Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interakcja zogniskowana

No description
by

Konrad Jelonek

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interakcja zogniskowana


Interakcja społeczna
Interakcja Społeczna
to wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup albo jednostki i grupy polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania
Interakcja zogniskowana
jeden z typów interakcji społecznej występujący wówczas, gdy osoby wchodzące w interakcję zakładają, że dzięki niej będą mogły zrealizować własne cele. Pojęcie to wprowadzone zostało przez Ervinga Goffmana. Tego typu interakcje najczęściej zachodzą między osobami znającymi się wcześniej lub oczekującymi dłuższej znajomości w wyniku realizacji wspólnych celów.
Interakcja niezogniskowana
rodzaj komunikacji interpersonalnej, która istnieje tylko dzięki temu, że uczestnicy znajdują się obok siebie. Innymi słowy:
dwie obce osoby lustrują swój ubiór, postawę, sposób bycia i jednocześnie modyfikują własne zachowanie, ponieważ są pod obserwacją.
Interakcja Transakcyjna
to proces wymiany nagród i kar pomiędzy jednostkami biorącymi udział w procesie komunikacji (wymiana "coś za coś"). Przykładem owej interakcji może być otrzymanie dyplomu za dobrą naukę.
Interakcja symboliczna
to proces wymiany znaczeń między jednostkami, któremu towarzyszy obustronna analiza znaczeń symboli. Dokonuje
się ona w trakcie każdego aktu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Proces ten polega na wzajemnym rozszyfrowywaniu i jednoczesnej interpretacji znaczenia symboli wykorzystywanych przez drugą stronę w trakcie komunikowania się. Symbole te mogą być zawarte w języku, intonacji, gestach a nawet ruchach i pozycji całego ciała człowieka.
proces tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami (komunikacja interpersonalna), grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikacji społecznej jest kształtowanie, modyfikacja lub zmiana wiedzy, postaw i zachowań zgodnie z interesami i wartościami odziałujących na siebie nadawców i odbiorców.
Rodzaje komunikacji
Komunikacja społeczna
dotyczy wszystkich ludzkich zachowań postaw i obiektów innych niż słowa, które komunikują wiadomości i posiadają wspólne społeczne znaczenie. Obejmuje: wygląd fizyczny, ruch ciała, gesty, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk, głos oraz sposób wykorzystywania czasu i miejsca w komunikowaniu się. Nie zawiera jednak gestów które zawierają słowa, takich jak język migowy, ani słów pisanych lub przekazywanych elektronicznie.
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja werbalna
czyli mowa jako środek komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. Aby komunikacja werbalna mogła mieć miejsce, muszą istnieć osoby: mówiąca i słuchająca. Posługują się one kodem (językiem), który musi być znany obu osobom.W komunikacji werbalnej dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak:
- akcent i modulowanie wypowiadanych kwestii, co często ma większy wpływ na partnera interakcji niż treść wypowiedzi;
- stopień płynności mowy
- zawartość (treść) wypowiedzi
- iloczas (zmniejszanie lub wydłużanie czasu wypowiadanego słowa).
Komunikacji werbalnej najczęściej towarzyszy komunikacja niewerbalna
Style komunikacji niewerbalnej

- tendencja afiliatywna (bliski dystans, dotyk, kontakt wzrokowy, uśmiech),
- tendencja dominatywna (wyprostowana postawa, uniesiona głowa, szybka mowa, jednostronna komunikacja werbalna).

Funkcje komunikacji niewerbalnej


- komunikowanie postaw i emocji (uzgadnianie postaw
interpersonalnych),
- wspomaganie komunikacji językowej,
- zastępowanie mowy (gdy utrudniony kontakt werbalny)
Zakłócenia komunikacji
- brak przygotowania do rozmowy
- brak jasności komunikatu
- okoliczności
- niedokładny odbiór/wybiórczość
- subiektywizm
- brak zaufania/szacunku


kontakt wzrokowy - regulacja rozmowy – zainteresowanie, nawiązanie, podtrzymanie komunikacji; zmiany wielkości źrenic – uwaga wzrokowa
relacje przestrzenne – odzwierciedlenie relacji w strukturyzowaniu przestrzeni (szerzej zobacz: dystanse personalne)
dystans interakcji:
strefa intymna (do 0,5 m) (zobacz: dystans intymny)
strefa osobista (do 1,2 m) (zobacz: dystans indywidualny)
strefa społeczna (do 3,5 m) (zobacz: dystans społeczny (psychologia))
strefa publiczna (do 7,5 m i więcej) (zobacz: dystans publiczny)
dotyk – aktywny, pasywny, wzajemny – bliskość, dotyk zinstytucjonalizowany, zrytualizowany

Komunikaty niewerbalne
Komunikaty interakcyjne
mimika (wyraz twarzy)- stany emocjonalne, postawy
pantomimika (gesty)- ilustracje wypowiedzi, ujawnianie zaangażowania w rozmowę
zachowania przestrzenne (proksemika)– sympatia/niechęć, pozycja społeczna
czynniki paralingwistyczne
powierzchowność (rodzaj ubrania, zegarki, kolczyki, makijaż, komórka, sygnety, buty itp.) – status, zawód, samowyobrażenie
stany fizjologiczne (zapach, rumieńce, łzawienie oczu) - stan emocjonalny
budowa ciała - np. szerokie plecy, mała głowa, silne nogi, biodra wypięte do przodu, duże kości itp. - cechy temperamentu i styl charakteru
postawa ciała (jak ciało stoi, siedzi itp.) - relacje interpersonalne
oczy (ruchy oczu, odruch źreniczny i wielkość źrenic, częstość mrugania, kierunek patrzenia, kontakt wzrokowy, wielkość oczu itp.) - ukierunkowanie uwagi, stan emocjonalny, przykrość-przyjemność, lubienie-nielubienie
Full transcript