Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

animasyon ve simülasyon

No description
by

emine mercan

on 11 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of animasyon ve simülasyon

Animasyon ve Simülasyon
Animasyon nedir
Animasyonlar teknik olarak ikiye ayrılır:
Biri nesne animasyonudur ki herhangi bir nesnenin kayma, yer değiştirme gibi işlemleridir.

Diğeri ise kare animasyonudur ve daha çok nesneleri arka arkaya karelere yerleştirerek filmlerde oynatma olarak tanımlanır.
Animasyon, canlandırma anlamına gelmektedir. Resim ve karikatürler gibi hareketsiz değildirler. Animasyonlarda ne sürekli hareketlilik ne de hareketsizlik söz konusudur. Resim ve grafiklerin bilgisayar ortamında hareketli olarak gösterimi olarak düşünülebilir.
Grafiksel sunum yöntemlerinden birisi animasyonlardır. Animasyonlar çizilmiş resimlerin hareketlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Animasyonlar üç temel parçadan oluşmaktadır. Bunlar resim, hareket ve benzetimdir. Yani, animasyon resimsel bir temsilin yapay olarak hareketlendirildiği bir türdür. Videoda gerçek nesnelerin hareketi söz konusudur. Fotoğraf ise durgun bir resimdir.
Başka bir tanımla animasyon; grafiklerin belirli bir senaryo doğrultusunda canlandırılmasıdır. Hareket her zaman insanları ilgisini çekmiştir ve onları eğlendirmiştir ama animasyon basit bir eğlendirme işleminden ibaret değildir. İçinde mesajlar taşıyabilir, tasarımı ilginç kılar ve özgün bir nitelik kazandırabilir. Animasyonun tüm bu görevleri yerine getirebilmesi kullanıldığı yere, miktarına ve en önemlisi kalitesine bağlıdır.
Bilgisayar animasyonları, ekranda belirli bir görüntü ve resimden oluşan bir çalışmanın gösterilmesi ve bunun çoğu zaman ses ile de desteklenmesidir. Öğretici bilgisayar animasyonları, öğrencilerin konuyu daha iyi ve kolay kavramalarını sağlamak için hazırlanmış olan hareketli, görsel resimleri üzerine inşa edilmelidir. Tabi animasyonlar ses ile desteklendiğinde daha fazla dikkat çekici ve daha kolay anlaşılır bir hal almaktadır.
İçerik:
Web’ de kullanılan bir animasyon içeriği anlaşılır olmalı ve görselleştirilecek konuyu tam olarak yansıtmalıdır. Bilgi aktarımı planlı bir şekilde basitten karmaşığa doğru yapılandırılmalıdır .
Animasyonun temel ögeleri
Hareket :
Animasyonun temel yapısını hareket oluşturur. Hareket mantıksal olarak düzenlenmeli, anlatım dili açık ve anlaşılır olmalıdır. Hareket düzenlemelerinde yanıltıcı bir gerçekliğe yol açılmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin bir topun sıçrama animasyonunda onun gerçekte var olan tüm hareketleri yansıtılmalıdır.
Renk :
Renk, hazırlanacak animasyonlarda eğitsel özellikleri vurgulamak için kullanılan önemli araçlardan biridir. Gerek arka plan ve gerekse hareketi oluşturan her objenin rengi, hareket algılamasını engellememelidir. Bir animasyon sahnesinde çok fazla renk kullanılmamalıdır. Çünkü çok fazla renk kullanımı izleyicinin odak noktasını farklı yönlere çekebilmekte ve eğitsel konuların sunumunda olumsuz bir algılamaya neden olabilmektedir. En fazla dört renk kullanılmalı, renk kullanımında renk uyumlarına dikkat edilmelidir.
Yazı Tipi :
Stilleri, rengi ve boyutu açısından, yazı tiplerinin okunabilir ve hareket algılamasını kolaylaştırır nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.
Ses:
Animasyonda ses, eğitsel unsurların sunumunda öğrenmeyi canlı tutar ve gerekli ipuçlarını algılamaya yardımcı olabilir. Sesler abartılı olmamalı, doğal sesler tercih edilmelidir. Animasyonlarda ses dosyaları, sadece gerektiğinde kullanılmalıdır. Ses dosyaları animasyonlara ayrı bir yük getirdiği için animasyonun izlenebilme süresini etkileyebilmektedir.
Çözünürlük ( Resulation ) :
Oluşturulacak animasyonlar yüksek çözünürlükte oluşturulmamalıdır. Web ortamındaki gösterim araçlarının özellikleri ve öğrencilerin erişim hızı dikkate alınmalıdır (320 * 200 piksel boyutu web ortamı için uygun olabilir).
Gösterim Araçları Özellikleri :
Web ortamında hazırlanan animasyonların izleyici tarafından hangi gösterim aracı ile izlenebileceği belirtilmelidir (Real Player, Quick Time, Mediplayer, Macromedia Shockwave Player). İzleyiciye bu gösterim araçlarının kullanılması konusunda yol gösterilmelidir
1. Öncelikle animasyonların anlatılan konuyla ilgili olması ve kullanılacak olan her animasyonun ilgi çekici olması gerekmektedir. Animasyonların ilgi çekici olması öğrencilerin konudan zevk almasını sağlayacaktır.
Bir konuyla ilgili animasyon hazırlanırken veya seçilirken dikkat edilmesi gerekenler
2. Animasyon gösterilirken öğrencilere aktarılacak olan sözlü bilgilerin de animasyonlarla uyumlu olması gerekmektedir.
3. Animasyonlar, öğrencilerin hem görsel, hem duyuşsal hem de sezgisel zekâlarına uygun olarak seçilmelidir. Tek bir zekâ türüne hitap edecek olursa bilgi, her öğrenciye aynı şekilde ulaşmayacaktır.
4. Animasyonlarda hedefler belli olmalı ve uygun zamanda uygun animasyon gösterilmelidir.
5. Animasyonların etkili olması için öğrencilere kazandırılmak istenen kazanımlar animasyonlarda yer almalıdır. Böylelikle öğrencinin zihni gereksiz bilgilerle dolmaz. Bu şekilde öğrenci, önceki öğrenmeleriyle daha iyi bağlantı kurabilir.
6. Animasyonlarda şekiller ve yazılar anlaşılır olmalıdır. Kullanılan renkler ve hareketler ekran içinde bir bütünlük içinde sunulduğunda öğrenciye verilecek olan bilgi daha ilgi çekici hale gelir. Renkler gözü yormamalı, görüntü net olmalıdır. Şekiller öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak seçilmelidir. Aynı zamanda animasyonlarda çok uzun metinler tercih edilmemelidir.
Animasyonların Egitimdeki Yeri
Animasyonlar, ders konularının bilgisayar ortamında açıklanmasında etkin bir yoldur. Eğitici değeri oldukça yüksek olduğu için animasyonların kullanılması eğitimde verimin artmasına yardımcı olmaktadır.
Animasyonlarda konu ve öğrenen olmak üzere iki etken söz konusudur. Animasyonların etkili olabilmesi için öğrenci seviyesine her bakımdan uygun olması gerekir. Animasyonların öğrencinin sosyal durumuna, ilgisine ve deneyimlerine uygun olması öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu şartların sağlanması durumunda animasyonlar, öğrencilerin derse karşı tutumlarını, üç boyutlu düşünebilme yeteneklerini olumlu yönde etkilemektedir
Animasyon, soyut konuların görsel bir zenginlikle çok fazla bilgiyi aynı anda sunabilmesi ve bilgiye istendiği anda istendiği kadar tekrarlayabilme olanağı, animasyonların daha da önem kazanmasını sağlamıstır
Kullanılan animasyonların içeriğinin düzgün olması öğrenmeyi etkin kılar
Eğitim animasyonunun yararlarını su şekilde sıralamak mümkündür:
Düzenli bir laboratuvar ortamında oluşturulan deneyler çok kısa sürede bilgisayar animasyonları ile açıklanabilir
Masrafları düşürür
Riskli, pahalı materyallerin kullanımı yerine animasyonlar kullanılabilir
Öğrencilerin deneyler üzerindeki uyum problemi azaltılabilir
Konunun anlaşılmasına ilişkin geri bildirimler alınmasını sağlar
Kimyasal ve fiziksel olguların algılanmasını pekiştiren önemli bir araçtır
Öğrencilerin hızlı bir şekilde çok fazla bilgi sahibi olmalarına izin verir
Öğrencilerin hipotez üretmelerinde ve bu hipotezleri test etmelerinde yardımcı olur
Öğrencilerin etkileşimle en yüksek seviyede tanışmalarını sağlar
Soyut konuları en önemli parçalardan ayırarak somutlaştırır ve gerçekliğin basit bir versiyonunu sunar. Örneğin biyolojide bir DNA yapısının modellenmesi ile konu daha çekici bir anlatımla sunulabilir
Pedagojik öğrenme sürecini standardize eder
Öğrencilerin bilimsel araştırmalarda aktif rol almasını sağlayabilir
Anlam belirsizliğini en aza indirger, karmaşık yapıların tanınmasına ve sistemler arasında ilişkiler kurulmasına yardımcı olur
Problem çözümlerini teşvik eder ve geliştirir. Bilgilerin sunulmasında yazıların, şekillerin veya grafiklerin gösteriminin doğruluğu, bilginin okunmasında, algılanmasında yorumlanması ve kullanım kolaylığı da çok etkilidir.
Animasyonun Kullanım Alanları
Bilimsel canlandırma:
Bilgisayarlar tarafından hazırlanan grafik ve canlandırmalar, bilimin hemen hemen her dalında yararlanılan vazgeçilmez öğelerdir
Eğlence:
Her oyunda, oyunun tanıtımı amacıyla yapılmış animasyonları ve oyunun içerisinde yüzlerce animasyonu görmek mümkün.
Eğitim:
Bilgisayar animasyonları sayesinde çocukların hem kavrama kabiliyetleri artırılmakta hem de bu animasyonların onların ilgisini çekecek tarzda hazırlanmasıyla konuya ilgileri daha kolay toparlanmaktadır.
Mimarlık:
Mimarlık çalışmalarında iç dekorasyon olsun, çevre düzenlemesi olsun, yapılacak mimari çalışma önceden bilgisayarlar tarafından canlandırılabilir ve daha plan aşamasında iken bu düzenlemeler gerçekçi bir şekilde izlenebilir, mimari yapı içerisinde önceden dolaşma şansı elde edilebilir.
Çok Yönlü Medya (Multi Media) :
Bilgisayar animasyonları, özellikle sunum oluşturulması işlemlerinde çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Mühendislik:
Animasyonlar sayesinde artık tasarlanan ve geliştirilen her türlü araç ya da parça canlandırılabilmektedir
Reklam Sektörü:
Bilgisayarın reklam sektöründe kullanılmasıyla, reklamların etkinliği ve akılda kalıcılığı artırılırken, her türlü reklam fırsatı kullanılabilir hale gelmiştir.
Sinema:
Bilgisayar animasyonları, gerçekleştirilmesi oldukça pahalı ve zor olan birçok film sahnesinde özel efektler yapmak amacıyla kullanılmaktadır.
Televizyon:
TVlerdeki programların jeneriklerinden, sanal stüdyoların gerçekleştirilmesine kadar birçok alanda bilgisayar animasyonları kullanılmaktadır.
Uzay Çalışmaları:
Uzay araştırmaları konusunda kullanılacak araç ve gereçlerin yapılmasında ve denenmesinde bilgisayar animasyonlarından faydalanılmaktadır.
Video:
Bilgisayar animasyonları bir hikâyenin tamamıyla canlandırılması amacıyla da kullanılmaktadır.
Anlaşılması zor olan, laboratuarlarda uygulanması tehlikeli veya pahalı olan ya da gözlenmesi uzun zaman alan olayların bilgisayarlarda canlandırılarak gösterilmesine simülasyon denir.
Simülasyon Nedir?
Simülasyonlar, gerçek bir durumun, olayın veya sürecin bilgisayar ortamında basit olarak gösterilme şeklidir. Simülasyonların animasyonlardan farkı dışarıdan müdahale edilme olanağının olmasıdır. Yani bir deneyin yapılışının gösterilmesinden ziyade deneyi bilgisayar ortamında bireyin yapması şeklinde olur. Ancak yine yönlendirme söz konusudur. Birey verileri değiştirebilir, değerleri artırıp azaltabilir. Yaptığı değişikliklere göre elde ettiği farklı sonuçları gözlemleyebilir.
Animasyonlarda olduğu gibi simülasyonlarda da gerçek laboratuar ortamında karşılaşılabilecek olan zaman sıkıntısı ve yüksek maliyet ve bunun yanında tehlike durumu ortadan kaldırılmış olur.
Simülasyon modelleri çalışma sistemlerine göre genel olarak statik ve dinamik olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Statik sistemlerin en belirgin özelliği, zamandan bağımsız olmalarıdır. Diğer taraftan değişkenlerin zamanın bir fonksiyonu olarak değiştiği dinamik sistemler, çoğunlukla birinci dereceden diferansiyel denklemlerle ifade edilip geçmişe ait değerler, sistemin gelecekteki davranışını belirlemede önemli rol oynar.
Simülasyon türleri, bir konuyu öğreten simülasyon yazılımları ve bir olayın nasıl gerçekleşebileceğini gösteren simülasyon yazılımları olmak üzere ikiye ayrılır. Bir konuyu anlatan simülasyon yazılımları kendi içinde fiziksel ve tekrarlayan olmak üzere bir olayın nasıl yapılabileceğini anlatan simülasyon yazılımları ise yöntemsel ve durumsal olmak üzere ikiye ayrılır.
Simülasyon tipleri
Eğitimsel simülasyonları kategorize etmek için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir:
Bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini öğreten
Fiziksel simülasyonlar
Süreç simülasyonları
Bir şey hakkında bilgi veren
Yöntemsel (Procedural) simülasyonlar
Durumsal (Situational) simülasyonlar

Fiziksel simülasyonlar:
Fiziksel simülasyonlarda kullanıcıların daha kolay kavrayabilmeleri için fiziksel madde veya olgular ekranda temsil edilir. Fizik ve biyoloji bilimlerinde (yerçekimi, göz, kimyasal bağlanmalar, hava), mühendislikte (iç yakımlı makineler, güç boyunca elektriğin iletimi, bilgisayar mantık devreleri) ve sosyal bilimlerde (ekonomi, şehir planlama, psikoloji) birçok örnek vardır.
Bilgisayar tabanlı fiziksel bir simülasyonda, bir öğrencinin elverişli bir ortamda öğrenmesi için fiziksel bir cisim veya fenomen ekranda temsil edilir. Buzullların hareketi, lens ve prizmalar arsı ışığın hareketi veya güç çizgileri vasıtasıyla elektriğin nakledilmesi simülasyonun tipik örnekleridir
Diğer tipik bir fiziksel simülasyon da, belli sıcaklık, basınç ve hacimlerdeki moleküllerin hareketlerinin izlenmesidir. Sıkıştırılmış gazlar arasındaki benzerliklerin araştırılmasında fiziksel simülasyonlar idealdir. Öğrenci bu simülasyonlarda sabit ve değişken hacim, basınç ve sıcaklıktaki kaplardaki gaz hareketlerini gözlemleyebilirler.
Süreç simülasyonları:
Öğrenicilere bilimsel keşifleri öğretmen için bu tür simülasyonların kullanılması daha uygundur. Çünkü bilimsel yöntemleri uygulamak, araştırmak, bilimsel olguların temelinde yatan modellere ulaşmak için deneyler tekrarlanmalıdır. Bu tür simülasyonlar kullanıcıya bütün bu imkanları tanır. Bu simülasyonların amacı kullanıcıya temelde olan modelleri söylemek değil; kullanıcının bu bilgileri tekrar tekrar araştırma yaparak, deneyerek kendisinin öğrenmesidir.
Süreç simülasyonları
öğrenicilere bilimsel keşifleri öğretmen için bu tür simülasyonların kullanılması daha uygundur. Çünkü bilimsel yöntemleri uygulamak, araştırmak, bilimsel olguların temelinde yatan modellere ulaşmak için deneyler tekrarlanmalıdır. Bu tür simülasyonlar kullanıcıya bütün bu imkanları tanır.
Bu simülasyonların amacı kullanıcıya temelde olan modelleri söylemek değil; kullanıcının bu bilgileri tekrar tekrar araştırma yaparak, deneyerek kendisinin öğrenmesidir. Öğrenici bu similasyonları kullanarak gerçek laboratuarlarda harcayacağından daha az bir çaba ile deneyleri birçok defa yaparak daha çabuk ve kolay öğrenir.
Tekrarlanan simülasyonlar fiziksel simülasyonlara oldukça benzerler. Çünkü her ikisi de bir şey hakkında bilgi verirler. İlk fark öğrenicinin simülasyon ile etkileşimdeki fark farkıdır. Bu tür simülasyonlarda öğrenici başlangıçta değerleri seçer ve daha sonra olaya müdahale etmeksizin ne olduğunu izler. Öğrenici daha sonra işlemi sıfırlar ve değişik değerler vererek işleme devam eder. Sonuçlardaki değerin değişikliklerini izleyerek öğrenemeye başlar.
Yöntemsel simülasyonlar:
Yöntemsel simülasyonların amacı bazı hedeflere ulaşmak için izlenmesi gereken yolu kullanıcılara öğretmektir. Örneğin bir uçağın uçuşu gibi. Tipik olarak yöntemsel simülasyonlar simüle edilmiş fiziksel maddeleri kapsarlar. Çünkü öğrenici gerçek yöntemleri bunları kullanarak öğrenecektir.
Yöntemsel simülasyonların önemli bir tipi laboratuar simülasyonlarıdır. Bu tür simülasyonlar genellikle gerçek laboratuar faaliyetlerinin yerine konulamazlar ama öğreniciyi o faaliyetlere hazırlarlar ve bunların nasıl bir şey olduğu hakkında öğreniciye bilgi verirler.
Yöntem simülasyonlar bir olay hakkında bilgi verme konusunda fiziksel simülasyonlara çok benzer. Yöntem simülasyonlar genelde kendi kendine açıkça karar vermediği bir olay hakkında metod veya genel düşünceyi vermek için kullanılır, ekonomi çalışmalarında, adaleti sağlamakta veya nüfusun artmasında veya azalmasında olduğu gibi. Yöntem ve fiziksel simülasyonlar interaktif olmaları ile diğer simülasyonlardan farklıdırlar.
Durumsal simülasyonlar:
Durumsal simülasyonlar farklı durumlarda insanların davranışları ve organizasyonların durumları ile uğraşırlar. Yöntemsel simülasyonların özel bir tipi olarak dikkate alınabilirler ancak çeşitli nedenlerden dolayı onları birbirlerinden ayırmak daha yararlıdır.
Yöntemsel simülasyonlarda öğreniciler, alternatifleri keşfetmeleri ve etkilerini görmeleri için cesaretlendirilirler. Bunlar diğer kişiler ve organizasyonlarla daha fazla etkileşim için olduklarından gerçeğe daha yakındırlar.
• Analitik metotlara başvurulmadan birkaç stokastik elemanla karmaşık gerçek sistemler modellenebilir.
Simülasyonların avanta j ve dezavantajları
Avantajları:
• Değişik çalışma koşulları altında mevcut sistemlerin performansları değerlendirilebilir.
• Alternatif sistemler ve çalışma politikaları kararlaştırılabilir.
• Deneysel ortamlarda daha iyi kontrol imkanı sağlar.
• Simülasyon denemeleri kopyalanabilir.
• Kısa sürede uzun vadeli etkiler üzerinde çalışma yapmak mümkündür.
• Simülasyonlar, istisnalar dahil, mevcut ve potansiyel ve muhtemel durumları yansıtır.
• Basit ve karmaşık durumlarda uygulanabilir.
• Her bir simülasyon uygulaması sadece gerçek sistem performans tahminine yöneliktir. Kesin sonuçlar elde etmek için istatistiksek metotlara ihtiyaç vardır.
Dezavantajları:
• Simülasyon modellerini geliştirme maliyetli ve zaman alan bir işlemdir.
Modelleri geçerli kılmak genelde zordur.
• Geniş hacimli çıktı verisi ve etkileyici grafikler genellikle varsayımlardaki problemleri gizleyebilir.
• Çalışmaların amaçlarını tanımlamadan başarısız olunabilir.
• Detayların seviyeleri uygun olmayabilir.
• Sadece bilgisayar programlamada uygulanamayabilir.
• Uygun analitik ve istatistiksel tekniklerin uygulanması başarısız olabilir.
• Animasyonların yanlış kullanılma ihtimali vardır.
• Performansların yanlış ölçülmesi tehlikesi vardır.
Örnek verecek olursak bir objenin bir noktadan bir noktaya hareket etmesi animasyon ile canlandırılabilir. Bu durumda animatör objelerin hareket ederken hangi şekilde ve hangi yolu izleyeceklerini belirtir. Bu seçim gerçeğe uygun olmak zorunda değildir. Buna karşılık örneğin bir uçak simülyasonunda kişiler matematiksel olarak hesaplanmış değerlere göre hazırlanmış olan simülatörü kullanırlar. Herşey gerçeğe ve kesinlik arz eden matematiğe uymak zorundadır.
Geleneksel animasyonların popülerliği teknolojinin gelişimini kaçınılmaz hale getirdi. Bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşmasına rağmen geleneksel animasyon yönteminden yine de vazgeçilmedi. Gelişen bilgisayar teknolojisi ise zamandan büyük ölçüde kazanç sağladı
Eskiden animasyonların hazırlanmasında iki farklı yöntem kullanılıyordu

Bunlardan biri “Frame by Frame” olarak adlandırılan kare kare gitme yani her bir karenin el ile tek tek çizildiği animasyonlardı. Diğeri ise film kamerası kullanılarak çerçevelerin tek tek çekilmesi ile hazırlanan animasyonlardı. Bir animasyon sunumu hazırlamak için resimleri oluşturmak gerekir. Eskiden geleneksel animasyonların olduğu dönemde bu işlem el ile yapılıyordu ve uzun bir zaman gerektiriyordu. Her çerçeve, her bir resim el ile çiziliyordu ve bir filmin her bir parçası bir kağıdın ya da şeffaf kağıdın üzerine el ile boyanıyordu. Tecrübeli animatörler ana hatları yaparken asistanları da hareketleri tamamlıyordu. 3 – 4 dakikalık bir animasyonun hazırlanması dahi çok uzun zaman gerektiren bir süreçti ve insana sıkıntı veriyordu.
Animasyonların genel amacı bir objeyi hareket halinde göstermek için yaratılan resimlerin birbiri ardına oynatılarak bize onların hareketini göstermektir
Simülasyonlar; eğitimde belirlenen amaçların “
ne
” ve “
nasıl
” olması durumuna göre iki farklı grupta ele alınabilir. Fiziksel ve tekrarlayan simülasyon türleri, eğitimde amacın “ne” olduğu, yöntemsel ve durumsal simülasyonlar ise “nasıl” olduğu durumlarına hizmet eder. Eğitsel simülasyondan kast edilenin ne olduğunu anlamak ve ortak bir terminoloji geliştirmek açısından simülasyonları türlerine ayırmak faydalı olmakla beraber, çoğu zaman bir simülasyonu tek bir tür kapsamında düşünmek mümkün olmamaktadır.
Animasyon ve Simülasyon Arasındaki Farklılıklar
Animasyon
Animasyon tamamen canlandırma esasına dayalıdır. Bir olayı ya da olguyu gerçeğe uygun ya da gerçek dışı yaklaşımlarla resmetmektir.
Animasyonda animatörün kullandığı teknik ve hayal gücü sonucu değiştirebilir.
Animasyonun animatör tarafından oluşturulmuş ve değişikliğe izin vermeyecek yapıda olmasıdır.

Simülasyon
Simulasyon ise tamamen bilimsel ve matematiksel kıstaslara dayanmakatdır.
simülasyonda tamamiyle gerçeğe dayalı bir sonuç oluşturulmalıdır. Simülasyonda sınır bilimin ve matematiksel öğelerin belirlediği oluşumdur.
Simülasyonda ise bu sistemi kullanan kişilerin ortama müdahale edebilmeleri söz konusudur.

Animasyon örnekleri
Simülasyon örnekleri
deprem simülayonu
marmaray projesinin simülasyonu
Full transcript