Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Passend onderwijs

No description
by

Ronald Boers

on 9 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Passend onderwijs

Passend Onderwijs
een (korte) inleiding

juni-september

2012
studiedag so De Huifkar/Meander/het meerik
Passend Onderwijs
Wet kwaliteitsverbetering
van het (voortgezet) speciaal onderwijs
Maar ook……………….
Nu nog de Wet op de Expertisecentra (WEC)
Scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld over 4 clusters

Cluster 1: onderwijs aan blinde leerlingen

Cluster 2: onderwijs aan leerlingen met communicatieve problemen.

Cluster 3: onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (Huifkar) of langdurig zieke kinderen

Cluster 4: onderwijs aan leerlingen met gedrags en of psychiatrische problemen.
Scholen voor speciaal onderwijs horen bij een regionaal expertisecentrum: REC

Bij het REC wordt een indicatie afgegeven voor een leerling die aangewezen is op speciaal onderwijs

Met deze indicatie kunnen ouders kiezen voor so of bao met ondersteuning van ambulante begeleiding.

Al het geld dat hiermee gemoeid is noemen we de rugzak.

Het speciaal onderwijs bestaat naast het regulier onderwijs (bao – v.o.)

Het speciaal onderwijs heeft een open eind financiering.
Per 1 augustus 2013
Passend Onderwijs
Maar ook……………….
Wet kwaliteitsverbetering
van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Wat gaat er veranderen?
Indeling in clusters verdwijnt

De Rec’s worden afgeschaft

De indicering vervalt

De Rugzakmiddelen verdwijnen
Wat dan wel binnen Passend Onderwijs?
Scholen hebben zorgplicht (geen kind tussen wal en schip)

Huisnabij onderwijs (gewoon waar het kan/speciaal waar het moet)

Werken met ontwikkelingsperspectief (opbrengstgericht werken)

Handelingsgericht indiceren (maatwerk)

Ondersteuningsprofiel per school (basis- breedte- dieptezorg)

Nieuwe samenwerkingsverbanden voor speciaal onderwijs en basisonderwijs

Nieuwe samenwerkingsverbanden voor voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

Gelimiteerde budgetten = beperkt aantal plekken in het (V)SO.
Taak 8: zorgplan
Het continuüm aan zorg inclusief zorgprofielen
Verdeling en besteding van zorgmiddelen
Procedure en criteria voor zorgtoewijzing
Procedure voor plaatsing (V)SO
Nevenvestigingen
Horizontale verantwoording
Informatie voor ouders
NB Afstemming met gemeente(n)
www.passendonderwijs.nl
www.passendonderwijs.nl
Taak 7: modelkeuze
School/bestuur/werkunit/SWV

Verwijzer betaalt
Solidariteit
Profielen


DUO regelt het (V)SO (vastgestelde bedragen)
www.passendonderwijs.nl
Taak 6: Handelingsgericht indiceren


stoppen met landelijke indicatiecriteria

Op maat
Leerling afhankelijk
Leerkracht afhankelijk
Flexibel
Gevarieerd
www.passendonderwijs.nl
taak 5: basisprofiel vaststellen en bewaken
bestuur SWV

Referentiekader

Toezichtskader Inspectie
www.passendonderwijs.nl
Taak 4: besluitvorming
www.passendonderwijs.nl
Status quo

Stevige basiszorg (zie ijkpunten handreiking) + speciale voorzieningen

Idem + arrangementen + speciale voorzieningen
taak 3: Dekkend aanbod
Geen kind tussen wal en schip
www.passendonderwijs.nl
basiszorg


breedtezorg


dieptezorg
www.passendonderwijs.nl
Taak 2: functioneel verbindenSWV’en + cluster 3 en 4

SO met PO
VSO met VO


Afspraken met:
Cluster 1 en 2
Externe partners
www.passendonderwijs.nl

taak 1: Zorgplicht
Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg-arrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven.
Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing.
www.passendonderwijs.nl
Wet kwaliteitsverbetering
van het (voortgezet) speciaal onderwijs
Wordt gelijk met de wet op PASSEND ONDERWIJS ingevoerd
Kenmerken van deze wet zijn:
Opbrengstgerichtheid:
invoeren van het ontwikkelingsperspectief:

Het ontwikkelingsperspectief:
Schetst de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling door het instroomniveau en verwacht uitstroomniveau met elkaar te verbinden.
ontwikkelingsperspectief
uitstroomniveau
instroomniveau
Uitstroomprofielen:

Alle leerlingen in het vso worden geplaatst in de volgende uitstroomprofielen:

Vervolgonderwijs (diplomagericht)
Arbeidsmarktgericht
dagbesteding
ontwikkelingsperspectief
uitstroomniveau
instroomniveau
Wat merkt u van deze veranderingen van wetgeving ?
Hoe bereidt DE HUIFKAR zich hierop voor?
Ontwikkelingsperspectief - opbrengstgerichtheid op het SO: de leerroutes
de ontwikkelingsperspectieven en de organisatie van het s.o.
uitstroomniveau
instroomniveau
De leerlingen worden op leeftijd ingedeeld:
onderbouw (4-8)
middenbouw (9-10)
bovenbouw (11-12)

Vanaf de middenbouw groepen worden de leerlingen op basis van het ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF in een leerroute geplaatst.

De leerlingen in groep A (alle leeftijden)volgen een eigen leerroute

De leerlingen in groep S (alle leeftijden)volgen een eigen individuele leerroute (1 of 2).
Onderbouw basisarrangement
Middenbouw leerroute 1
Bovenbouw leerroute 1
Bovenbouw leerroute 2
Groep A Leerroute 3
Structuurgroep leerroute 1-2
In schema de leerroutes voor het so
Middenbouw leerroute 2
het meerik vso kent twee uitstroomprofielen:

Arbeid
Dagbesteding

Uitstroomprofiel Arbeid : gericht op werken in het vrije bedrijf, sociale werk voorziening en arbeid binnen de dagbesteding

Uitstroom Dagbesteding. Gericht op activiteit en beleving.
ontwikkelingsperspectief
uitstroomniveau
instroomniveau
de uitstroomprofielen en de afdeling v.s.o.
Ontwikkelingsperspectief - opbrengstgerichtheid op het vso: de leerroutes
de uitstroomprofielen en de organisatie van de afdeling v.s.o.
De leerlingen op het vso worden ingedeeld op leeftijd
Onderbouw : 12-14
Middenbouw : 15-17
Bovenbouw : 18-20

De leerlingen worden op basis van het ontwikkelingsperspectief in een uitstroomprofiel geplaatst : Arbeid of Dagbesteding

Daar waar ontwikkelingsperspectieven dit aangeven zal een overgang naar een ander profiel mogelijk zijn.

Leerlingen van de structuurgroep krijgen een individueel aanbod
ontwikkelingsperspectief
uitstroomniveau
instroomniveau
Onderbouw leerroute1 uitstroomprofiel arbeid
Middenbouw leerroute1 uitstroomprofiel arbeid
Bovenbouw leeroute1 uitstroomprofiel arbeid
Bovenbouw leeroute2 uitstroomprofiel dagbesteding
Groep A
Leerroute

3
Structuurgrp

1 -2
In schema groepsindeling en leerroutes voor het VSO
Onderbouw leerroute 2 uitstroomprofiel dagbesteding
Middenbouw leerroute 2 uitstroomprofiel dagbesteding
VSO het meerik
so De Huifkar
Full transcript