Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HÜCRESEL SOLUNUM

No description
by

ertertert ertertgg

on 18 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HÜCRESEL SOLUNUM

BİTKİ BİYOLOJİSİ
ERTUĞRUL ŞEN
11/A 1605

BİTKİSEL DOKULAR
Meristem Doku

Temel Doku
Parankima
Kollenkima
Sklerenkima
İletim Doku
Odun Borusu
Soymuk Borusu
Örtü Doku
Epidermis
Peridermis
Salgı Doku
MERİSTEM DOKU DİĞER DOKULAR ARASINDA BÖLÜNEBİLEN TEK BİTKİSEL DOKUDUR.
MERİSTEM DOKU
Büyüme bölgelerinde bulunan sürekli bölünerek (mitoz) ve farklılaşarak çeşitli doku ve organları oluşturur,böylece bitki büyür ve gelişir.
Hücreleri bol stoplazmalı, ince çeperli, çekirdekleri büyük, kofullu yada az kofullu ve hücreler arası boşluğu olmayan yapılardır.

Bulunduğu Yere Göre

Uç Meristem

Bitkinin kök ucu, dal ucu ve gövde uçlarında bulunan uç meristem (apikal meristem) bitkinin uzamasını sağlar.
Yanal Meristem
Kök ve gövdede bulunan yanal meristem ( lateral meristem) enine büyümeyi ve kalınlaşmayı sağlar.
Kökenlerine Göre
Primer Meristem
Embiriyonik dönemden itibaren kök ve gövde ucunda bölünmeyi sağlar ve tüm bitkilerde bulunur. Kökte Kaliptra ile korunur. Gövdede ise genç yaprak veya tomurcuklar ile korunur.
Sekonder Meristem
Sekonder Meristem parankima hücrelerinin sonradan bölünme yeteneği kazanması sonucu ile oluşur. Kambiyum ve Mantar Kambiyumu buna örnektir;
KAMBİYUM
Otsu ve odunsu bitkilerin kök ve gövdelerinde enine büyümeyi, iletim demetlerinin oluşumunu ve yaş halkalarını oluşturur.
Mantar Kambiyumu
Odunsu bitkilerde mantar tabaka içindeki ağacın kökünü ve gövdesini korur. Bitki kalınlaştıkça mantar tabakanın en dışındaki hücreler gerilime dayanamaz ve parçalanır. Mantar kambiyumu bu dokuyu aktif bi şekilde mitoz ile bölünerek devamlı yeniler.
TEMEL DOKU
PARANKİMA
Bitkinin her orgnında bulunur, temel yapısını oluşturur. Bitkinin çevre koşullarını adaptasyonunu sağlamak için her türlü değişime uğrayan dokudur. Hayvandaki karşılığı bağ dokudur. Hücreleri genellikle canlıdır ( ağaç kabukları hariç).
Hücreleri genellikle ince çeperli, bol stoplazmalı ve büyük çekirdeklidir.
Parankima 4'e ayrılır ;
Özümleme Parankiması (Asimilasyon)
Solunum terleme ve fotosentez yapar. Fotosentezin en fazla gerçekleştiği palizat, en az gerçekleştiği sünger parankimasıdır.
Depo Parankiması
Su ve besin depo eder. Kaktüste su, ayçiçeğinde yağ, patateste nişasta, baklagillerde protein depolar.
İletim Parankiması
Odun borusu ve soymuk borusu ile diğer dokular arasında madde alışverişini sağlar.
Havalandırma Parankiması
Hücre arası boşlukları olan gaz alışverişi yapan parankimadır.

KOLLENKİMA
Bitkinin genç gövdelerinde, yapağın orta damarında, çiçek ve yaprak saplarında bulunur. Eğilme bükülme çarpmaya karşı desteklilik sağlar. Çeperi kalınlaşmış hücrelerden oluşur.
SKLERENKİMA
Başlangıçta canlı sonradan ölüdür. Çeperleri selüloz lignin ile kalınlaşmıştır. Asıl görevi bitkiye desteklik sağlamak ve korumaktır.
İLETİM DOKU
Çiçekli bitkilerde topraktan alınan su, suda çözünmüş inorganik maddeler ve bitkilerde üretilen organik besinler gelişmiş damarlar yoluyla yaprak ile kök arasında taşınır.
Odun Borusu (ksilem)
ölü
ara çeperleri erimiş
solunum protein sentezi yapamaz
ince kanallara trakeid denir
kalın kanallara trake denir
kökten alınan su ve mineralleri
tek yönlü hızlı bi şekilde gövde
ve yapraklara taşır
SOYMUK BORUSU (floem)
canlı
ara çeperleri erimemiş
solunum protein sentezi yapar
ölü olan kalburlu boru ve plank ile canlı arkada hücreleri bulundurur.
yaprakta fotosentez sonucu üretilen glikoz, vitamin, yağ asidi gibi organik maddeleri köke ve kökte oluşturulan amino asitleri ise gövde ve yapraklara çift yönlü ve yavaş bir şekilde taşır
sadece organik maddeleri taşır
sadece inorganik maddeleri taşır
ÖRTÜ DOKU
Bitkiyi dış ortamdan ayıran ve koruyan epidermis ve peridermis örtü dokuyu oluşturur.
EPİDERMİS
Tek sıralı hücrelerden oluşur. Bitkinin tüm yüzeyini kaplayan en dış tabakadır. Hücreleri büyük kofullu, az stoplazmalı ve kloroplastsızdır. Epidermis fotosentez yapamaz. Solunum, protein ve nişasta sentezi yapabilir. Dışa bakan yüzeyinde kutin denen mumsu denen tabaka oluşur. Kutinin birikmesiyle kutikula meydana gelir. Kutikula su kaybını ve terlemeyi azaltır.
STOMA
Bitkinin yeşil olan yaprak ve otsu gövdede bulunur. Terleme ve gaz alışverişini düzenler. Fotosentez yapabilir. Nişasta depolayabilir. Açıp kapanarak CO₂ alır, O2 ve su buharı verir.
HİDATO (su savakları)
Yaprak ucu ve kenarlarında bulunur. Ksilem ile bağlantılıdır. Açılıp kapanmazlar. Fazla suyu ve mineralleri sıvı şekilde gutasyon damlama yaparak dışarı atar (çimen çilek).
TÜYLER
Epidermis hücrelerinin sitoplazmik uzantıları şeklinde oluşan tüyler bitkiye çok değişik yararlar sağlar.
savunma tüyleri
salgı tüyleri
emici tüyler
DİKENLER (emergens)
Bitkiyi hayvanlardan koruyan yapılardır. Dikenlerin yapısında epidermis, parankima ve iletim elemanları bulunur.
PERİDERMİS
Çok yıllık bitkilerde kök ve gövdedeki kalınlaşma sebebiyle epiderms parçalanır bitkiyi koruyamaz. Epidermisin yerine peridermis alır. Peridermis hücrelerinde biriken süberin bitkinin su kaybını önler ve korur. Peridermis üstündeki küçük açıklıklara lentisel ( kovucuk) denir. Lentisel içerdeki canlı hürelerle dış ortam arasında gaz alışverişini sağlar.
Full transcript