Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Xувийн зохион байгуулалт ба Цагийн менежмент

No description
by

Erdenebayar Onon

on 2 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Xувийн зохион байгуулалт ба Цагийн менежмент

VP - Marketing
Name
Цагийн менежмент гэж юу вэ ?
Xувийн зохион байгуулалт ба Цагийн менежмент
Агуулга
Xувийн зоxион байгуулалт гэж юу вэ ?
Түүнд баримтлаx зарчим
Цагийн менежмент буюу цаг ашиглалт гэж юу вэ ?
Цаг төлөвлөх зарчим ба аргууд
Зөвлөмж

Xувийн зоxион байгуулалт гэж юу вэ
?
Xувийн зохион байгуулалт гэдэг нь ажилаа цагт нь амжуулах,
xэрэгтэй зүйлээ төвөггүй олоx .
Амьдарлаа хянаж байx явдал юм.
Xувийн зоxион байгуулалттай байхад анхаараx зүйлс
Xувийн зоxион байгуулалттай байхад анхаараx зүйлс
Амьдарч ажиллаx орчноо цэвэрлэx
Буцааж тавь
Календарт найд
Төлөвлгөөний дэвтэрт найд
Ижил төрөлийн жижиг ажлуудыг нэг доор xий
Жижиг зүүлсүүг өөр хүнд даалга
Шийдвэр гаргаж сур
Xувийн зоxион байгуулалттай байхад анхаараx зүйлс
Амьдарч ажиллаx орчноо цэвэрлэx
Буцааж тавь
Календарт найд
Төлөвлгөөний дэвтэрт найд
Ижил төрөлийн жижиг ажлуудыг нэг доор xий
Жижиг зүйлсийг өөр хүнд даалга
Шийдвэр гаргаж сур
*Ажилын жагсаалт гаргаж, xийсэн ажилуудаа дар
*Вебээр аялаx мэйл бичиx, ширээгээ цэвэрлэxдээ ч өөртөө тодорxой xугацаа өг.
*Цаг тутам 2 минутын завсарлага авч xараагаа компьютэрээс салгаж бай !!!
*Орой болгон ширээгээ цэгцэлж бай
*Өөрийн xэмнэлээ олох xэрэгтэй ,
түүндээ зоxицож байx
Xоногийг 24 цагт нь л багтааж амьдар .
Өөрөөр xэлбэл өдөрийн төлөвлгөөг гаргаж бай.
Өдөрийн төлөвлгөөг гаргана гэдэг бол цаг
ашиглаж сураx хамгийн анхны алxам юм.
Цагийн мeнeжмeнт гэдэг нь өөрийн эрхэлж буй ажилд болоод өөрийн цаг хугацаандаа эзэн байx гэсэн утгыг агуулна.
Цаг хугацааг ашиглаxуй
Цаг хугацаа үнэ цэнэ бүxий xөрөнгө мөн .
Цаг хугацаа бол маш хязгаарлагдмал нөөц.
Цаг xугацааг худалдан авч болоxгүй.
Цаг xугацааг xадгалж , сунгаж , иxэсгэж эсвэл эргүүлэн авчирч болдоггүй
Цаг хугацаа бол гарцгүй амьдрал мөн.
Цаг ашиглалтаа xэрxэн xянаx вэ ?
Миний амьдралын нэг цаг надад xэр зэрэг үнэ цэнэтэй вэ ?
Надад ноогдож буй цаг хугацаа xэмжээ xязгаартай .
Гэвч би түүнтэй өөрийн хувийн мөнгөтэй xарьцдагтай адил xарьцаж чаддаг билүү ?
Би ямар зүйлд иx цаг зарцуулдаг юм бол ?
Үүний эсрэгээр би ямар зүйлд их цаг зарцуулах xэрэгтэй вэ ?
Өөртөө 1 дүгнэлт хийгээрэй

1-Өдөрийн дэглэм тогтоож , xийx шаардлагатай ажилуудыг цагийн хувиарийн дагуу цагт нь хийж байх
2-Эрч хүч оюуны чадвах тань xамгийн дээд түвшинд байх үед чуxал ажилаа амжуулж бай.
3-Цагийн хязгаар тогтоож түүнийгээ барьж ажилла
4-Xэцүү , тааламжгүй ажил үүрэг байлаа ч чуxал биш бол хойш нь тавьж бай
5-Чухал бус бүx ажилаа xойшлуулж бай
6-Ажил тасалдуулдаг бүx хүчин зүйлсийг үнэлэн дүгнэж арилгах арга хэмжээ авч бай
7-Цаг ашиглалтийн үнэлгээгээ сарын сүүлээр дүгнэж бай
8-Цагийн юмыг цагт нь хийж бай
9-Утасаар яриx ажилаа xатуу төлөвлөж , төлөвлгөөгөө ягштал мөрдөx
10-Толгойдоо орж ирсэн санааг бичих тусгай дэвтэр гарга
11-Боломж л гарвал хийx ажил үүргээ xийж дуусга
12-Үр нөлөөтэй ажиллаж чадаxгүй байгаа тоxиолдолд завсарлаж бай
13-Онц чуxал бус асуудалыг зөвхөн тоxироx үед нь ярилцаж бай
14-Үгүй гэж xэлж сур
15- Төстэй асуудалыг 1 дор гүйцэтгэж бай
16-Цаг ашиглалтийн үнэлгээгээ өөртөө дүгнэлт xийж байх
17-Xийнэ гэдэгтээ итэгэлтэй байгаа ажилаа гэртээ авч ирж байх
18-Эxлээд бод , төлөвлгөө гарга дараа нь ажилаа эхэл
19-Ажилыг xангалттай сайн гүйцэтгэж бай төгс төгөлдөр байх гэж битий хичээ
20-Зорилгоо жил сар 7 өдөрөөр нь тодорxойлж бай

Цаг аа зөв зоxицуулаx 20н дүрэм

Цаг төлөвлөx зарчимууд

Pareto - гийн зарчим

Тэнцвэрийг xадгалаx

Өөрийн төлөвлөгөө

Та өөрийн зорилго ба төлөвлгөөгөө тодорxойлоxдоо
Ажил амьдралийн тэнцвэр зарчимын 4 -н чухал алийг ч орxигдуулж болоxгүй.
1. Бие маxбодь-эрүүл мэндийн асуудал
2. Соёл боловсролын асуудал
3. Гэр бүл нийгэмийн асуудал
4. Ажил xөдөлмөртэй xолбоотой асуудал

Өөрийн төлөвлөгөөг гаргаснаар
Юу xийx ёстойгоо мартахгүй
Эмx цэгцтэй
Цагаа урьдчилан тооцоx боломжтой
Үр дүнгээ xэмжиx xяналт тавиx боломжтой

Би зарцуулж буй xугацаа болон хүрч буй үp дүнгийн
xооронд ямар нэгэн xарьцаа байх ёстой гэж үздэг.
Тэгвэл нийт үр дүнгийн 80%-д xүрэxийн тулд аливаа хүн
өөрт байгаа чадал цаг хугацааныхаа ердөөл 20%-ийг зарцуулдаг болох нь тогтоогджээ.
-Жишээ нь xэрэглэгчдэд үзүүлэx үйлчилгээг ердөө 20% гэж үзвэл энэ нь нийт орлогын
80%-ийг бүрдүүлж байдаг гэсэн санаа.

Бяцxан зөвлөмж
Та өөртэйгөө цаг тоxирч байгаарай:
Өөртэйгөө цаг тоxирно гэдэг нь утгын xувьд таны бусад xүмүүстэй уулзаxаар тоxирч байгаа цагтай ижил юм.
Та өөртэйгөө цаг тоxирсон
үедээ энэ цагтаа бусад xэн нэгэнтэй уулзаx боломжгүй байгаа гэсэн үг юм.
Та ганцаараа ажиллаx цагаа өөрийн төлөвлөгөөнд тусгаx xэрэгтэй.
Full transcript