Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació Projecte Direcció

No description
by

Maria Alba

on 3 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació Projecte Direcció

Projecte de Direcció ESCOLA RAMON FARRERONS
Objectius
Àmbit pedagògic

Àmbit de convivència

Àmbit d'organització i gestió econòmica

Àmbit de relacions institucionals
Diagnosi actualitzada del centre
190-200 alumnes aproximadament
10% provenen de famílies d' origen estranger
15% alumnes amb situació socioeconòmica desafavorida
22% gaudeixen d'ajudes (material escolar / menjador)

Espai físic i entorn
Escola amb dos edificis
Manca d'espai grans
Manteniment de les infraestructures
1. Optimitzar els recursos materials i humans

2. Millorar els resultats proves diagnòstiques

3. Impulsar la innovació pedagògica i metodològica a tots els cicles.

4. Actualitzar el PEC

5. Màxim rendiment alumnes amb nee

6. Potenciar les noves tecnologies
Àmbit pedagògic
Millorar els resultats de l'alumnat
Millorar la convivència i la cohesió social al centre.

1. Pla de convivència
2. Pla d'acollida
Àmbit de Convivència
Àmbit d'organització i gestió econòmica
1. Gestionar els recursos materials del centre d 'una manera més eficient.
2. Actualitzar els documents institucionals del centre.

Àmbit de relacions institucionals
1. Afavorir la col.laboració amb les institucions locals per tal de millorar la cohesió social.
2. Establir una comunicació fluïda amb l'AMPA.
3.Vetllar per la millora de les infraestructures.
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.


Nelson Mandela
-Per què em presento?
-Quins són els fonaments i principis del projecte?
-Diagnòstic del centre - DAFO
-Objectius
-Avaluació i rendiment de comptes
Per què em presento?
Reflexió
Maduresa
Compromís
Il.lusió
PRESENTACIÓ
DAFO
Diagnòstic
Rendiment de comptes
Quin és el potencial que ofereixo ?
Coneixement de la realitat del centre
Coneixement de l'entorn
Capacitat de planificació i organització
Equip cohesionat i motivat
Experiència pedagògica / innovació /ús noves tecnologies

Fonaments i principis
Escola
catalana, inclusiva, plural i diversa
on cal promoure:
la
Convivència
el
Respecte
la
Igualtat d'oportunitats / atenció a la diversitat
l'
Esforç

i... proporcionar les
eines
i instruments per desenvolupar
estratègies
socials, personals i acadèmiques que els facin
competents
en la societat diversa , canviant i exigent .


Indicadors d'avaluació:

-Anàlisi dels resultats proves internes/externes/avaluacions
- Índex d'absentisme/participació/ formació del professorat
-Avaluació concreta de cada objectiu de millora/consecució d'objectius proposats
- Grau de satisfacció dels grups enquestats
(professorat/pas/famílies,...)
- Síntesi de resultats i propostes de
modificació


A qui?
A tota la comunitat educativa
Com?
QUAN?

- Inici i fi curs escolar
- trimestralment/ ...
Full transcript