Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Finansal Planlama ve Kontrol

No description
by

on 7 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Finansal Planlama ve Kontrol

Teşekkürler
Finansal Planlama Nedir?
Finansal planlama
, işletmelerin faaliyeti sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş ve çıkışlarının önceden bir programa bağlanmasıdır.


Nakit giriş ve çıkışlarının hem tutar hem de zaman açısından uyumlaştırılmasıdır.

Planlama ve Bütçeleme Ilkeleri
1. Bütünlük ilkesi
2. Birlik ilkesi
3. Merkezcilik ilkesi
4. Şeffaflık ilkesi
5. Kesinlik ilkesi
6. Uzmanlaşma ilkesi
7. Dönemsellik ilkesi
8. Maddi Önem ve Ekonomiklik ilkesi
Finansal Planlama ARAÇLARI
Uzun vadeli finansal planlamalarda
proforma bilanço

ve
gelir tablosu
kullanılır.

Kısa vadeli finansal planlamalarda,
nakit bütçesi
kullanılır.

Ayrıca hammadde bütçeleri, reklam bütçesi, satış bütçesi, personel bütçesi gibi finansal raporlardan da söz edilebilir.
Finansal Planlama SÜRECI
Finansal KONTROL
Yönetimin geleceğe ilişkin hedeflerini ifade eden bütçeler ve proforma finansal tabloları hedef almaktadır.

Hedeflerle, gerçekleşen performanslar karşılaştırılarak sapmalar belirlenir ve bu sapmanın nedenleri araştırılır.

Planlanmış politikaların uygulanmasını güvence altına alır.

Piyasa koşullarında bir değişiklik varsa bu değişikliklere göre hızla düzeltmelere olanak sağlar.

Finansal Planlama ve Kontrol
Kutan Fidanilarslan
Proforma Bilanço
Proforma bilanço, gelecekte belirli bir tarihte işletmenin olası varlık, borç ve özsermaye durumunu tahmini olarak gösteren tablodur.

Proforma bilanço, işletme amaçları doğrultusunda alınan kararların, yapılan planların, işletmenin aktif ve pasif yapısını nasıl etkileyeceğini tahmin etmeye yarayan finansal tablodur.

Proforma Bilanço Hazırlama Aşamaları;

1. Satışlara bağlı olarak değişen her bilanço kalemine yapılacak yatırım tutarı belirlenir.
2. Kendiliğinden oluşacak fon kaynakları belirlenir.
3. Özsermaye tutarı belirlenir.
4. Aktif ve pasif tutarlar dengelenir.


Finansal Planlamayı Etkileyen Faktörler
Işletmenin uzun dönemli amaç ve hedefleri
Işletmenin mevcut finansal yapısı
Üretilen mamullerin özellikleri
Üretilen ürünlerin pazarlanabilirliği
Işletmenin pazarlık gücü vb. içsel unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Finansal Planlamanın Yararları
Amaçlar ve geleceğe yönelik hedefler, kantitatif hale dönüştürülür.

Faaliyetlerin değerlenmesinde, kontrolünde kullanılacak standartların belirlenmesini sağlar.

Ekonomik hayatta karşılaşılabilecek problemlerin önceden görülmesini mümkün kılar.

Işletmede çeşitli bölümler arasında koordinasyon sağlanmasına yardımcı olur.

Işletme amaç ve stratejilerinin anlaşılmasında ve faaliyetlerin yürütülmesinde yol gösterici olur.

Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar

Du Pont Kontrol Sistemi
ABD’de Du Pont firması tarafından geliştirilen bir finansal denetim aracıdır.

Kar marjı ve aktif devir hızının bir araya getirilmesiyle, varlıkların karlılığı ölçülmektedir.

Işletmenin bütünü için kullanılabileceği gibi, departmanlar bazında da kullanılabilir.

Bölümlerin karlılığına göre, bölümler arasında fonların tahsis edilmesinde de kullanılabilir.Finansal Planlama SÜRECI
Finansal Planlama SÜRECI
Finansal Planlama Türleri
1.
Normal ( Olagan) Finansal Planlama
: Işletmelerin olağan faaliyetlerini sürdürebilmek için yaptıkları finansal planlardır.

Nakit bütçesi ve proforma tablolar normal finansal tablolardır. Işletme faaliyetleri süresince sık sık hazırlanan planlardır.

2. Olaganüstü Finansal Planlama:
Işletme yaşamı süresince bir ya da birkaç kez hazırlanan finansal planlardır.

Yatırım planları ve fizibilite etüdleri, kısaca sermaye bütçeleri bu sınıfta yer alan finansal planlardır.

Finansal Planlamanın AMACI ve TEMEL IŞLEVI
Yönetim öncelikle, geleceğe yönelik eylem planlarını belirler. Söz konusu planlar yazılı finansal bütçelere dönüştürülür.

Finansal Bütçelerin geliştirilmesinde 2 temel yaklaşım vardır.

1. Yaklaşım; Firmanın tepe yönetiminden aşağı kademelere doğru bilgi akışıdır ( top-down).

2. Yaklaşım; Firmanın alt düzeylerinde tepe yönetimine doğru olan yaklaşımdır ( bottom- up).
Finansal planlamanın en başta gelen amacı, işletme için optimal likitide durumunun sağlanmasıdır. Başka bir ifadeyle işletmenin yükümlülüklerini ve ödevlerini yerine getirebilmesi için sürekli olarak elinin altında likit varlıklar bulundurması, yani likitide durumunu koruması gerekmektedir.

Klasik görünüşe göre ise planlamada amaç,
kar maksimizasyonudur
.

Finansal planlama bu hedeflere en rasyonel yoldan ulaşmayı amaçlamaktadır.
Finansal planlama yapılırken temel işletme verileri yanında, aşağıdaki unsurlar da gözönünde bulundurulur.

Genel ekonomik durum
Işkolundaki rekabet
Vergi uygulamaları
Kredi kaynakları
Bireysel ve kurumsal yatırımcı davranışları
Talepteki olası değişmeler
Satıcıların durumu


Proforma Bilanço Hazırlama Yöntemleri

1-Yüzde Yöntemi
Günlük Satış Yöntemi
Satış Yüzdesi Yöntemi
2-Rasyo Yöntemi
3-Regresyon Yöntemi


Proforma Gelir Tablosu
Proforma gelir tablosu; işletmenin tahmin edilen hesap döneminde elde edeceği gelirler ile yapması beklenen giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve söz konusu dönem faaliyetlerinin sonucunu kar ya da zarar olarak özetleyen tablodur.
Proforma gelir tablosu; işletmenin gelecek döneme ilişkin gelir ve giderlerinin tahmin edilmesinde kullanılmaktadır.

Proforma Gelir Tablosunun Düzenlenmesi;
Ilk önce, satış tahmini yapılır.
Satış tahminlerinden yararlanarak, üretilen malın maliyeti tahmin edilir. Genellikle, geçmiş yıllara ait satılan malın maliyetinin satışlara oranı ile satılan malın maliyeti tahmin edilir.
Satışlarla ilgili giderler ve yönetim giderleri tahmin edilir.
Gelir ve giderler arasındaki fark, o dönemin kar/zararını oluşturur.

Nakit Bütçesi
Nakit bütçeleri, işletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılmasını sağlayan kısa vadeli planlardır.

Nakit bütçeleri, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanabilir.

Nakit Bütçesi Düzenleme Nedenleri;
Işletmelerin nakit ihtiyaçlarını zamanında belirlemek
Nakit fazlalıklarını önceden belirlemek ve kısa süreli yatırımlara yönlendirmek (repo, hazine bonosu, hisse senedi ve tahvil alımı vb.)
Elde yeterli nakit bulundurarak, nakit iskontolarından faydalanmak
Borçların, tahvillerin vadesinde, herhangi bir gecikme olmaksızın ödenmesinin sağlanmak
Hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalardan korunarak, üretimde istikrarı sağlanmak

Nakit Bütçesi Düzenleme Aşamaları
1. Bütçenin kapsayacağı süre belirlenir.
2. Nakit girişleri tahmin edilir.
3. Nakit çıkışları tahmin edilir.
4. Net nakit akışı sağlanır ve nakit dengesi kurulur.
Du Pont Kontrol Sistemi
ABD’de Du Pont firması tarafından geliştirilen bir finansal denetim aracıdır.

Kar marjı ve aktif devir hızının bir araya getirilmesiyle, varlıkların karlılığı ölçülmektedir.

Işletmenin bütünü için kullanılabileceği gibi, departmanlar bazında da kullanılabilir.

Bölümlerin karlılığına göre, bölümler arasında fonların tahsis edilmesinde de kullanılabilir.Du Pont Kontrol Sistemi
Du Pont Kontrol Sistemi
Çözüm;
2012 yılı için:
ÖKK(2012)= Net Kar / Satışlar ) x (Satışlar / Ort. Top. Varlıklar) x (Ort. Top. Varlıklar / Ort. Öz Kaynaklar)
= (91.392/3.998.400)*(3.998.400/1.451.486)*(1.451.486/1.046.158)= 0,0873

ÖKK(2011)= 0,1626

ÖKK(2010)= 0,2858

Bunun anlamı: Firma öz sermaye karlılık oranını daha fazla arttırabilmek için net karını arttıracak giderlerini (yönetim ve pazarlama, faiz v.b) azaltmalı, satışlarını arttırmalı, aktiflerini etkin kullanmalıdır. Bu üç faktör üzerinde etkili politikalar gerçekleştirilmesi halinde firma amacına ulaşacaktır; aksi halde öz sermaye karlılığını arttıramaz veya istenildiği yönde arttıramaz. Firma acil tedbirler almalıdır oran giderek azalmıştır.

Du Pont Kontrol Sistemi
1. Toplam Varlıkların Karlılığı = ( Net Kar / Satışlar ) x (Satışlar / Ort. Top. Varlıklar)

2. Öz Kaynak Karlılığı = ( Net Kar / Satışlar ) x (Satışlar / Ort. Top. Varlıklar) x (Ort. Top. Varlıklar / Ort. Öz Kaynaklar)

ÖRNEK

2012 YILI

Net Kar: 91, 392
Satışlar: 3.998.400
Ortalama Toplam Varlıklar: 1.451.486
Ortalama Öz Kaynaklar: 1.046.158

Full transcript