Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klin podatkowy

No description
by

Natalia Podziemek

on 20 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klin podatkowy

Agenda
Klin podatkowy - jak to rozumieć?
Kształtowanie klina podatkowego w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich
Klin w praktyce
Skutki wzrostu klina podatkowego
Klin a bezrobocie
Bibliografia
Wynagrodzenie netto
i pozostałe koszty pracy w Polsce
Pracownik
Autorzy: Roksana Szczepankiewicz, Agata Pluta, Monika Kittel, Natalia Podziemek
KLIN PODATKOWY
Czym jest
klin podatkowy?
Kształtowanie klina podatkowego w Polsce
i w wybranych krajach europejskich
Wysokość klina podatkowego wpływa na podaż pracy i popyt na pracę oraz wielkość szarej strefy
Jak to wygląda w Polsce?
Pracodawca
Podatek dochodowy
Składka na ubezpieczenie emerytalne
Składka na ubezpieczenie rentowe
Składka na ubezpieczenie chorobowe
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownika
Składka na ubezpieczenie rentowe pracownika
Składka na fundusz pracy
Składka na gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych
Składka ubezpieczenia wypadkowego
Zkładowy fundusz świadczeń socjalnych
maleje podaż pracy i popyt na pracę
Klin
a wysokość wynagrodzenia
Ile naprawdę zarabiamy?
Wynagrodzenie minimalne
a obciążenia
Dziękujemy za uwagę
Bibliografia
Polarczyk K.,
Klin podatkowy a bezrobocie
, Biuro Analiz Sejmowych, 2007
Baza danych OECD, www.oecd.org
www.makroekonomia.uek.krakow.pl
www.rynekpracy.pl
www.nbportal.pl
CAŁKOWITY KOSZT PRACY

kluczowy element
w decyzjach firm dotyczących zatrudnienia
GROM
wzrasta zatrudnienie w szarej strefie
wzrasta bezrobocie
wzrost zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych
niechęć przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy i do oficjalnego zatrudniania pracowników
zmniejszenie bodźców do poszukiwania pracy przez osoby młode lub niskokwalifikowane
Klin podatkowy w Polsce w przypadku pracownika w stanie wolnym otrzymującego średnie wynagrodzenie w latach 2006-2012
Klin podatkowy w Polsce i średnia dla krajów OECD w przypadku pracownika w stanie wolnym otrzymującego średnie wynagrodzenie w latach 2006-2012
KLIN PODATKOWY =
koszt pracy
-
wynagrodzenie netto
Pozapłacowe koszty pracy
podatek dochodowy od osób fizycznych

- opłacany przez zatrudnionego
obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne -
opłacane przez zatrudnionego
i pracodawcę
Skutki wzrostu klina podatkowego
Klin podatkowy w przypadku pracownika w stanie wolnym otrzymującego średnie wynagrodzenie w niektórych krajach Europy będących członkami OECD w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie OECD.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie OECD.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie OECD.
Jak to wygląda
w Europie?
Klin w praktyce
Klin podatkowy
=
pozapłacowe koszty pracy
Wpływ klina na wielkość bezrobocia
Im większy klin podatkowy,
tym większe bezrobocie

PRAWDA CZY MIT?
Zależność wielkości stopy bezrobocia od wyskości klina podatkowego istnieje, ale
na rynek pracy wpływa też wiele innych czynników
, stąd w niektórych sytuacjach
spadkowi klina może towarzyszyć nawet wzrost bezrobocia
.
Pozostałe czynniki wpływające na wielkość bezrobocia:
bariery biurokratyczne rozwoju przedsiębiorstw,
niska mobilność zawodowa pracowników,
niska mobilność przestrzenna pracowników,
słaba infrastruktura wsparcia rodziny,
niska elestyczność warunków pracy.
wysoka stopa fiskalizacji
Źródło: Opracowanie własne
Źródło: Opracowanie własne
Źródło: Opracowanie własne
Stopa fiskalizacji to suma wszystkich podatków w relacji do PKB.
Full transcript