Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klankbordgroep (stadsdeeltafels)

description
by

Madelon Rabelink

on 27 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klankbordgroep (stadsdeeltafels)

Referentiemodel 'Stadsdeeltafels' Slotervaart Osdorp Noord Zuid-Oost Best practise:
afstemming tussen tafels
structuur & proces (LAT)

Behoefte aan SLA's

Bijzonderheden:
MSS & MPG in ontwikkeling (na fusie herziening convenantpartners)
Best practise:
team van vaste aanspreekpunten bij partners
Workshop MSS
Koers NW (practicum)
In de Jeugd & Gezinketen ondersteunt het MPG projectteam bij de ontwikkelopgave. Organiseer voor de volwassenenketen (Meldpunten) een traject zoals het MPG project om de doorontwikkeling van de stadsdeeltafel volwassenen te ondersteunen. Ga hiervoor de samenwerking met WZS aan.

Ontwikkel een overkoepelend convenant voor beide stadsdeeltafels met de vaste tafelpartners

Ontwikkel een uniform functie– en competentieprofiel, en stuur hier vervolgens op

Onderzoek en stel vast in hoeverre de ontwikkelingen rondom het Veiligheidshuis - systeemaanpak 16+ incl. groepsaanpak een plaats kunnen krijgen binnen de bestaande structuren van de stadsdeeltafels, of dat er aparte coördinatieafspraken voor nodig zijn. Met het oog op de heroverwegingen is het advies de bestaande structuur vooralsnog antwoord te laten bieden.

Stel vast welke best practices stadsbreed ingezet moeten worden, en welke best practices aanknopingspunten zijn voor stadsdeelspecifieke doorontwikkeling. Best practise:
intern afstemmingsoverleg

Behoefte aan helderheid over afstemming tussen tafels + contact burger

Bijzonderheden:
Geen KO
Visie op dienstverlening MeZo (caseload 24)
Geuzenveld Zeeburg Oud-Zuid

&

Zuideramstel Centrum Adviezen voor doorontwikkeling Oost-Watergraafsmeer West Vastgestelde elementen rondom de stadsdeeltafels,
uitgangspunt voor de referentierapporten Bijzonderheden:
Samenwerking tussen CRG en coordinator MeZo moet nog worden vormgegeven
Hoge caseload MeZo (+/- 200), MSS zaken drukken op groot overleg
Tafelstructuur in ontwikkeling:
Er is nog geen LGO
Afzonderlijk MSS overleg
Best practices:
Afstemming Jeugd/ volwassenen (stroomschema)
Periodieke bespreking samenwerking met partners + benoemen grijze gebieden
integrale werkwijze op IJburg (loket, 1e 2e lijns zorg, aanbodcoordinatie)


Bijzonderheden:
Anticipeert op veiligheidshuis (tafel 16+, groepsaanpak)
Schilaanpak LGO (kids in omgeving daders - verkleinen kans criminele carriere)
Best practise:
Nieuwe team (fusie!)
informatiemarkt met partners
Casuistieksessies aanbodcoordinatie

Bijzonderheden:
LGO nog niet regulier ivm opstarten (nog te weinig zaken)
MSS moet nog in Meldpunt worden geïntegreerd
Apart casuïstiekoverleg naast KO en GO (op verzoek)
KO: 1x per 3 weken op 6 locaties
GO: partners schuiven aan

'Overlast' laatste stand van zaken
docs & discussies
op 't platform De huidige praktijk Begrippen Proces bewaken
aanpak waarborgen
doorbraken forceren
stagnaties onderzoeken en opheffen Procesregie Stadsdeeltafel
Middels de stadsdeeltafels brengt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de regie op het proces van samenwerking van de betrokken organisaties, wanneer het reguliere aanbod ontoereikend blijkt te zijn, in de praktijk.

PVE 2009: In elk stadsdeel moet systeem eenduidig, herkenbaar en transparant zijn.

Vastgesteld is dat elk stadsdeel 2 typen stadsdeeltafels kent:
voor jeugd en gezin. Dit is het lokaal gezinsoverleg (LGO). De regie op aanbodcoördinatie ligt bij de CRG
voor volwassenen. Vastgesteld is dat de regie op aanbodcoördinatie bij de coördinator meldpunt zorg en overlast ligt. De meeste stadsdelen beschouwen het Groot Overleg Meldpunt als de stadsdeeltafel volwassenen, dit is niet stedelijk vastgesteld.
Aanbodcoordinatie Is het geheel aan activiteiten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
gebeurt bij casussen of een bundeling van casussen waarbij behoefte is aan een integrale blik om een passende interventie gezamenlijk te bespreken.

Stadsdelen hebben voor aanbodcoördinatie 2 typen overlegstructuren:
Reguliere coördinatiestructuren (casuïstiekoverleggen)
Stadsdeeltafels (géén casuïstiekoverleggen, hier wordt procesregie gevoerd)

Reguliere structuren Casuïstiekoverleggen: netwerk 12+, klein overleg meldpunt, lokaal actieteam, casuïstiek OKC Wat is nu vastgesteld? 1) Stadsdeeltafel Jeugd & Gezin + Volwassenen:
PVE Stadsdeeltafels (vastgesteld 22 juni 2009, Sociale Alliantie)
In elk stadsdeel zijn afspraken over escaleren en opschalen naar specifieke overleggen
De werkwijze van de stadsdeeltafels is gestandaardiseerd
De coördinatoren van de stadsdeeltafels hebben administratieve ondersteuning
De stadsdeeltafels hebben een sterke relatie met beleid, en met het invulling geven aan het opdrachtgeverschap richting instellingen
Beide stadsdeeltafels hebben een uniform registratie- en volgsysteem
Voor de coördinatoren is deskundigheidsbevordering georganiseerd


2) Stadsdeeltafel volwassenen:
Uitwerkingsplan MZO (vastgesteld portefeuillehouderoverleg november 2005)
MSS (Bestuurlijk Koppel, 27 maart 2008, aanvulling 13 mei 2009)3) Stadsdeeltafel Jeugd & Gezin:
MPG (PHO Jeugd en gezin / Directeuren DMO, GGD, DZS / Sectormanagers stadsdelen, 4 november 2009) Best practices Structuur en duidelijk omschreven proces
stroomschema, procesmodel (Zeeburg, Koers NW)

Samenwerking tussen de twee tafels
regulier afstemming, casuistieksessies, grijze gebieden bespreken

Samenwerking stadsdeeltafels – reguliere coördinatiestructuren - loket
verbinding interne functies + routeren signalen (LAT, IJoffice)

Koppeling beleid en uitvoering
regulier afstemming, beleid schuift aan, samen naar afspraken met partners

Ketenpartners
Breng juiste expertise aan tafel, evalueer deelname, bouw tijd in voor samenwerking, organiseer leergang of informatiemarkt

Andere best practices
Goed team (gekwalificeerd personeel), Schoenmaker houd je bij je leest, Maak het SMART, Afspraak = afspraak, Gezamenlijk belang staat voorop, vertrouw elkaar, wees integer

Regel structureel administratieve ondersteuning. Deze administratieve ondersteuning kan ondergebracht worden in een bureau dat eventueel voor meerdere stadsdeeltafels verantwoordelijk is.

Werk aan competenties en vaardigheden van de coördinatoren in de leerlijn aanbodcoördinatie

Wees pragmatisch in de keuze voor het aantal tafels (relevant voor fusiestadsdelen)


Stel de richtlijn over afstemming & zaaktoedeling vast
Stuur op samenwerking en professionaliteit. Uit de praktijk blijkt dat een goede samenwerking tussen de CRG en Meldpuntcoördinator - naast de bestaande richtlijn - essentieel is voor goede afstemming tussen de ketens.

1. Doorontwikkeling Meldpunten nodig naar stadsdeeltafelstructuur volwassenen

2. Ketenpartners (methodiekverschil, roulerend, te ver af van zaak, haken af/ overbelast)

3. Privacy & informatiedelen (behoefte aan overkoepelend convenant)

4. Functie- & competentieprofielen coordinatoren verschillen

5. Ontwikkelingen rondom het Veiligheidshuis - systeemaanpak 16+ incl. groepsaanpak

6. Afstemming tussen de tafels

7. Keuze voor aantal tafels Signalen Best practice:
geintegreerde coordinator, dubbelrol (Marese)
koppeling beleid

Bijzonderheden:
Hoogste caseload Mezo (260) - nb. kleinste 24 Geuzenveld
Full transcript