Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

USOS TERAPÈUTIS DEL CÀNNABIS

No description
by

Bàrbara Nadal Moll

on 5 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of USOS TERAPÈUTIS DEL CÀNNABIS

INTRODUCCIÓ
Des de fa 5 mil·lenis, el cànnabis s'ha utilitzat a tot el món de manera recreativa, espiritual i mèdica com a remei per alleujar tot tipus de malalties.
Sistema endocannabinoide
Indicacions terapèutiques
CÀNNABIS vs. CANNABINOIDES
USOS TERAPÈUTICS DEL CÀNNABIS
Des de mitjans del segle XIX fins el 1930
:
Prescrit per a múltiples indicacions

1970
:
El govern federal la classifica com substància il·legal amb alt potencial d’abús i sense efecte terapèutic.

1999
:
Cannabinoides eficaços en el tractament de diverses condicions patològiques.

Cannabis sativa
Planta classificada en 1735

La seva flor, fulla i resines, contenen més de 400 substàncies, de les quals, 60 tenen estructura cannabinoide similar al
Tetrahidrocannabinol (THC)
.

Altres components de la planta:
cannabigerol, cannabidiol, cannabinols, cannabicròmen i delta-8-tetrahidrocannabinol
.
Cannabinoides
Totes aquelles substàncies químiques que s'enllacen amb els receptors cannabinoides del cos i cervell.
Fitocannabinoides
:
components de
Cannabis sativa
Endocannabinoides
:
cos humà
Cannabinoides sintètics
:
laboratori
Cannabinoides sintètics comercialitzats
Nabilona
: anàleg sintètic THC

Dronabinol
: THC sintètic

Nabiximols
: barreja THC i cannabidiol líquids

Rimonabant
: antagonista cannabinoide sintètic
Funció:
regulació de l'homeòstasi
Funcions neuronals
Aprenentatge i memòria
Coordinació motora
Control emocions
Comportament addictiu
Alimentació i metabolisme
Dolor i neuroprotecció
Processos a nivell cardiovascular i immunològic
Sistema endocannabinoide:
PANY i CLAU

PANY:
Receptors de cannabinoides (Proteïnes de membrana cel·lular)
CLAU:
Endocannabinoides (lligands endògens de naturalesa lipídica)


Aquest sistema endogen es veu afectat per la ingesta de fitocannabinoides i cannabinoides sintètics que actuen com una falsa clau produïnt un efecte diferent


CB-1:
més abundància en el cervell (hipocamp, ganglis basals, còrtex i cerebel)

CB-2:
cèl·lules del sistema immunitari (macròfags, neutròfils, monòcits, limfòcits...) + fibres nervioses pell, queratinòcits, cèl·lules òssies i cèl·lules hepàtiques.

GPR55
: recentment acceptat
Tipus de receptors
Característiques especials dels endocannabinoides
Actuen com a neuromoduladors, inhibint l'alliberació d'altres neurotransmissors

Es sintetitzen a la neurona post-sinàptica, segons la demanda dels fosfolípids de membrana, i s'alliberen a l'espai sinàptic (neurotransmissors retrògrads)
Tractament del dolor
Nàusees i vòmits associats a quimioteràpia
Espasticitat muscular
Anorèxia
Epilèpsia
Glaucoma
Asma bronquial
Neuroprotecció
Altres possibles indicacions

Tractament del dolor
Alleujament simptomàtic del dolor.
Activació receptors CB-1: cervell, MO i neurones sensorials perifèriques -> Bloqueig o inhibició de la transmissió de l’impuls nerviós

Control del dolor inflamatori
Receptors CB-2 perifèrics -> modulació resposta immunitària

Tractament dolor agut:
AINEs i opiacis


Tractament dolor crònic (processos cancerosos, dolor neuropàtic)

Opiacis dolor crònic: fenomen de tolerància i efectes secundaris derivats de l’augment de dosi

Propietats analgèsiques del cànnabis pel dolor cancerós —> estudis amb resultats poc favorables

Dosis de canabinoides insuficient per eficàcia analgèsica

Augment de dosis de cannabinoides —> fenomen de tolerància i efectes adversos

THC i opiacis: efectes farmacològics comuns i efecte analgèsic per mecanisme semblant
THC augmenta la potència analgèsica d’opiacis
Opiacis augmenten la potència analgèsica del THC
Possibilitat de combinar dosis baixes d’opiacis i cannabinoides —> major eficàcia analgèsica sense arribar a dosis elevades —> menor risc d’efectes secundaris

Nàusees i vòmits associats a QMT
Efecte secundari més freqüent dels fàrmacs citotòxics usats en el tractament de pacients amb càncer

Fàrmacs antiemètics abans i després del tractament

Cannabinoides
: eficàcia lleugerament superior
Mecanisme antiemètic exacte desconegut

Dos productes aprovats:
Dronabinol i Nabilona

Opció terapèutica com a tractament adjuvant a antiemètics en vòmits aguts o resistents

Espasticitat muscular
Principals fàrmacs usats:
Benzodiacepine
s (mecanisme d’acció gabamimètic): relaxació muscular
Reaccions adverses: somnolència, confusió, atàxia...

dependència
(Sde. abstinència al suspendre el tractament >4m)

Teràpies farmacològiques paliatives
(
carbamacepina, fenitoina, clonacepam, antidrepressius tricíclics, AINEs i opiacis)
no satisfactòries

Tractaments habituals: escàs alleujament dels símptomes i limitació per toxicitat

Teràpies alternatives:
cànnabis


Estudis en Esclerosi Múltiple:

Activació receptors CB-1 pels cannabinoides:
inhibició espasticitat

Administració oral de THC
Reducció espasticitat, rigidesa i tremolor + millora deambulació i escriptura
Anorèxia
Pacients en etapes avançades de càncer o infecció per VIH

Cànnabis
: capacitat per estimular la gana
Resultats exitosos en càncer avançat i VIH però no en anorèxia nerviosa

THC oral:
estimula la gana i endarrereix pèrdua de pes crònica
Estudis exitosos de THC realitzats en pacients amb càncer, SIDA, Alzheimer i MPOC

Epilèpsia
Cànnabis
: propietats anticonvulsivants —> possible eficàcia tractament d'epilèpsies parcials i convulsions generalitzades tonico-clòniques
Consum: controla l'epilèpsia
Aturada: precipita reaparició crisis convulsives

Experiments animals: evidència d’efecte antiepilèptic i potenciació de fàrmacs anticonvulsionants amb THC

Manca d’estudis clínics controlats de pacients en aquest àmbit i falta d’evidència científica de suport

Glaucoma

Cànnabis i derivats:
segons diversos estudis, reducció pressió intraocular (PIO), però duració curta i necessitat de dosis massa elevades (efectes secundaris)

Cannabinoide sintètic WIN55212-2 tòpic:
disminució PIO en glaucomes resistents, però no formulació de dosi amb concentració eficaç

Hipertensió ocular —> dany irreversible del nervi òptic i ceguera
Asma bronquial
Dosis elevades de cànnabis i dronabinol:
efecte broncodil·latador (mecanisme d'acció no conegut)

Cànnabis fumat o via oral:
broncodil·latació i reversió de broncoespasmes induïts experimentalment, durant 2h.

THC oral:
absorció irregular i necessitat de dosis elevades (millor biodisponibilitat, efectes secundaris)

Tractament habitual: broncodil·latadors, corticoides, cromoglicat sodi.
Necessitat d'estudis per demostrar eficàcia a llarg termini i establir utilitat clínica
Neuroprotecció
Propietats neuroprotectores dels cannabinoides:
enlentiment progressió malalties neurodegeneratives

Bàsicament
THC
(majoria efectes)
, cannabidiol i dexanabinol

Estudis experimentals en Malaltia de Huntington, encefalomielitis, uveïtis al·lèrgica, Sd. de Tourette, isquèmia i traumatisme cerebral


Altres possibles indicacions
ALTERACIONS MENTALS

Diversos assajos clínics:
Nabilona
: efecte ansiolític
Cannabidiol
: efectes hipnòtics
Dronabinol
: efectes antidepressius (càncer) i efectes beneficiosos (malaltia bipolar)

No evidència establerta d’utilitat clínica igual o superior als fàrmacs convencionals
Estudis en consumidors de cànnabis: efecte antidepressiu o ansiolític

Alteracions mentals
Antitumorals
ANTITUMORAL

Estudis in vitro
: efecte antitumoral en cèl·lules d’origen glial i neuronal en cultiu
Estudis in vivo:
efecte antitumoral en tumors de models d’animals (gliomes)

Efecte citostàtic a cèl·lules tumorals sense alteració de la viabilitat de cèl·lules nervioses sanes

Mecanisme: apoptosi i inhibició de l’angiogènesi

Efectes adversos
Conclusions
Debat entre remei universal i droga nociva en qualsevol de les seves formes.

Assocació a consum lúdic i droga d'abús
1. La relaxació de les normes regulatòries i l'elevat nombre d'assajos clínics controlats permet afirmar el paper terapèutic dels cannabinoides
2. Segueix essent vital la investigació del millor tipus de cannabinoide i via d'administració per cada patologia
3. Dades científiques avalen la utilització del cànnabis com alternativa terapèutica al marge del consum lúdic
4. Criteris mèdics que regeixen la relació risc-benefici per a cada pacient formen part de la decisió terapèutica final
L'aposta de futur passa pel desenvolupament de noves estratègies farmacològiques per manipular el sistema cannabinoide endogen minimitzant efectes adversos
Efectes adversos aguts
Efectes adversos crònics
Més freqüents:
ansietat, atacs de pànic i símptomes psicòtics (paranoia i al·lucinacions)

Sensació d’embriaguesa
Tremolors
Nàusees
Hipotensió
Estrenyiment
Visió borrosa
Disfòria
Marejos
Fatiga
Sequedat de boca
Debilitat muscular
Dolor muscular
Palpitacions.


Alteracions en:
temps de reacció
processament de la informació
coordinació perceptual-motora
conducta motora
atenció
comportament
concentració
memòria
Augment del risc d’accidents de conducció
Toxicitat aguda molt baixa
No depressió respiratòria
Dosi mortal estimada aproximada 15-70g
Consum regular, diari o quasi diari, llarg període
Associació al consum d'altres substàncies nocives per la salut

Dependència del cànnabis

Efectes respiratoris

Efectes cardiovasculars

Efectes cancerígens i mutagènics

Efectes reproductors

Efectes sobre el SNC

Efectes psicosocials

Efectes sobre la salut mental
Dependència del cànnabis:
tercer tipus de dependència més freqüent. No síndrome d'abstinència, però símptomes comuns davant aturada consum:
Disfòria, ansietat, irritabilitat, inquietud, ràbia, agressivitat, dificultat per dormir, somnis estranys, pèrdua apetit i pes.

Efectes respiratoris:
bronquitis crònica, augment d'infeccions respiratòries

Efectes cardiovasculars
: augment FC, vasodilatació i disminució TA

Efectes cancerígens i mutagènics:
càncer de pulmó i tracte digestiu
càncer de pròstata, carcinoma cèl·lules escamoses cap i coll (menor risc)

Efectes reproductors:
retard i malformacions en animals. Pes baix al naixement, anormalitats del desenvolupament que desapareixen amb el anys i alteració del comportament -> en fills de mares fumadores durant embaràs.
Efectes sobre el SNC:
dèficis aprenentatge verbal, memòria i atenció.

Efectes psicosocials:
associació amb altres drogues d'abús, elevades taxes de lesions físiques, símptomes psicosomàtics, fracàs acadèmic, delinqüència.

Efectes sobre la salut mental:
increment del risc de
trastorns psiquiàtrics

Adolescents, especialment pubertat
Relació amb psicosi o esquizofrènia
Disrupció fisiològica del sistema endocannabinoide glutamat i GABA
Augment de la susceptibilitat en portadors polimorfisme gen COMT
Més risc de recaigudes psicòtiques
Relació amb trastorn depressiu i suïcidi en adolescents

Quatre hipòtesis
cànnabis-esquizofrènia
:
Pot causar esquizofrènia en alguns individus
Pot precipitar esquizofrènia en individus vulnerables
Pot exacerbar els símptomes de l'esquizofrènia
Pot ser més probable el consum de cànnabis en individus amb esquizofrènia
Endocannabinoides
Àcids grassos poliinsaturats de cadena llarga derivats dels fosfolípids de membrana (àcid araquidònic).

Anandamida
2-araquinodilglicerol (2-AG)
Full transcript