Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Procesy zwiększające ilość oraz poprawiające jakość benzyny

No description
by

Caroline Catherine

on 19 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Procesy zwiększające ilość oraz poprawiające jakość benzyny

Procesy zwiększające ilość benzyny
Destylacja ropy naftowej
FRAKCJA I:
benzyna lekka
FRAKCJA II:
benzyna ciężka
FRAKCJA III: nafta
FRAKCJA IV: olej napędowy
FRAKCJA V: oleje naftowe
FRAKCJA VI: asfalt
Benzyna
Jej nazwa wywodzi się z łacińskiego słowa
benzoe
, co oznacza nazwę żywicy pewnego drzewa egzotycznego.

Benzyny są frakcjami ropy naftowej, które wrą w temperaturze od 40 do 200 stopni Celsjusza. Są używane jako paliwo napędzania silników gaźnikowych oraz rozpuszczalniki.
oraz poprawiające jej jakość
Benzyna składa się głównie z węglowodorów łańcuchowych o liczbie atomów węgla w łańcuchu od około 6 do 12.
Występują w niej również pewne ilości węglowodorów aromatycznych, oraz węglowodorów nienasyconych, lecz stanowią one mniejszość składu benzyn.
Skład
KRAKING
to proces
otrzymywania benzyny.

Polega na rozrywaniu węglowodorów o długich łańcuchach na węglowodory o łańcuchach krótkich.
(ang. cracking - pękanie)
Rozróżniamy dwa rodzaje krakingu.
KRAKING TERMICZNY
czynnikiem powodującym "pękanie" jest wysoka temperatura
KRAKING
KATALITYCZNY
"pękanie" następuje za pomocą katalizatora
HYDROKRAKING
katalizatorem jest woda
Liczba oktanowa (LO)
jest wskaźnikiem określającym odporność benzyny na spalanie detonacyjne.
LO przyjmuje wartości od 0 do 160.
Liczbę oktanową wyznacza się poprzez spalania benzyny wzorcowej, czyli mieszaniny alkanów:
n-heptan
2,2,4-trimetylopentan
(izooktan)
Antydetonatory
to substancje, które można dodać do benzyny, by zwiększyć jej objętość
Reforming
prowadzi do zmiany składu benzyny, w wyniku którego następuje wzrost liczby oktanowej.
Podczas reformingu zachodzą przemiany:
przekształcenie n-alkanów w alkany posiadające łańcuch rozgałęziony

proces prowadzący do powstawania węglowodorów aromatycznych

proces prowadzący do powstawania węglowodorów cyklicznych
PYTANIA
Które frakcje destylacji ropy naftowej obejmują benzyny?
1.
ODP. Frakcje I i II.
2.
Skąd wywodzi się
nazwa benzyny?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Z czego głównie
składa się benzyna?
ODP. Z łacińskiego słowa benzoe, które oznacza żywicę
ODP. Z węglowodorów łańcuchowych
Co z angielskiego
oznacza kraking?
ODP. Pękanie
Na czym polega kraking?
ODP. Na rozrywaniu węglowodorów o długich łańcuchach na węglowodory o łańcuchach krótkich
Na jakie rodzaje
dzielimy kraking?
ODP. Na termiczny i katalityczny
Czym się różnią od siebie
kraking termiczny i katalityczny?
ODP. W krakingu termicznym główną rolę gra temperatura, a w katalitycznym - katalizator.
Co może być
przykładowym katalizatorem?
ODP. Woda
Czym jest
liczba oktanowa?
ODP. Jest wskaźnikiem określającym odporność benzyny na spalanie detonacyjne
Jakie wartości przyjmuje
liczba oktanowa?
ODP. 0-160
Poprzez spalanie jakich alkanów
wyznacza się liczbę oktanową?
ODP. n-heptan i 2,2,4-trimetylopentan
12.
Czym jest reforming?
ODP. Zmianą składu benzyny.
-BIBLIOGRAFIA-
Operon: Chemia dla szkół ponadgimnazjalnych
KONIEC
~Aneta Bator
~Karolina Zielińska
1BF
u
u
Full transcript