Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Cansu Yılmaz

on 18 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

EKG NEDİR?

Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG) denilmektedir. Kalbin elektriksel aktivitesi deriye yerleştirilen küçük metal elektrotlar vasıtasıyla ölçülmektedir. Elektrotlar hastanın göğsüne, kollarına ve bacaklarına yerleştirilmektedir. Elektrotlar, elektriksel aktiviteyi ısıya karşı duyarlı dönen bir kağıt üzerindeki şekle dö¬nüştüren cihaza bağlanmaktadır. Elektrokardiyografi , kalp büyümesi, kalbe gi¬den kan miktarındaki azalma, kalp ritim problemleri ve değişik kalp ve kalbi saran zar hastalıkları hakkında önemli bilgiler verebilmektedir
Şimdi ise kalbin ürettiği bu periyodik sinyalleri alıp osiloskop veya türevi bir sistemle elektriksel sinyalleri gözlemlememiz gerekiyor. Ve bizim bu çalışmada esas ilgilendiğimiz kısım burası , Bu projede EKG sinyalini algılayalan bir cihazın tasarımı gerçekleştirdik kullandığımız devre ise ;
Kaynaktan yani canlı bir organizmadan aldığımız sinyaller elektrotlar yardımıyla alınarak tasarladığımız devrenin veriyi algılayacağı bölüme aktarılır diğer bir deyişle sensör bölümüne Burada süzgeç kullanılarak elektriksel gürültü sinyalden ayrılır ve sinyal birkaç bin defa yükseltilir. Daha sonra sinyal veri işleme bölümüne iletilir
Bu devrde Veri algılama bölümümüzün en temel elemanı olarak AD624 kullandık

Sağ Bacak Sürücüsü
Şebeke kaynaklı işaretlerin insan vücudu aracılığı ile toprağa akması sonucu meydana gelen şebeke gürültülerini engellemek amacı ile kullanılan devrenin adına ‘sağ bacak sürücüsü’ denilmektedir. Sağ bacak elektrotu tüm ölçümler için referans elektrodu olarak kullanılmaktadır.

EKG DEVRESİ TASARIMVE ALINAN SİNYALLERİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÖRÜNTÜLENMESİ

EKG Sinyalleri Ve Ölçüm Yöntemleri
Derivasyonlar ve Eindhoven Üçgeni
Vücudun çeşitli yerlerine konan iletici uçlar (elektrotlar) vasıtasıyla ortaya çıkan elektrik değişiklikleri yükseltilerek kaydedilir yani vücudun çeşitli noktaları arasındaki potansiyel farkları kaydedilir ve o bölgeye göre adlar verilir. Her bir değişik bölge için çizdirilen elektrokardiyogram eğrisine derivasyon denmektedir.
1. derivasyon, sol kol-sağ kol arasındaki farkı; 2. derivasyon, sağ kol-sol bacak arasındaki farkı; 3. derivasyon, sol kol-sol bacak arasındaki farkı gösterir. Bunlara standart derivasyonlar denir. Ayrıca yükseltilmiş derivasyonlar vardır ki bunlarda vücudun üç elemanından (kol ve bacakların üçünden) gelen akımlar sıfıra indirgenip dördüncüsünden gelen akım kaydedilir. aVR (sağ kol), aVL (sol kol) ve aVF (sol bacak) bu üç derivasyon güçlendirildiği için başlarına güçlendirlmiş anlamında a(agumentin) harfi getirilir. Bu şekilde kaydedilen 12 derivasyon sırasıyla kâğıt üzerine geçirilir derivasyonlarda meydana gelen normalden farklı sinyaller kalpteki rahatsızlıklar hakkında bilgi verir
Bu teoridende yola çıkarak omuzlardaki EKG potansiyellerinin aslında bileklerdekiyle aynı olduğunu, kasıklardaki potansiyellerin ayak bileğindekinden çok az farklı olduğunu kabul etmiştir. Eindhoven üçgeni, her üç doğrultudaki potansiyellerden herhangi birinin diğer ikisinin cebirsel toplamına eşit olduğunu ya da bir başka deyişle üç doğrultudaki gerilimlerin toplamının sıfıra eşit olduğunu göstermiştir.

EİNDHOVEN ÜÇGENİ

EKG ölçüm tekniğinde frontal düzlemdeki vektör izdüşümünün belirlenebilmesi 60º’lik açılar yapan üç eksen üzerindeki izdüşümlerinin ölçülmesi ile olanaklıdır. Bu eksenlerin belirlediği üçgen Eindhoven üçgeni olarakta bilinir.
Eindhoven, bu üç temel bağlantı üzerindeki çalışmalarıyla kalbin elektriksel eksenini ifade ettiği kalbin iki boyutlu bir vektör olduğunu ispatlamıştır

Enstrümantasyon yükselticilerin iç yapısına baktığımız zaman bir
fark yükseltici devresi ve bunu takiben de bir ortak yükseltici devresi görmekteyiz.
Enstrümantasyon yükseltici her iki ucuna da ortak olan sinyalleri
(elektriksel gürültü gibi) yükseltmemekte
fakat her iki uçta bulunan diferansiyel gerilimi yükseltmektedir.
Bu yükselticilerin en önemli özellikleri ortak modu bastırma oranı diye bilinen
ortak sinyalleri itme özellikleridir.
Devrenin girişinde bulunan olan R3 ve R4 dirençlerinin uçlarına 2 elektrotun bağlantısı yapılacaktır.
3 elektrotlu bir sistem kullanılacağı
için 3. elektrot ise bir direnç ile toprağa bağlanacaktır. Daha sonra gelen enstrümantasyon
yükselticisi (AD624) ile gürültü ile karışık olan çok küçük
sinyallerin yükseltilmesi sağlanmıştır. AD624 yükseltici kazancı 1000 olacak şekilde bağlanmıştır. Bu da yükselticinin 3-11-13 ve 12-16 numaralı uçları
kendi aralarında kısa devre edilerek sağlanmıştır. AD624, +9V ve -9V ile çalışmaktadır.
Yükselticinin çıkışını sıfırlamak için 4 ve 5 numaralı uçlar arasına 10K potansiyometre bağlanmıştır

EKG ölçüm düzenlerinin çoğunda hastanın sağ bacak elektrotu topraklanmayıp yardımcı işlemsel kuvvetlendirici adı verilen aktif elemanlı bir devrenin çıkış ucuna bağlanmıştır. Sağ bacak sürücüsü vücuttan algılanan ortak moddaki işaretleri ters faz olarak R11 direnci üzerinden tekrar vücuda vermektedir. Böylece vücutta oluşan ortak moddaki işaretler azaltılabilmekte, farksal moddaki işaretler üzerinde ise çevrimin bir etkisi olmamaktadır.
Ayrıca hasta üzerinde hayati tehlike oluşturabilecek büyük değerde akımların akmasına neden olabilecek bir durumda ise yardıma işlemsel kuvvetlendiricinin doymaya girmesi girmesi nedeniyle hasta değeri büyük olan direnci üzerinden topraklandığından, hasta üzerinden geçen akım küçük değerde tutulabilmektedir.
Bant Geçiren Filtre

Belirlenen frekansın altındaki frekansları geçirip üstündekileri
zayıflatıyorsa alçak geçiren filtre, üstündekileri geçirip
altındaki frekansları zayıflatıyorsa yüksek geçiren filtre denir.
Belirli bir frekans aralığındaki frekansları geçiriyorsa bant
geçiren filtre denmektedir. Bant geçiren filtre için alçak geçiren
filtre zaman sabiti yüksek geçiren filtre zaman sabitinden yüksek
olmalıdır.Bant geçiren filtreler alçak geçiren ve yüksek geçiren
filtrelerin seri bağlanmasıyla elde edilir. Alt ve üst kesim frekansları
ayrı ayrı hesaplanır. Aradaki değer ise sistemin bant genişliğini verir.
bu devrede biz bant geçiren filitre için LM833N tercih ettik.
Elde edilmiş olan frekans trafiğinde -3dB kazanç durumunda
yaklaşık olarak alt kesim frekansı 0,05 Hz ve üst kesim frekansı
150 Hz olarak görülmektedir
Bant Durduran Filtre

Çentik yada notch filtre, özellikle tıp elektroniğinde, işaret üzerindeki 50Hz'lik şebeke frekanslı gürültülerini
bastırmak için kullanılan bant söndüren filtre yapısında bir filtredir. Bant durduran süzgeç tasarımında aynı bant geçiren filtredeki gibi LM833N model opamp kullanılmıştır. Bant durduran filtre devresi tasarlanırken alçak geçiren ve yüksek geçiren filtrenin paralel olarak bağlanmasıyla elde edilmektedir.

Baseline Filtre

EKG sinyalinin bilgisayara gönderilirken
sıfırın altındaki sinyallerin okunabilmesi için toplayıcı devre tasarlanmıştır. Toplayıcı devre ile sinyale bir DC ofset kazandırılarak sinyalin sıfırın altında kalan kısımlarının da okunabilmesi sağlanmıştır. Devrede görüldüğü birinci devrede + giriş EKG sinyaline, - giriş ise bir potansiyometreye bağlanmıştır.

Şimdi ise devreden elektrotlarla aldığımız
veriyi görüntüleme kısmına geldik ,biz bilgisayar üzerinden sinyalleri görüntüleye bilmek için labwiew denilen bir program tercih ettik.Kısaca programa değinecek
olursak. Veri toplama , cihaz kontrolü ve sinyal inceleme açısından gerek sanayide gerek akademik çalışmalarda, araştırma laboratuvarlarında kullanılan bir programlama dilidir. Labview‘de yazılım işleminin yapıldığı blok diyagram paneli ile kullanıcı arayüzünü oluşturan ön panel bulunmaktadır. Tüm işlemler bu iki panel aracılığıyla gerçekleşirken, Labview‘i benzer programlardan ayıran özelliği satırlarca kod yazmaktansa görsel olarak programlanabilmesidir.

Ön Panel
Labview‘de ‘Front Panel‘ olarak adlandırılan
bu panel yapılmakta olan işlemlerin kontrol ve gözlemlenmesini sağlar.

Labview ön panelini kullanırken, panel üzerine sağ tıklanıp gerekli Labview görsel uygulamaları seçilip, gerekli yerleştirilmeler yapılarak, program çalışırken kullanılacak olan ara yüz tasarımı yapılmış olur.
Blok Diyagram Paneli
Labview‘de kullanılacak olan programın yazılımının yine görsel elemanlarla yapıldığı paneldir. Burada ön panelde seçilmiş olan görsel elemanlar ve programın yazılımı için kullanılacak olan Labview operatörleri uygun biçimde birbirlerine bloklar halinde bağlanır.
Bizim çalışmamız için tasarladığımız blok diyagramı
denelemelerimiz sonucu aldığımız Ekg sinyali
CANSU YILMAZ
1090605015

ÇİĞDEM KAPTAN
1090605007
Full transcript