Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Velkommen til generalforsamling i IBIS

No description
by

Peter Kellermann Brandorff

on 7 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Velkommen til generalforsamling i IBIS

Velkommen til generalforsamling i IBIS
7. september 2013

Dagsorden - IBIS' generalforsamling
13.00-13.15 Velkomst og åbning, valg af dirigenter samt godkendelse af dagsorden og forretningsorden. Kort fremvisning af de opstillede til styrelsesvalget.

13.15-14.30 Oplæg ved Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker ved DIIS.

14.30-14.50 Pause

14.50-16.05 Præsentation, diskussion og godkendelse af mundtlig og skriftlig beretning. Diskussion og godkendelse af arejdsprogram.

16.05-16.20 Præsentation af kandidater til styrelsesvalget

16.20-16.50 Valg til styrelsen

16.50-17-30 Godkendelse af regnskab 2012, revideret budget 2013 og budget 2014 og fastsættelse af kontingent

17.30-17.45 Indkomne forslag og ulandspolitisk udtalelse - debat og afstemning.

17.45 Resultat af styrelsevalget, eventuelt og afslutning.
Forretningsorden

Forslag til Forretningsorden for IBIS’ generalforsamling 2013

1. Generalforsamlingen vælger én-to dirigenter, som selv fordeler deres arbejdsopgaver.

2. Sekretariatet udarbejder et opsummerende referat fra generalforsamlingen.

3. Der vælges et stemmeudvalg på fire-seks personer.

4. Alle medlemmer og støttemedlemmer (bidragsydere) kan anmode om ordet. Dirigenterne kan forlange, at dette skal ske skriftligt.

5. Dirigenterne kan, hvis det vurderes nødvendigt, stille forslag om afslutning af en debat eller om begrænsning af taletiden.

6. Alle medlemmer kan bede om ordet til forretningsordenen. Den, der beder herom, skal straks have ordet før de øvrige indtegnede talere.

7. Afstemninger foregår ved håndsoprækning af det udleverede stemmekort. Hvis dirigenterne skønner, at der er tvivl om afstemningsresultatet, optælles stemmerne af stemmeudvalget.

8. Valg til Styrelsen foregår skriftligt og hemmeligt. Stemmeudvalget forestår optællingen af stemmesedlerne.

9. Hvis der til samme spørgsmål foreligger mere end ét forslag, stiller dirigenterne det mest vidtgående til afstemning først.

10. Sidste frist for opstilling af kandidater til Styrelsen er kl. 14.45. Sidste frist for opstilling til parlamentarisk revisor er kl. 14.45.

11. Sidste frist for andre indkomne forslag skal foreligge skriftligt hos dirigenterne senest kl. 14.00.

12. Dirigenterne kan vælge at nedsætte en eller flere redaktionsgrupper, som sammen med forslagsstiller(e), får mulighed for at bearbejde og eventuelt samordne forslag, så gene-ralforsamlingen lettere kan tage stilling.

Opstillede til Styrelsen
Niels Martiny
Jonas Würtz Yde
Hans Ole Nilsson
Anders Reimers Larsen
Katrine Nørtoft Magelund
Marianne Vestergaard
John Hansen (genopstiller)
Annelise Grindsted (genopstiller)
Christine Rasmussen (genopstiller)
Mette Müller (genopstiller)
Nikolai Lang (genopstiller)
Indkomne forslag mm.
Kandidater til revisorposterne
Statsautoriseret revisor: Deloitte
Parlamentarisk revisor: Steffen Rasmussen
IBIS' vedtægter
Lars Engberg-Petersen
Ulighed - en global udfordring
§6
Så er der fest...
IBIS - Vesterbrogade 2B
Resultat af styrelsesvalget
Regnskab 2012 mm.
Kontingentsatser
Individuelle medlemmer:
Første år: 50 kr. - derefter: 300 kr.
Studerende, pensionister og ledige: 100 kr.
Forkvindens beretning
Pause
Præsentation af arbejdsprogram
Danmarksstrategi
Politik og kampagne
Verden omkring os
Programarbejdet
Økonomi og ADM
Full transcript