Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Entreprenørskabskonference på ARoS 2013

Center for Entreprenørskab og Innovation konference 13. November 2013.
by

Marcus Overgaard

on 11 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Entreprenørskabskonference på ARoS 2013

Center for Entreprenørskab og Innovation byder velkommen med udsigt og indsigt fra toppen af ARoS

Pres play
Deltagerne finder sig til rette til dagens første begivenhed - Center for Entreprenørskab og Innovation byder velkommen
Press Play
Press Play
Der tegnes et billede af tre forskellige grupper af studerende i en pyramide. De studerende i mellemgruppen lærer en entreprenøriel metode og mindset. CEI skaber et læringsrum, hvor denne gruppe studerende kan afprøve, hvad det vil sige at være entreprenøriel.
Praktikerne/Entreprenørerne er:
RASMUS HOEKS / SpotOn Marketing
KRISTIAN EMIL ANDREASEN /Kanda
JONAS VOGNSEN /IT Minds,
TOBIAS ALRØE & JESPER L RASMUSEN/ Appdictive.
Teoretikerne er:
CLAUS THRANE / CEI AU
STEFFEN KORSGAARD / iCARE, AU
SUSSI HØRUP / Erhvervsakademi Dania
ANNE KIRKETERP LINSTAD / VIA University College
Rundvisning på ARoS og efterfølgende frokost med
Black Hot Dog og udsigt
Arbejdsspørgsmål: ”Hvordan muliggør vi, at iværksættere får et bedre afsæt og kommer hurtigere fra idé til koncept (og forretning)?”
Vi ønsker at ændre hele samfundets syn på iværksætteri. Der skal være fokus på at gøre det til allemandseje, til en bredt accepteret karrierevej.

Motivér iværksættere til at komme hurtigere i gang.

Det kan ex. gøres ved at arbejde aktivt med korttidskontrakter og milepæle i studentervæksthusene.

Arbejdsspørgsmål: ”Hvordan kan man (samfund, virksomheder og uddannelsesinstitutioner) åbne op for mere samarbejde på tværs af hinanden?”
Der mangler en uafhængig enhed, der kan bygge bro mellem de forskellige videninstitutioner, policy makers og virksomheder, og som har opbakning til at lede, facilitere og udbyde triple helix-samarbejde. Der blev nævnt en form for viden-mæglere, som kan udgå fra den uafhængige enhed.
Industrien skal levere udfordringer, turde indgå og investere i langsigtede samarbejder med videninstitutioner samt at lade sig facilitere i samarbejderne.

Ideer:
• Flere krav om eksterne samarbejder på uddannelsesinstitutioner
• ECTS for aktiviteter med virksomheder
• Nedbryde den formelle struktur med skemaer og lektioner – tage udgangspunkt i udfordringer (grand challenges) og deres løsning
• Universitetsopgaver der relaterer samfundets udfordringer
• Belønningssystem for forskere og undervisere ændres, f.eks. bonus for samarbejde med virksomheder
• Sælg de studerende som (gratis) ressource i samarbejder
• Hubs som neutrale ’legepladser – der er åbne for flere forskellige uddannelsesinstitutioner
• Fælles katalog af godkendte kurser for flere uddannelser/institutioner

Arbejdsspørgsmål: ”Hvordan skaber vi intraprenørskab igennem samarbejde?”
Vi vil udvikle et intraprenørielt forløb. Det skal være længerevarende, på tværs af uddannelser og i tæt samarbejde med en virksomhed. Det skal give ECTS-point. Det skal forankres i et fysisk sted udenfor uddannelsesinstitutionerne – en form for Studentervæksthus med fokus på intraprenørskab.
Arbejdsspørgsmål: ”Hvordan forbereder man muligheden for at teori og praksis spiller bedre sammen (gerne i konteksten af samfund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder)?”
• Interaktion ml. teori og praksis i et kontinuerligt forløb
• Teori baserer sig på best practice
• Entreprenørskabsundervisning skaber værdi for de studerende: Innovative medarbejdere, employability, personlige kompetencer, iværksætteri, at bruge sin faglighed i praksis
• Institutionsledelsen skal ville det, og der skal være støtte fra den øvrige organisation

Vi foreslår en mediator-uddannelse
.
Det skal være en kandidatuddannelse i mediering mellem teori og praksis. Dette kan også sættes i perspektiv til uddannelse og erhvervsliv og det skel, som eksisterer der.
Arbejdsspørgsmål: ”Hvordan kan/bør det fysiske læringsrum understøtte og fremme den entreprenørielle undervisning?”
Når man laver læringsarenaer og mulighedsrum kan man lave rum, der understøtter følgende: fysiske, virtuelle, eksperimenterende, sansende, reflekterende, meningsskabende, tryghedsrum, motiverende, handlingsorienterede.
Som underviser kan man allerede finde fysiske lokaliteter i bybilledet, som i forvejen er gode til at understøtte specifikke elementer (f.eks. en rulletrappe til at træne pitch – det giver en fornemmelse af tid til at pitche sin idé). Ergo, man skal være kreativ i det eksisterende miljø.

En kort formel:
• Din vej - nyt rum - verden - vejen til mening.
Statements fra workshop 1 ”Det Entreprenørielle Danmark: Funding, struktur, rammer”:
Statements fra workshop 4 – ”10 bud på succesfuld entreprenørskab”:
Statements fra workshop 2 ”Læringsrum der understøtter entreprenørskabsundervisning”:
Statements fra workshop 6 – ”Intraprenørskab gennem alternativ undervisning”:
Kommentar og citater fra Praktikerne
Kommentar og citater fra Teoretikerne
Kommentar og citater fra panel og salen

Statements fra workshop 3 ”Teori vs. Praksis”:
Press Play
Press Play
Press Play
Press Play
Press Play
Press Play
Press Play
Press Play
En spændende og inspirende dag slutter med fernisering og tapas.

Tak for denne gang og på gensyn til Det Entreprenørielle Universitets finalekonference i maj 2014!

Full transcript