Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gerencsér Dóra - A kortárs segítőként szerzett tapasztalat jelentősége a szakmai identitás és az önreflexió szempontjából

ELTE-PPK, Pszichológia mesterszak, szakdolgozati védés prezentációja
by

Dora Gerencser

on 21 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gerencsér Dóra - A kortárs segítőként szerzett tapasztalat jelentősége a szakmai identitás és az önreflexió szempontjából

Kiindulópontok A csoport, mint egész Az erős tanulási környezet mintázatai Következtetések
Diszkusszió Modellek, funkció, tudatosság-reflexió Csoport Szakma Csoporttagság Valahova tartozás Csoportmunka Feladat-aktivitás Kapcsolatok Részvétel Vezetés Biztonság Hasonlóság Bizalom Szervezeti együttműködés Szervezés Jó elfoglaltság Egymás fejlesztése Tréning Gyakorlati tapasztalat Tanácsadási készségek Tanácsadás szemlélete Reflexió a tanácsadási folyamatra Személyes megerősödés a szakmában Magabiztosság Kezdeményezőkészség Fordulópont - első kliens Interakció az egyetemmel Elfogadás Kapcsolat kliensekkel - pozitív megerősítés Modellek Kollegialitás Segítés hasznossága Belső motiváció Felelősség Felelősség Autonómia Szakmai
fejlődés Személyes
fejlődés Egyértelmű előny Értékváltozás Átmenet Életpálya Öndefíniciós folyamat Önismeret Sorstárs - önsegítés Identitásváltozás - erősödés Identitásváltozás - teljesen Kezdeményezőkészség Magabiztosság Személyes megerősödés a szakmában Valahova tartozás Biztonság Gyakorlati tapasztalat Belső motiváció Segítés hasznossága Funkció Felelősség Tréning Csoportmunka Tudatosság Hasonlóság Modell Funkció Interakció Tudatosság Életszerű Önismeret Gyakorlat Fordulópont
Első kliens Egymás fejlesztése Kompetenciahatárok Tréning Tanácsadás szemlélete Szervezés Részvétel Csoportmunka Kezdeményezőkészség Valahova tartozás Tanácsadás készségei Szervezeti működés Identitásváltozás-teljesen Bizalom Személyes megerősödés a szakmában Reflexió a tanácsadási folyamatra Kollegialitás A kortárs segítőként szerzett tapasztalat jelentősége a szakmai
identitás és az önreflexió szempontjából Gerencsér Dóra Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pszichológia mesterszak - Tanácsadás és iskolapszichológia szakirány 2013 Elméleti bevezetés Elméleti bevezetés Koncepció Módszer Eredmények A szakmai és személyes fejlődés mintázatai Erős tanulási környezet (Lodewijks, 1995) Csoport jelleg Önkéntesség Kortárs/Sorstárs segítés Szakmai identitás Szakmai szocializáció Kompetenciákra való reflexió A választott szakmához köthető dinamikusan változó, narratív struktúra (intra és interperszonális dialógusok) Az a történet, amely során az egyén azonosítja magát az előzményekre alapozva egy speciális szakmával illetve karrierpályával (Ashfort, Harrison, Corley, 2008) Szakmához kapcsolódó szociális szerepek elsajátítása Kompetenciák integrálása, fejlesztése
Tapasztalati tanulási kör része (Carr és Owl, 2012) Értékváltás - response shift Személyes növekedés hasonló korú felek a kapcsolatban
képzés, szupervízió, szervezeti keret Homogenitás, autonómia, hosszú elköteleződés A kortárs segítés Az ELTE Kortárs Segítő Csoport funkció
életszerűség
interakció-bevonódás
modellek
tudatosság-reflexió entitativitás, tagság hossza, szocializáció új típusú, érdekalapú motiváció, tapasztalatszerzés, paraprofesszionális szint eltérés az elsődleges identitásban, élmények megosztása A segítői szerep hatására bekövetkező változás a segítők értékeiben
A belső viszonyítási alap formálódása, Közösségi orientáció felé fordulás (Schwartz és Sprangers, 1999) Önbizalom, nyitottság, magabiztosság Egyediség, csoporthoz tartozás, értelmes szerep (Varenhorst, 1992) A feltáró jelleg miatt nincsenek előre megfogalmazott hipotézisek Erős tanulási környezet Csoportba tartozás élménye ELTE
Kortárs Segítő Csoport Komplex jelenség, különböző aspektusok együttes interakciója érvényesül funkció
életszerűség
interakció-bevonódás
modellek
tudatosság-reflexió Csoporttagság időtartama
Csoportban betöltött szerep Szakmai fejlődés Személyes fejlődés A csoport hatása
a tagok fejlődésére Szakmai identitás
Szakmai szocializáció
Kompetenciákra való reflexió Későbbi szakma gyakorlására való felkészülés Értékváltás
Személyes növekedés (önbizalom, önhatékonyság, nyitottság) aspektusai Felhasznált irodalom Köszönöm a figyelmet! A Csoport jellegzetességei milyen szinten és mintázatban gyakorolnak hatást a tagok fejlődésére? Megjelennek-e az erős tanulási környezet faktorai, s milyen mintázatban? Fő vizsgálati kérdések Félig strukturált, tematikus interjúk Feltáró jellegű kvalitatív kutatás Eljárás Előfelmérés - önkéntes jelentkezés (20 fő) Felvétel Leiratok (198 oldal) Interjúalanyok 20 fő:
4 férfi - 16 nő
Átlagéletkor: 23,3 év (21-27 év) A vizsgálatban résztvevő segítők klienseinek hozzávetőleges száma Segítők száma a csoporttagság ideje szerint Tematikus analízis (Braun és Clarke, 2006) Nyílt kódolás: teljes szöveg - kulcsszavak -egyesítés + Erős tanulási környezet faktorai 81 kód alkalmazása az egész szövegre MAXQDA 10 program: gyakoriságok, idézetek, kódok szelektálása 76 kód, 990 idézet Szelektív kódolás: Főbb kategóriák, kapcsolódó fogalmak, tematikus térkép 1. Nyílt kódolás Leggyakoribb kódok és definiálásuk Kódok együttes előfordulásai
Tematikus térképek 2. Szelektív kódolás Erős tanulási környezet Paraprofesszionális státusz Átmenet hallgató és szakember között Gyakorlati tapasztalatok szerzésének motivációja Gyakorlati tapasztalat Szakmai identitás - öndefiníciós folyamat elindulása Csoport: narratívák megosztása (Kortárs Életút Modell)
"Beválás próbája": személyes megerősödés Szakmai szocializáció Belső munkamodell Személyes fejlődés Kezdeményezőkészség
Önismeret Erősségek Korlátok Feltáró jelleg Rugalmasság az eredményekben Interjúalanyok motiváltsága Szerzői pozíció - bennfentesség Adatok feldolgozásának sokrétűsége Keresztmetszeti jelleg Eredmények általánosíthatósága Kódok reliabilitása, validitása Szerzői elfogultság Kitekintés Eredmények visszaforgása a csoportba
További, lehetséges kutatások Lodewijks, J. (1995). Leren in en buiten de school; op weg naar krachtige leeromgevingen. In R. Verwayen-Leijh F. Studulski (szerk.), De leerling en zijn zaak (21–57). Utrecht: Adviesraad voor het Onderwijs. (idézi Meijers, 1998) Ashforth, B.E., Harrison, S.H., Corley, K.G. (2008). Identification in organizations: An examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34, 325 -374. Carr, R., Owl, G. (2012) The Peer Helper Trainer Experiential Learning Cycle, Peer Counsellor Journal, 12(2), (letöltve:2012.10.26.) http://www.peer.ca/PCJ12.2EXP.html Schwartz, C.E., Sprangers, M.A.G. (1999) Methodological approaches for assessing response shift in longitudinal quality of life research. Social Science and Medicine, 48, 1531-1548. Varenhorst, B. B. (1992) Why peer helping? The Peer Facilitator Quarterly, 10(2), 13-17. Braun, V., Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Full transcript