Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAKRONG KASANAYAN: PAGSULAT

No description
by

Riz Malibiran

on 12 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAKRONG KASANAYAN: PAGSULAT

Notes
Ideas
Ideas
Ideas
MAKRONG KASANAYAN: PAGSULAT
A. Kahulugan at Kalikasan
Pisikal- Ginagamit dito ang kamay sa pagsulat sa papel, o sa pag pindot ng mga keys ng tayprayter o ng keyboard ng kompyuter.

Ginagamit din ang MATA- upang imonitor ang anyo ng writing output kahit pa ito'y Handwritten lamang o rehistro sa monitor ng kompyuter o print-output na.


B. Proseso ng Pagsulat
Talata
Ang talata ay isang pangungusap o grupo ng mga pangungusap na inorganisa upang makadebelop ng isang ideya hinggil sa isang paksa bilang bahagi ng isang komposisyon o upang magsilbing pinakakomposisyon mismo. Ang talatang binubuo ng isang pangungusap ay maaaring kahit na anong uri ng pangungusap.
Conclusion
Pisikal at Mental na Aktibiti
Mental- Ito ay isang ehersisyo ng pagsasatitik ng mga ideya ayon sa isang tiyak na metodo ng debelopment at patern ng organisasyon at sa isang istilo ng gramar na naaayon sa mga tuntunin ng wikang ginamit.
Prewriting
Lahat ng pagpaplanong aktibiti, pangangalap ng impormasyon, pag-iisip ng mga ideya, pagtukoy ng istrtehiya ng pagsulat at pag-oorganisa.


Revising
ang Rebisyon ay proseso ng pagbasang muli sa burador nang makailang ulit para sa layuning pagpapabuti at paghuhubog ng dokumento. Maaring sinusuri ng isang manunulat dito ang istraktura ng mga pangungusap at lohika ng presentasyon. Maaaring ang isang manunulat ay nagbabawas o nagdaragdag dito ng ideya. Maaari ring may pinapalitan siyang pahayag na palagay niya'y kailangan para sa pag bubuti ng dokumento.

Ang Unang Burador
Sa pagsulat ng burador , Iminumungkahing sundin mo ang iyong balangkas ng bawat seksyon. Palawigin mo ang iyong mga parirala sa pangungusap. Sa pagsulat. Kung gayon, mas mabilis mong maisasalin sa papel ang mga salita ay mas mabuti. Dahil nais mong makasulat nang mabilis sa yugtong ito, huwag mo munang alalahanin ang pagpili ng mga salita, istraktura ng pangungusap, ispeling at pagbabantas. Pagtuunan na lamang ito ng pansin matapos maisulat ang buong unang burador.
Editing
Ang pag wawasto ng mga posibleng pagkakamali sa pagpili ng mga salita, ispeling, gramar, gamit at pagbabantas ay nakapaloob sa yugtong ito- ang editing, ang pinakahuling yugto sa proseso ng pagsulat bago maiprodyus ang pinal na dokumento.
C. Pagtatalata
3 Katangian upang maging Epektibo ang isang Talataan.
Kaisahan
ay nangangahulugang pagkakaroon ng isang ideya sa loob ng talata.
Empasis
tumutukoy sa pagbibigay ng angkop at sapat na diin sa bahagi ng komposisyong nangangailangan niyon.
Kohirens
tumutukoy sa pagkakaugnay-ugnay ng mga bahagi sa loob ng isang talataan. Sa lebel ng pangungusap, tumutukoy ito sa pagkakasundo ng paksa at panaguri; sa lebel ng talata, tumutukoy ito sa kohisibnes ng daloy ng mga pangungusap sa talataan.
Upang makamit ito:
a) tukuyin ang ideyang nais mong idebelop;
b) ipahayag ang ideyang ito sa isang pamaksang pangungusap na maaari pang idebelop ayon sa iyong layunin; at
c) suportahan ang pamaksang pangungusap ng mga pangungusap na makadedebelop sa ideya.

Upang makamit ito:
a) tukuyin ang ideyang nais mong idebelop;
b) ipahayag ang ideyang ito sa isang pamaksang pangungusap na maaari pang idebelop ayon sa iyong layunin; at
c) suportahan ang pamaksang pangungusap ng mga pangungusap na makadedebelop sa ideya.

Upang makamit ito:
A) pagtuloy ng mga ideya o bahagi ng talataang dapat bigyan ng diin;
b) epektibong pagpii ng metodo ng pagbibigay-diin (Sa pamamagitan ng posisyon o proporsiyon);
c) Epektibong paggamit sa napiling metodo ng pagbibigay-diin.
Full transcript