Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internet kritisch bekeken: de betrouwbaarheid van het internet.

No description
by

Ele Holvoet

on 14 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internet kritisch bekeken: de betrouwbaarheid van het internet.

Deze leerling haalt een onvoldoende op een paper. Hij is daarover erg verbaasd, want hij kopieerde alles rechtstreeks van het internet. Dat is een betrouwbare bron toch? Of niet?

Internet is een vrij medium: iedereen kan naar eigen believen pagina's publiceren, iedereen verkondigt wat hij of zij wil op een forum, ...
Het spreekt dan ook voor zich dat de geboden informatie heel divers is. Er is geen hiërarchie en geen enkele instantie selecteert of filtert de informatie voor ze op ons scherm komt.

Vandaar dat we als gebruiker heel waakzaam moeten zijn. Niet elke site is betrouwbaar. Veel sites ogen cool en hip, maar de kwaliteit is soms heel bedroevend. Propaganda en commercie loeren om de hoek.
Het kritisch omgaan met de geboden informatie is dan ook een essentiële vaardigheid, zowel voor leerkrachten als leerlingen.
In deze prezi-presentatie staan we stil bij de risico's en zoeken we naar manieren om op een positieve, kritische manier om te gaan met de informatie op het web.

Deze presentatie bestaat uit drie onderdelen:
1. Internet een vrij medium
2. Handvatten bij internetgebruik
3. Kritisch omgaan met informatie

Er zal je af en toe gevraagd worden een denkoefening te maken. Deze worden aangeduid met dit icoontje:

Hou dus pen en papier bij de hand om de oplossingen te noteren.

Bij de opdrachten worden ook tips gegeven over hoe je de oefening kan oplossen. Die worden aangeduid aan de hand van dit icoontje:

Soms lichten we eveneens een tipje van de sluier wat betreft de oplossing van de oefening. Je kan die herkennen aan dit icoontje:

Veel succes!
Internet kritisch bekeken: de betrouwbaarheid van het internet
Kritisch omgaan met informatie
Handvatten bij internetgebruik
Internet: een vrij medium
Denkopdracht 1:

Wat zijn de verschillen tussen opzoeken op het internet en opzoeken in een handboek?
TIP:
- Voor wie minder vertrouwd is met ICT: lees nog eens aandachtig de "inleiding" die je in de opdrachtenfiche terug vindt.
- Doe zelf eens de test: Klik op een website 3x na elkaar op een willekeurige link.Je loopt het risico om bij een totaal ander thema te belanden. Als je nog verder gaat, kan het gebeuren dat je helemaal ‘verdwaalt’. Dit fenomeen noemt men ‘lost in hyperspace’.
Heb je volgend verschilpunt terug gevonden?

“IT (informatietechnologie) heeft in tegenstelling tot de traditionele informatiebronnen zoals bijvoorbeeld een boek een niet-lineaire structuur (=a-lineaire structuur) Dit betekent dat we de informatie op heel diverse manieren kunnen ontdekken en doorlopen.
De structuur hangt af van de relaties of links (via hypertekst) die tussen de informatieonderdeeltjes gelegd zijn. De wijze waarop we de informatie doorlopen is dus niet op voorhand vastgelegd.”
Het internet is een zeer open en ongestructureerd systeem, dat niet door alle leerlingen zonder moeilijkheden kan worden aangewend.
Denkopdracht 2: •Noteer enkele concrete tips, hoe je als leerkracht je leerlingen kan begeleiden bij zoekopdrachten, om het ‘willekeurig surfen’ zoveel mogelijk te vermijden.
Tip: bekijk ter inspiratie deze 2 filmpjes.

Situatie: 2 Jonge meisjes (12j) beslissen om hun huiswerk over Martin Luther King snel te downloaden. Hun moeder ontdekt dat ze eigenlijk alles gewoon van een racistische site hebben gehaald zonder het zelf te weten...

In de filmpjes zie je 2 mogelijke manieren om hierop te reageren.

(bron: http://www.veiligonline.be)
Reactie 1
Reactie 2
Enkele ideeën om je antwoord te toetsen of aan te vullen…
- Vergelijk je antwoord met de cursustekst H5-1.6.2 Begeleiding bij het formuleren van vragen en zoekopdrachten via internet
- Bezoek de website http://www.clicksafe.be .


Op deze site vind je alle informatie die je zoekt over een veilig en verantwoord internetgebruik. Klik door naar ‘leerkrachten’ – je vindt er uitgewerkt lesmateriaal ‘tips & trics voor een veilig internet’
•Heb jij je ooit laten misleiden door informatie die op het internet te vinden was?
Beschrijf bondig de situatie, hoe je opmerkte dat de informatie niet correct of twijfelachtig was en welke gevolgen dit had voor jezelf.
•Lees aandachtig volgende kwaliteitscriteria die gebruikt worden om een site te beoordelen :
Deze lijst met vragen rond kwaliteitscriteria om een website te beoordelen, kan je ombouwen tot een controlelijst om aan je leerlingen mee te geven wanneer ze informatie op het internet dienen te beoordelen !
Bron: Digitale leermiddelen voor het secundair onderwijs (2005). Lesfiche nr. 11. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Onderwijs.
Zie ook cursus DCP / DCO p. 131 - 133
1. Bedoeling
- Wat is de URL (=Uniform Resource Locator) van de site?
- Geeft de URL aanwijzingen over de kwaliteit van de inhoud?
- Wat is de bedoeling van de site?
Kies uit:
Persuasieve website (om je van iets te overtuigen)
Commerciële website
Informatieve website
Nieuwswebsite
Persoonlijke website
2. Nauwkeurigheid - betrouwbaaarheid
- Beschrijft men feiten of fictieve gegevens?
- Is de tekst komisch, ironisch bedoeld?
- Is een auteur aanwijsbaar?
3. Autoriteit
4. Objectiviteit
5. Actualiteit
6. Reikwijdte en diepgang
7. Vormgeving
- Wie is de auteur?
- Is de auteur beroepshalve met het onderwerp bezig?
- Is de auteur verbonden aan een educatieve instelling?
- Is een biografie van de auteur te raadplegen?
- Is er een verwijzing naar andere werken van de auteur?
- Kun je contact opnemen met de auteur? Op welke manier?
- Is er een link naar "About Us"? Wat leert ons die informatie?
- Verwijzen andere Internet-bronnen naar deze site?
- Beschrijft de auteur feiten of een mening?
- Is de auteur bevooroordeeld op politiek, ideologisch, cultureel, religieus vlak?
- Spreekt de auteur genuanceerd over een onderwerp, of eerder eenzijdig?
- Is de toon van de tekst eerder zakelijk, nuchter of emotioneel?
- Gaat het over feiten of over (bedekte) reclame?
- Is informatie goed gescheiden van reclame?
- Waarvoor wordt reclame gemaakt?
- Kun je de datum achterhalen wanneer de tekst geschreven is?

- Is de informatie up-to-date?

- Is het belangrijk dat de informatie up-to-date is?

- Wordt de pagina regelmatig geupdate?

- Is er een link naar "What's new"?
- Wordt het onderwerp eerder oppervlakkig of uitgebreid uitgewerkt?

- Is de site afgewerkt, of nog "under construction"?

- Wordt de structuur van de site duidelijk gemaakt?

- Kun je de internet-informatie vergelijken met offline bronmateriaal?

- Wordt een bibliografie over het onderwerp aangeboden?

- Als het over links gaat: wat is de kwaliteit ervan?

- Is de pagina méér dan een aanbod van links?
- Is de lay-out verzorgd?
- Is er een overvloed aan fotomateriaal, zodat de pagina langzaam inlaadt?
- Kun je makkelijk navigeren doorheen de site?
- Zijn er tikfouten, taalfouten, grammaticale fouten?
Bron: Digitale leermiddelen voor het secundair onderwijs (2005). Lesfiche nr. 11. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Onderwijs.

Zie ook cursus DCP / DCO p. 131 - 133
http://www.cvovivo.be
Full transcript