Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Barndomsforskning

No description
by

Hildegunn Johannesen

on 12 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Barndomsforskning

Barndomsforskning
Positivistisk tradition
Interview
Formål: Hvad skal vi undersøge på forundersøgelsen? forbesøg ? Workshop
Metoder - forslag
Image by Tom Mooring
Observation, interview m.m. d. 12.4 16
Hvornår? og hvem?
- Åbne feltet op
- Relation til de observerede aktører
- Blive i stand til at stille de rigtige spørgsmål
- Intuitiv forståelse af datamaterialet
- Indfange og adressere forhold, som er utilgængelig i forhold til andre kvalitative metoder
Feltarbejde vs. mindre studier
1. Forundersøgelsen - konceptbørnehaver
2. Forbesøg
3. Workshop
Forskningsfokus idag
Børneperspektivet
Børn undersøges i laboratoriet

Kontollerede forsøg
Sket et opgør med positivismen

Det, der sker udenfor børnenes kontekst er uinteressant
Empiri
Hentes i børnenes naturlige omgivelser og i deres hverdagsliv
Nyt børnesyn
Ændringer af holdninger til, hvordan børn inddrages i forskningsarbejdet
Fra forskningsobjekter til aktører, hvor de som informanter af eget liv er vigtigt for at forstå og mene noget om det at være barn
Børn som medforskere, så de får indflydelse på forskningens genstandsfelt, er nyeste trend
Magtbalancen mellem voksen og barn er ændret


Samlet set
Nyt syn på børn betyder at børn ikke længere opfattes som tomme kar, hvor indholdet skal fyldes på
Børn er ikke længere blot objekter der skal studeres ud fra et voksenperspektiv
MEN
- Subjekter med en central placering, som er eksperter i viden omkring deres eget liv
- Sagkyndige informanter
- Uundværlige i forhold til at forstå det at være barn
- uundværlige i forhold til at etableret et børneperspektiv, hvorfra forskeren kan etablere viden om børn og barndom
Børninddragelse
Allison Druin
Bruger
Tester
Informant
Designpartner
Bruger
- Børnene deltager ved at tage teknologien eller produktet i anvendelse

- Forskeren observerer eller optager med video

- for at forstå interaktionen mellem barnet og produktet/teknologien
Tester
- Tester prototyper, som ikke er færdigudviklet
- Børnene observeres undervejs
- de bliver interviewet
- deres kommentarer og erfaringer indgår til at forbedre eller udvikle fremtidige produkter og forstå interaktionerne
Informant
- Børn afprøver og bliver bedt om at kommentere på deres interaktion med produktet ad flere omgange.
- Verbalt, på skrift eller vha tegninger
- deltager på forskellige stadier og på flere måder
- Udviklingsprocessen kan involvere skitser, hvor der eksempelvis arbejdes med lavteknologiske modelopbygninger
Designpartnere
Børn som LIGE partnere med andre involverede i hele processen
Hvor, hvornår og hvordan børn kan gøre en forskel og hvornår de ikke kan?
Kamera
Helle Karoff
- Produktion af data
- Lade børn deltage i dataproduktionen gennem kamerabrug
- Indsigt i børnenes hverdag og kameraet kan indgå aktivt i legen
Kids and tweens metodekort
Se under materialer på BB - Materialer til undervisningen
Observation
MED
De øjne, der ser
- de spørgsmål, der stilles
Formål med Observationer
- Forstå og analysere kulturelle hverdagspraksisser
- At være til stede der hvor social praksis udspiller sig
- At fokusere på verbal og nonverbal kommunikation
- At fokusere både på menneskelige og materielle aspekter knyttet til social praksis
- at fange sensoriske forhold (brug af sanser)
- At opnå kontakt med andre mennesker udover interviewformen
- At følge social praksis over tid
- at følge interaktion og handlemønstre
- At fornemme praksis på egen krop
Objektiv vs. subjektiv oplevelse (forforståelser og bestemte agendas)
1. Leg og læringsmiljø?
2. Anvendelse af teknologi
3. børneperspektivet?
Interviewguidens 7 faser
1. Tematisering - formulér formål med undersøgelsen og opfattelse af det tema, der skal undersøges
2. Design - Planlæg undersøgelsens design med henblik på at opnå den tilsigtede viden
3. Interview - Gennemfør interviewene på baggrund af den designede interviewguide
4. Transskribér - (meningskondensér)
5. Analyse - Sammenhæng
6. Verifikation - Validitet og generaliserbarhed
Lokal undersøgelse - leg og læringsmiljø
1. Formål: At blive klogere på, hvordan de udfolder dagtilbudslovens § 7


Læreplanstemaer Lokale visioner og mål
stk 3.
"Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring"

"Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring."
2. skitsere formålet for jeres undersøgelse i mail til institutionen (1/2 side om projektet og formålet med undersøgelsen samt kort præsentation af jer)
Formål
Plan for besøg
4. Formulér 10-15
åbne og ikke ledende spørgsmål
til undersøgelsen, som relaterer til formålet - Fordel roller imellem jer (hvem tager primært teten i forhold til spørgsmål og hvem observerer?)
Etiske overvejelser
3. Gør desuden klar for jeres informant, hvis I gerne vil optage lyd af det, der siges. I må ikke bare tage billeder uden at spørge informanten og børnene må I ikke tage billeder af generelt
Ugeopgave - præsentation 10-15 min
- I har været på nettet og fundet deres lokale visioner og mål
- I laver en meningskondensering af jeres interview, dvs. samler de vigtigste pointer
- I reflekterer over om noget af det undersøgte kan være "retningsgivende" for projektet

Forberedelse
1. Gå på nettet!
Undersøgelse i konceptbørnehave
Interviewundersøgelse

Walk and talk (børn og voksne)

Observationer

Metodeberigelse
Jeres drøm
Brug de kriterier I har sat op som en del af undersøgelsen

Er det det samme drømmeunivers børnene har? Ønske om mere teknologi, ønske om mindre?

- Mobilitet, tematisering, bevægelse, forskellige devices, Udeleg, fordybelse, oplevelse, leg og læring, tilgængelighed

Kl. 10 Design børnehuset Sanseslottet (Kolding) (Marianne- mard@kolding.dk) (Tønder)
kl. 9.00 Børnehaven Udsigten (Haderslev) (Toftlund)
Institutionsleder:Henrik Jensen
E-mail:udsigten@haderslev.dk
Kl. 11 .00 – Aabenraa Frisskole og Naturbørnehave (Skærbæk)
(Tine - tinenbh@gmail.com)
Full transcript