинжилгээ хийх зүйлс шинжилгээ хийх арга зорилго ба ашиглагдах хүрээнээс хамааран ялгаатай байдаг.
• Орон тоог тогтоох
• Тушаал дэвшүүлэх сэлгэлт хөдөлгөөн хийх
• Сургалт зохион байгуулах
• Зэрэглэл тогтоох
• Бүтээмжийг дээшлүүлэх
• Цалин хөлс олгох
• Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх

Ажлын шинжилгээ хийх арга зүй
Тухай мэдээллийг ямар байр суурьнаас цуглуулах вэ гэдгээс хамааран дараах арга зүйгээр хийдэг.
1. Функцын шинжилгээ хийх арга
2. Албан тушаалын асуулгын арга
3. Удирдах ажлын шинжилгээний арга гэж ангилдаг.
Ажлын шинжилгээг хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчимыг баримтлана.
1. Ажлын шинжилгээний зорилго тодорхой байх
2. Ажлын шинжилгээний зорилго, ач холбогдолыг ажилчидад таниулах
3. Ажлын шинжилгээг байнга хэрэгжүүлэх
Ажлын шинжилгээ хийх явцад дараах алдаа гарна
Үл тохирох загвар
Хариу үйлдэл

Ажлын байрны тодорхойлолт
Энэ нь тухайн ажлын байранд хийгдэх ажил үүрэг, шаардагдах мэргэжил, туршлага, ур чадвар, эрх мэдэл, хариуцлага зэргийг тусгасан албан ёсны баримт юм. Ажлын байрны тодорхойлолт нь байгууллагын бүх албан тушаал, мэргэжлээр хийгдсэн байх ёстой.
1. Д.Ёдер:
Ажлын байрны мөн чанар онцлог тухайн албан тушаалтны нэр код ажил үүргийн тоьч агуулга, дэлгэрэнгүй агуулга тавигдах мэргэжлийн шаардлага, ажлын нөхцөл байдалыг багтаасан байдаг.
2. Ж.Десслер:
Ажил үүргийн товч агуулга, харилцаа ба хариуцлага, , эрх мэдэл ба ажил үүргийн стандарт, ажиллах нөхцөл, үэргийг багтаасан байдаг.

Ажлын байрны тодорхойлолтын загвар
Ажлын байрны тодорхойлолтоос гадна ажлын байрны тусгай тодорхойлолт гэж байна. Энэ нь мэргэжлийн шаардлагыг илүү дэлгэрэнгүй бичсэн маягт юм.
Ажлын үнэлгээ
Ажлын үнэлгээ гэдэг нь байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтад байрлаж байгаа ажлуудын ялгаатай болон адил талууд, энгийн ба чухал зүйлүүдийг харьцуулан ажил тус бүрийн үнэ цэнэ, ач холбогдолыг эрэмбэлэн тогтоох үйл явц юм.
1950 онд Женеь хотод болсон Ажлын үнэлгээний Олон Улсын Хурлаас дараах шалгуур үзүүлэлтыг нийтлэг шалгуур үзүүлэлт болгон зарлажээ.

Ажлын байрны тодорхойлолт

Тодорхойлолт:
Ахлах нягтлан бодогч:
Ахлах нягтлан бодогчийн ажлын байрны зорилго:
Нягтлан бодох бүртгэлийн өгөгдөл, мэдээллийг судалж, шинжлэн удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах; тайлан бэлтгэх.

Full transcript