Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verpleegtechnische vaardigheden

No description
by

Wietske Meppelink

on 18 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verpleegtechnische vaardigheden

Verpleegtechnische handelingen Op oefensituaties in het praktijklokaal is de Wet BIG niet van toepassing. Kun je aangeven waarom niet? Mag je als verpleegkundige-in-opleiding injecties geven? Verklaar je antwoord. Kan een werkgever je ontslaan als je weigert om een voorbehouden handeling uit te voeren? Ben je bekwaam als je een bijscholing hebt gevolgd over een voorbehouden handeling? Motiveer je antwoord. Bij welke ziektebeelden komen zorgvragers in aanmerking voor sondevoeding? Geef 3 voorbeelden. Voorbehouden handelingen Sondevoeding toedienen Bij welke ziektebeelden komen zorgvragers in aanmerking voor sondevoeding? Geef 3 voorbeelden Welke zorgaspecten moet je bij een zorgvrager met een halfzijdige verlamming afwegen bij het besluiten om medicijnen wel of niet via de sonde te geven? Op welke manier kun jij het sociale element van voeding integreren bij het geven van sondevoeding? Hoe controleer je bij een zorgvrager met een dikke buik of de sonde op de juiste plaats ligt? Wat kan de oorzaak zijn als een zorgvrager tijdens het geven van sondevoeding ineens begint te braken? Wat doe je? En wat is het gevaar van deze situatie? Een zorgvrager die sondevoeding krijgt, heeft diaree. Welke vragen stel je jezelf om te achterhalen wat de oorzaak is van de diaree? Helpen bij de uitscheiding Geef het verschil aan tussen een colostomie en een ileostomie op het gebied van: mobiliteit, huidverzorging en te hanteren dieet Wie zijn er allemaal betrokken bij de zorg rondom een zorgvrager met een stoma? Welke huidverzorgingsproducten kun je gebruiken voor de huid rondom de stoma? Waarom is het operatief bepalen van een stomaplaats zo belangrijk? Noem enkele oorzaken van obstipatie bij een colostoma? Hoe voorkom je dat urine langs de suprapubische katheter lekt? Benoem 2 oorzaken van een urineweginfectie bij een suprapubische katheter? Je ziet 's morgens dat de stroom van de koelkast is uitgevallen. In de koelkast worden medicijnen bewaard. Wat doe je om erachter te komen of de medicijnen nog goed zijn? Medicijnen toedienen Je verpleegt een zorgvrager die de inname van medicatie weigert. Wat doe je in een dergelijke situatie? Een collega geeft je een gevulde injectiespuit. Ze vraagt je deze injectie aan een zorgvrager te geven. Hoe ga je hiermee om? Je hebt voor een zorgvrager 75mg nodig. Je hebt een ampul waarin 2ml oplossing zit. Je leest op het etiket 1 ml = 25mg. Heb je aan één ampul voldoende? Leg uit. Mw de Weert is 94 en krijgt intraveneus lasix toegediend. Op het moment dat je de vloeistof langzaam inspuit, trekt mevrouw wit weg en begint te transpireren. Welke verpleegkundige activiteiten onderneem je? Bij het vervangen van een infuusfles valt het beluchtingsslangetje bij de zorgvrager in bed. Je hebt gezien dat de naald van het beluchtingsslangetje niets heeft geraakt. Wat doe je? Je dient een intraveneuze injectie toe. Je hebt dat nooit geleerd en voelt je niet bekwaam. Je dient wel medicatie toe via het bijspuitpunt van het infuus systeem. Zit er verschil in deze handelingen volgens de Wet BIG? Dhr Jansen heeft twee verschillende medicijnen nodig die per infuus moeten worden toegediend. Kunnen ze in één infuuszak worden toegediend? Wonden verzorgen Is het belangrijk de precieze oorzaak van het ontstaan van de wond te kennen? Verklaar je antwoord. Welke wondbedekker zou jij kiezen voor een flinke schaafwond? Verklaar je antwoord. Hoe komt het dat een chirurgische wond vaak sneller geneest dan een traumatische wond? Kan bij een zorgvrager met een stollingstoornis van het bloed een vertraagde wondgenezing optreden? Leg je antwoord uit. Waarom is pijn een belangrijk observatiepunt bij een wond? Wat is het verschil tussen ambulante en niet ambulante compressietherapie met betrekking tot het materiaal dat je gebruikt? Waarom is een planmatige aanpak van de wondbehandeling bij een ulcus cruris belangrijk? Welke disciplines zijn betrokken bij de behandeling van een zorgvrager met een geamputeerd onderbeen? Hoe kun je de negatieve inwerking van wrijf- en schuifkrachten voorkomen? Waarom is voeding een belangrijk onderdeel van de behandeling van decubitus? Geef in eigen woorden het belang aan van het beschermen van de wondranden bij een primair gesloten lekkende wond? Hoe betrek je de zorgvrager bij de dagelijkse zorg rond een primair gesloten wond? Waarom mogen er in de slang van de drain geen lussen zitten waarin het wondvocht kan blijven staan? Als een zorgvrager pijn aangeeft bij een wond met een drain, waar kan dit dan op duiden? Bij het verwijderen van hechtingen wordt soms gebruik gemaakt van een schaartje in plaats van een mesje. Kun je daar een reden voor bedenken? Wanneer worden er oplosbare hechtingen gebruikt? Ademhaling ondersteunen De logopedist en fysiotherapeut zijn ook betrokken bij de zorg voor een zorgvrager met een tracheostoma. Hoe zie jij als verpleegkundige jou taak met betrekking tot deze hulpverlener? Noem twee prikkels vanuit het lichaam die van invloed zijn op de ademhaling? Wat is hypoxie? Hoe ontstaat hypoxie? De zorgvrager krijgt zuurstof toegediend via een zuurstofkatheter. Hij voelt zich een beetje misselijk en heeft last van een opgeblazen gevoel. Wat is er aan de hand? Hoe los je het op? Een zorgvrager klaagt tijdens zuurstoftoediening over een droge mond. wat kun je hieraan doen? De ophoping van speeksel en sputum in de lagere luchtwegen is niet volledig op te heffen door het uitzuigen. Waarom heeft deze behandeling dan toch een gunstig effect? Een erg benauwde zorgvrager raakt helemaal in paniek als je de uitzuigkatheter wilt inbrengen. Daardoor wordt de ademhaling nog meer ontregeld. Zo erg dat de kans bestaat op bewustzijnsverlies. Wat doe je? Vloeistoffen parenteraal toedienen Hoe vaak moet je een infuussysteem vervangen? Waarom is dat nodig? Hoe vervang je een infuussysteem? Waar let je tijdens het vervangen op? Na twee dagen zie je dat bij mw de Jong dat de inloopsnelheid van haar infuus nog maar langzaam is. Welke mogelijke complicatie zou er opgetreden kunnen zijn? Hoe controleer je dat? Wat zijn vervolgens je verpleegkundige interventies? Je ziet dat bij mw Meurs het infuus subcutaan loopt. Je collega Roel wil de venflon iets terugtrekken waardoor deze weer in de vene zit. Mag Roel dat op deze manier doen? Licht je antwoord toe Heeft de zorgvrager keuzevrijheid in wel of niet accepteren van een bloedtransfusie? welke verpleegkundige interventies zou je bij deze vraag kunnen toepassen? Motiveer je antwoord. Bij het uitvoeren van een bloedtransfusie wordt een zorgvrager steeds opnieuw gecontroleerd. Waarom is dat? Waarom moet dit zo vaak gebeuren? Licht je antwoord toe. Als een zorgvrager een transfusiereactie krijgt, wie is dan bevoegd om de bloedtransfusie te stoppen of door te laten gaan? Motiveer je atnwoord Zorgvragers met blaaskatheters en maagsondes verzorgen Kan een zorgvrager met een suprapubische katheter zelf plassen? Motiveer je antwoord. Beargumenteer waarom intermitterend katheteriseren in de thuissituatie of in een revalidatiecentrum meer voorkomt Als je moet katheteriseren, moet je een keuze maken voor een bepaalde katheter. Welke afwegingen maak je voordat je een keuze maakt? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten als je een zorgvrager moet katheteriseren? Nadat je bij een zorgvrager een sonde hebt ingebracht, informeer je hoe hij de handeling heeft ervaren. Waarom is dat zo belangrijk? Bij het verwijderen van de sonde is er kans op aspiratie, waaraan herken je dit? Als je de huid rondom de opening van de PEG-sonde moet controleren op eventuele ontstekingen, waar let je dan op? De lichaamstemperatuur van een zorgvrager regelen De knie van een zorgvrager is gezwollen. Kun je aan de huid zien of de zwelling het gevolg is van een ontsteking of blessure? Motiveer je antwoord. Je verzwikt je enkel. Een stekende pijn schiet door je enkel heen en je ziet een zwelling opkomen. Welke actie onderneem je en wat gebruik je daarbij. Motiveer je antwoord. Orgaanspoelingen uitvoeren Wat is het belangrijkste verschil tussen de open en gesloten methode van blaasspoelen? Wat is het voordeel van een drielumen katheter? Geef 3 oorzaken waardoor een zorgvrager zich tijdens de blaasspoeling onprettig kan voelen en geef hierbij aan hoe je hem ondersteund. Geen een definitie van het begrip maagspoeling en benoem de indicaties voor deze behandeling. Waarom wordt ijswater gebruikt bij een maagbloeding? Kan bij iedere zorgvrager met een stoma darmspoeling plaatsvinden? Waar let je op bij het inbrengen van een irrigatiekatheter? Heeft een hoogopgaande klysma hetzelfde effect als een orale darmspoeling? Waarom moet je bij oudere zorgvragers extra alert zijn bij een darmspoeling? Waarom krijgt een zorgvrager meestal de dag voor de darmspoeling al een laxeermiddel toegediend? Puncties verrichten Leg in je eigen woorden uit wat je verstaat onder venapunctie Kun je een venapunctie uitsluitend verrichten met een vacuümsysteem? Verklaar je antwoord Verklaar in je eigen woorden waarom bij een pasgeborene bij bloedafnames de voorkeur wordt gegeven aan een hielprik Waarom wordt buiten het ziekenhuis de plaats van de hielprik niet ontsmet?
Full transcript